Obsah

Školské hodiny

Sobota 1. 11. 2014

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 1282620

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 1.11.2014)
Denisa Špirková (VI.B)

Kalendár

Mapa

 

 

Vitajte na stránkach našej školy v školskom roku 2014/2015

 

 

Novinky

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny sa uskotočnia od 30. novembra 2014 (štvrtok) do 02.novembra 2014 (nedeľa). Vyučovanie po prázdninách sa začne 03. novembra 2014 (pondelok).

 • Projekt iPads pre učiteľov

  Naša škola je zapojená v projekte: iPads pre učiteľov.

 • Literárno-dejepisná exkurzia Tajov – Banská Bystrica

  Dňa 17. októbra 2014 sa žiaci deviatych ročníkov a žiaci 8.A triedy zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Tajova a Banskej Bystrice.

  V roku 2014 si Slováci pripomínajú 70 rokov od vypuknutia SNP. Pri tejto príležitosti navštívili naši žiaci Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Prehliadka začala krátkym dokumentárnym filmom. Po ňom nasledovala prehliadka expozície. Ústrednou myšlienkou bola expozícia venovaná protifašistickému odboju, ktorého vyústením bolo práve SNP.  Náš sprievodca nám toto obdobie priblížil tak pútavo, že dokázal nielen  zaujať, ale aj vzbudiť záujem o toto obdobie.

 • Svetový deň ZDRAVEJ VÝŽIVY

  16. október – deň ako každý iný, ale predsa niečím výnimočný. Je to SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa pripomenuli  tento deň rôznymi aktivitami a činnosťami. Žiaci 0. a 1.ročníka si pochutnávali na ovocí a zelenine, ktoré si krásne na stôl naaranžovali. Druháci si okrem tej istej činnosti vymaľovali rôzne omaľovánky ovocia, zeleniny a prácu si spestrili aj pracovnými listami na tému: Zdravé stravovanie. Šikovní „kuchári“ tretiaci si priniesli chutné a zdravé nátierky rôzneho druhu, ktoré spoločne degustovali. Po ochutnávke si na interaktívnej tabuli pozreli prezentácie: Kráľovstvo zdravia, Chceme zdravo žiť a porozprávali sa o tom. No a čo štvrtáci? Aj tí sa zapojili svojou tvorivosťou. Z ovocia a zeleniny zhotovili „ Ovocníčkov“ a svoje vedomosti o zdravej výžive si overili  v krátkom teste. Aj ŠKD  sa zapojil do činností nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy .Všetci sme si  uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité, a preto sa budeme riadiť heslom: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť!“   

 • Výstava drobných zvierat na Obchodnej akadémii

  Prvý októbrový týždeň sa pani vychovávateľky so svojimi deťmi boli pozrieť na výstavu drobných zvierat na obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Veľkou radosťou bolo, že si mohli niektoré zvieratká aj pohladkať. Vystavované  boli zajace, husi, kačky, kohúty, sliepky a holuby. 

 • Európsky deň jazykov.

  26. september 2014 bol Radou Európy vyhlásený za Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrne porozumenie.

  Európsky deň jazykov sme si tento rok pripomenuli aj na našej škole. V úvode žiaci v školskom rozhlase prečítali krátky text v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Učebne a kabinety  mali svoje názvy preložené do všetkých troch jazykov.

 • ZŠ Nad Medzou opäť zapojená v medzinárodnom projekte

  Po úspešnom ukončení medzinárodného projektu Comenius, sa ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi opäť podarilo uspieť a zapojiť sa do ďalšieho projektu Erasmus+. Tento projekt bol po náročnom výbere napokon schválený Národnou agentúrou a bude trvať dva roky. V tomto projekte sú okrem našej školy zapojené aj partnerské krajiny z Poľska, Česka, Talianska, Litvy a Bulharska. Pridelené grantové peniaze sa budú využívať na jednotlivé mobility do už spomínaných krajín. Žiaci si budú môcť opäť precvičiť komunikáciu v anglickom jazyku a nebudú chýbať ani športy, ktoré sú hlavnou témou projektu.

 • Školská psychologička

  ŽIAKOM ponúka:

  - pomoc pri vyučovacích problémoch

  - pomoc pri výbere strednej školy

  - pomoc v osobných problémoch a krízach

 • ŠKD - Maľovanie v ZOO

  Už druhý rok sa nám podarilo vyhrať súťaž, ktorú vypísala zoologická záhrada:

  2013 - Tamara Ďurišková - žirafa

  2014 - Karolína Majeríková - Mrož

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt