Obsah

Školské hodiny

Nedeľa 2. 8. 2015

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 1512357

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 2.8.2015)
Matúš Antony (I.B)
Natália Bobková (II.B)
Vanesa Dráľová (III.C)
Matej Klučár (IX.C)
Ema Kolcunová (II.A)
Zajtra (Pondelok 3.8.2015)
Jerguš Ferenc (0.A)
Jerguš Smorada (I.B)

Mapa

Fotogaléria

 

 

Vitajte na stránkach našej školy v školskom roku 2014/2015

 

 

Novinky

 • Oznam o zmenách v úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so zavedením bezplatnej vlakovej dopravy pre žiakov škôl schválilo návrh smernice MŠ SR č. 7/2015-R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica MŠ SR č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 s účinnosťou od 1. februára 2015.

 • Projekt Erasmus+ pokračuje mobilitou v poľskom mestečku Szydlowiec

  Erasmus+  podporuje nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí. Súčasťou projektových aktivít sú aj mobility do jednotlivých partnerských krajín, vzájomné spoznávanie kultúry, histórie, tradícií partnerských krajín. Žiaci a pedagógovia Základnej školy, Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi sa v dňoch 25.05.2015 -29.05.2015 zúčastnili mobility v poľskom Szydlowci spolu s ostatnými pedagógmi a žiakmi zapojených partnerských škôl. Do projektu sú zapojené školy: Bari – Taliansko, Dobrich – Bulharsko, Visaginas – Litva, Szydlowiec – Poľsko, Spišská Nová Ves – Slovensko. Projekt pod názvom „Games Always Make Everyone Supportive“ prostredníctvom hier spája deti a mládež zapojených  partnerských škôl. Projektoví partneri - žiaci a pedagógovia navštívili poľskú školu Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza. Poľskí projektoví partneri nás oboznámili s históriou mestečka, navštívili sme Zámok Szydlowieckich i Radziwiłłów v Szydlowcu,  Palác Odrowążów v Chlewiskach s parkovým komplexom, spoznali sme historické námestie  Krakowa, zámok Wawel.  Žiaci a študenti  krajín  Bulharska, Talianska,  Litvy, Slovenska a   mali možnosť  spolu s domácimi poľskými študentmi zapojiť sa do športových hier  v rámci Dňa olympijských športov v okrese  a do orientačných hier v prírode. Súčasťou projektu je rozširovanie jazykových kompetencií, spoznávanie hier detí v partnerských krajinách a v neposlednom rade upevňovanie sociálnych kompetencií. Týždeň strávený v inej krajine ubehol veľmi rýchlo. Domov sme sa vracali bohatší o skúseností, poznanie a medzinárodné priateľstvá.

 • Potulky Poľskom

  Naši žiaci 9. ročníka sa 27. - 28. mája 2015 zúčastnili exkurzie do susedného Poľska. Navštívili sme koncentračný tábor v Osvienčime, veľkolepé mesto Krakow a soľnú baňu Wieliczka. Prehliadku Osvienčima doporučujeme každému, lebo iba ak to vidíte na vlastné oči, tak to všetko pochopíte. Atmosféra v priestoroch tábora, kde zomierali nielen Židia a Rómovia, ale aj tisíce obyčajných ľudí bola veľmi pochmúrna. Osvienčim sa delí na 2 časti: Auschwitz a Birkenau. Bolo strašné vidieť, ako tam ľudia žili. Nemohli sme uveriť, že niečo také spôsobil človek. Po skončení tejto prehliadky sme sa ubytovali v Krakowe. Následne sme absolvovali pešiu prehliadku mesta: hlavné námestie Krakowa – Rynek Glowny, múzeum Barbakan, Krakowské divadlo a nechýbalo ani nákupné centrum. Na druhý deň sme pokračovali v prehliadke Krakowa. Mali sme možnosť vidieť Univerzitu Jagelowsku, ulice Grodzka a Kanoniczna (bývalá kráľovská cesta) a bývalé kráľovské mesto Wawel. Po chutnom obede sme sa presunuli do soľnej bane Wieliczka. Naša prehliadka začala prekonaním 380-tich schodov, až kým sme nezostúpili na 1. poschodie v hĺbke 64 metrov pod zemou. V bani sú 9 poschodí, ktoré siahajú do hĺbky 327 metrov. Veľmi nás zaujala kaplnka sv. Kingi, v ktorej sa aj dnes konajú svadby a bohoslužby. Tiež sme videli podzemné jazierka so slanou vodou, banské stroje a zariadenia, veľa soľných sôch a reliéfov. Pobavilo nás ako nám umožnili ochutnať soľ. Plní úžasných dojmov sme sa pobrali domov.

 • Tvorivá keramická dielňa

  Chuť tvoriť a rozvíjať svoje výtvarné zručnosti mohli deti z výtvarného krúžku spolu s ďalšími  nadšencami na tvorivej keramickej dielni, ktorá sa uskutočnila v našej škole 12. mája 2015. Pod odborným vedením výtvarníka Petra Smika, zakladateľa OZ Annogallery v Poprade, ktorý sa venuje predovšetkým keramike, tvorili deti svoje keramické dielka. Na už pripravené vypálené hlinené poháre nanášali glazúry rôznych farieb. Z rozprávania lektora  sa dozvedeli zaujímavosti o glazovaní, o nanášaní glazúry na hlinené výrobky po prvom výpale, spoznali základy práce s glazúrou a rôzne spôsoby jej nanášania. Vyskúšali si glazovanie štetcom a tupovaním. Mohli  tak rozvíjať svoju zručnosť, výtvarný cit, zažiť radosť z tvorby.  Ich práce poputujú  teraz do keramickej pece na druhý výpal. Veríme, že hotové umelecké dielka ich potešia rovnako ako prvé v našej školskej keramickej peci vypálené hlinené výrobky. Tie sú zase dielkami žiakov z výtvarného  krúžku a niektorých žiakov  VII. C a VII. D triedy.

 • Hello, YORK !

  V máji tohto školského roka sme sa už šiestykrát zúčastnili zájazdu do Veľkej Británie spojeného s výukou angličtiny. Tento rok sme navštívili mesto York, aj keď prvá zástavka po príchode do Británie bolo starobylé, no o to známejšie univerzitné mestečko Cambridge. Odtiaľ už naša cesta pokračovala do cieľového už spomínaného mesta York, kde nás čakalo milé privítanie hostiteľských rodín. Skoro každý deň v dopoludňajších hodinách mali žiaci hodiny angličtiny a v popoludňajších hodinách absolvovali prehliadku pamiatok v blízkom okolí. V pondelok sme navštívili Yorkskú katedrálu, ktorá sa považuje za najväčšiu v krajine a oboznámili sme sa aj s centrom tohto krásneho mestečka a zaujímavým múzeom lokomotív a vlakov. V utorok sme navštívili panské sídlo Howard Castle, ktoré leží necelých 30 km od Yorku. Je to súkromná rezidencia pána Howarda, grófa z  Carlisle. Stredajšie popoludnie bolo dlhoočakávané, pretože naši žiaci mali rozchod na nákupy v obrovskom nákupnom centre v mestečku Harrogate. Vo štvrtok bol celodenný výlet, kedy sme boli pozrieť prímorské mestečko Whitby a jeho pamiatky a po ňom sme si boli ešte pozrieť neďaleký záliv Robina Hooda. Krásne parky a zrúcaninu cisterciánskeho opátstva mali možnosť naši žiaci vidieť v piatok popoludní na mieste, ktoré sa nazýva Fountains Abbey a je zapísané medzi pamiatkami Unesco. Posledný deň zájazdu bol venovaný prehliadke Londýna, kde žiaci navštívili múzeum voskových figurín Madame Tussaud's a potom absolvovali prechádzku pamiatkami Londýna. Žiaci, ale aj vyučujúci si zo zájazdu odnášajú nezabudnuteľné dojmy a krásny zážitok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt