Obsah

Školské hodiny

Sobota 22. 11. 2014

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 1304376

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 22.11.2014)
Michael Salaj (V.C)
Zajtra (Nedeľa 23.11.2014)
Barbora Mišendová (IV.A)
Patrícia Ogurčáková (III.C)

Kalendár

Mapa

 

 

Vitajte na stránkach našej školy v školskom roku 2014/2015

 

 

Novinky

 • Aquaterra vzdelávanie

  Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi plní viacero funkcií. Jednou z navonok menej viditeľných je aj úloha vzdelávania. Žiaci II.B a II.C sa dňa 4. novembra 2014 zúčastnili vzdelávania pod názvom Primáty, kde sa pútavou formou oboznámili so životom opíc a mali možnosť si prezrieť „domov“ zvierat v Aquaterre. 

 • Projekt iPads pre učiteľov

  Naša škola je zapojená v projekte: iPads pre učiteľov.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc sa od r. 1999 oslavuje vždy štvrtý októbrový pondelok. Pripomenuli si ho aj naši žiaci 27. októbra 2014. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov kníh. V školskej knižnici sa vystriedali niektoré triedy, aby si pozreli naštudovanú klasickú verziu známej rozprávky Snehulienka a sedem trpazlíkov . Scenár a hudobný doprovod pripravila PaedDr. Dana Hofericová  pre žiakov 4. A triedy, s ktorými rozprávku nacvičila a predviedla PaedDr. Mária Geršiová.

 • Literárno-dejepisná exkurzia Tajov – Banská Bystrica

  Dňa 17. októbra 2014 sa žiaci deviatych ročníkov a žiaci 8.A triedy zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Tajova a Banskej Bystrice.

  V roku 2014 si Slováci pripomínajú 70 rokov od vypuknutia SNP. Pri tejto príležitosti navštívili naši žiaci Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Prehliadka začala krátkym dokumentárnym filmom. Po ňom nasledovala prehliadka expozície. Ústrednou myšlienkou bola expozícia venovaná protifašistickému odboju, ktorého vyústením bolo práve SNP.  Náš sprievodca nám toto obdobie priblížil tak pútavo, že dokázal nielen  zaujať, ale aj vzbudiť záujem o toto obdobie.

 • Svetový deň ZDRAVEJ VÝŽIVY

  16. október – deň ako každý iný, ale predsa niečím výnimočný. Je to SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa pripomenuli  tento deň rôznymi aktivitami a činnosťami. Žiaci 0. a 1.ročníka si pochutnávali na ovocí a zelenine, ktoré si krásne na stôl naaranžovali. Druháci si okrem tej istej činnosti vymaľovali rôzne omaľovánky ovocia, zeleniny a prácu si spestrili aj pracovnými listami na tému: Zdravé stravovanie. Šikovní „kuchári“ tretiaci si priniesli chutné a zdravé nátierky rôzneho druhu, ktoré spoločne degustovali. Po ochutnávke si na interaktívnej tabuli pozreli prezentácie: Kráľovstvo zdravia, Chceme zdravo žiť a porozprávali sa o tom. No a čo štvrtáci? Aj tí sa zapojili svojou tvorivosťou. Z ovocia a zeleniny zhotovili „ Ovocníčkov“ a svoje vedomosti o zdravej výžive si overili  v krátkom teste. Aj ŠKD  sa zapojil do činností nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy .Všetci sme si  uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité, a preto sa budeme riadiť heslom: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť!“   

 • Plavecký výcvik

  Začiatkom roka v mesiacoch september , október 2014 sa naši žiaci tretích ročníkov zúčastnili plaveckého výcviku. Pod odborným vedením pána trénera a pani trénerky sa oboznamovalo približne 60 žiakov so základnými pohybovými cvičeniami vo vode

  Plavecký výcvik žiaci absolvovali s nadšením a radosťou, možno aj preto, že miesto výcviku im nebolo cudzie. Výsledky snahy detí i trénerov boli veľmi zreteľné. Na záver kurzu každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučili. Musím povedať, že všetky deti to zvládli úžasne. Prekvapili ma najmä žiaci, ktorí predviedli svoju vytrvalosť a snahu. Plavecký výcvik naša škola organizuje každý rok s cieľom prevencie poklesu pohybovej činnosti školských detí, tiež učíme žiakov vytvárať pozitívny vzťah k jednotlivým druhom športu. Fyzický vývin žiakov, kondícia, zdatnosť, vytrvalosť, otužovanie sú hlavné faktory zdravého vývinu žiakov a naša škola chce vychovávať zdravú, zdatnú a ctižiadostivú generáciu.

 • Výstava drobných zvierat na Obchodnej akadémii

  Prvý októbrový týždeň sa pani vychovávateľky so svojimi deťmi boli pozrieť na výstavu drobných zvierat na obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Veľkou radosťou bolo, že si mohli niektoré zvieratká aj pohladkať. Vystavované  boli zajace, husi, kačky, kohúty, sliepky a holuby. 

 • Európsky deň jazykov.

  26. september 2014 bol Radou Európy vyhlásený za Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrne porozumenie.

  Európsky deň jazykov sme si tento rok pripomenuli aj na našej škole. V úvode žiaci v školskom rozhlase prečítali krátky text v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Učebne a kabinety  mali svoje názvy preložené do všetkých troch jazykov.

 • ZŠ Nad Medzou opäť zapojená v medzinárodnom projekte

  Po úspešnom ukončení medzinárodného projektu Comenius, sa ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi opäť podarilo uspieť a zapojiť sa do ďalšieho projektu Erasmus+. Tento projekt bol po náročnom výbere napokon schválený Národnou agentúrou a bude trvať dva roky. V tomto projekte sú okrem našej školy zapojené aj partnerské krajiny z Poľska, Česka, Talianska, Litvy a Bulharska. Pridelené grantové peniaze sa budú využívať na jednotlivé mobility do už spomínaných krajín. Žiaci si budú môcť opäť precvičiť komunikáciu v anglickom jazyku a nebudú chýbať ani športy, ktoré sú hlavnou témou projektu.

 • Školská psychologička

  ŽIAKOM ponúka:

  - pomoc pri vyučovacích problémoch

  - pomoc pri výbere strednej školy

  - pomoc v osobných problémoch a krízach

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt