Obsah

Školské hodiny

Sobota 30. 5. 2015

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 1479084

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 30.5.2015)
Tomáš Hanzok (VI.B)
Rastislav Nalevanko (VII.C)
Veronika Popreňáková (VII.A)
Terézia Šarišská (III.C)
Zajtra (Nedeľa 31.5.2015)
Nina Böttcherová (IV.A)
Viktória Kolcunová (VII.A)
Zuzana Žigrajová (VI.B)
Marián Čonka (III.C)

Mapa

Fotogaléria

 

 

Vitajte na stránkach našej školy v školskom roku 2014/2015

 

 

Novinky

 • Oznam o zmenách v úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so zavedením bezplatnej vlakovej dopravy pre žiakov škôl schválilo návrh smernice MŠ SR č. 7/2015-R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica MŠ SR č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 s účinnosťou od 1. februára 2015.

 • Hallo, YORK !

  V máji tohto školského roka sme sa už šiestykrát zúčastnili zájazdu do Veľkej Británie spojeného s výukou angličtiny. Tento rok sme navštívili mesto York, aj keď prvá zástavka po príchode do Británie bolo starobylé, no o to známejšie univerzitné mestečko Cambridge. Odtiaľ už naša cesta pokračovala do cieľového už spomínaného mesta York, kde nás čakalo milé privítanie hostiteľských rodín. Skoro každý deň v dopoludňajších hodinách mali žiaci hodiny angličtiny a v popoludňajších hodinách absolvovali prehliadku pamiatok v blízkom okolí. V pondelok sme navštívili Yorkskú katedrálu, ktorá sa považuje za najväčšiu v krajine a oboznámili sme sa aj s centrom tohto krásneho mestečka a zaujímavým múzeom lokomotív a vlakov. V utorok sme navštívili panské sídlo Howard Castle, ktoré leží necelých 30 km od Yorku. Je to súkromná rezidencia rodiny grófa Carlisla. Stredajšie popoludnie bolo dlhoočakávané, pretože naši žiaci mali rozchod na nákupy v obrovskom nákupnom centre v mestečku Harrogate. Vo štvrtok bol celodenný výlet, kedy sme boli pozrieť prímorské mestečko Whitby a jeho pamiatky a po ňom sme si boli ešte pozrieť neďaleký záliv Robina Hooda. Krásne parky a zrúcaninu cisterciánskeho opátstva mali možnosť naši žiaci vidieť v piatok popoludní na mieste, ktoré sa nazýva Fountains Abbey a je zapísané medzi pamiatkami Unesco. Posledný deň zájazdu bol venovaný prehliadke Londýna, kde žiaci navštívili múzeum voskových figurín Madame Tussaud's a potom absolvovali prechádzku pamiatkami Londýna. Žiaci, ale aj vyučujúci si zo zájazdu odnášajú nezabudnuteľné dojmy a krásny zážitok.

 • Beseda s hercom Albínom Medúzom v mestskej knižnici

  Dňa 30. apríla 2015 sa žiaci V.A triedy zúčastnili besedy s hercom Spišského divadla Albínom Medúzom. Stretnutie v Mestskej knižnici bolo spojené s čítaním úryvkov v rámci projektu „...že nečítajú...“. Žiaci si vypočuli úryvky z knihy od spisovateľa Jo Nesbo – Časovaňa doktora Proktora. Počas besedy sa dievčatá a chlapci aktívne zapájali do diskusie nielen o už spomínanej knihe, ďalšej tvorbe autora, ale aj o úcte ku knihám.

 • Deň Zeme

  23. apríla 2015 sme si na Základnej škole Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi opäť spoločne pripomenuli Deň Zeme. Cieľom podujatia bolo poukázať na potrebu ochrany životného prostredia, uvedomiť si závislosť na prírodných zdrojoch a prispieť k formovaniu správnych postojov žiakov k prírode samotnej. Pripravené aktivity boli veľmi rozmanité. Najmladší žiaci sa zoznámili so psíkmi z Útulku Šťastný psík a s jeho činnosťou, druháci navštívili ZOO, tretiakov privítali ochranári v Správe NP Slovenský raj a štvrtáci sa poučili ako správne triediť odpad. Pracovníci Múzea Spiša viedli so žiakmi piateho ročníka besedy na témy – Poznávanie rastlín, Oboznámenie sa s geológiou a Netopiere. Ďalší žiaci v spolupráci s Multifunkčným energeticko – baníckym centrom si pozreli školskú štôlňu Michal, iní sa zasa zúčastnili prednášok na témy Geotermálne vody na Spiši a História soli. Taktiež nás navštívil člen Policajného zboru, ktorý v rámci prevencie sociálno – patologických javov diskutoval so žiakmi na tému šikanovanie a jeho predchádzanie. Deviataci sa dozvedeli nové informácie o spracovávaní bioodpadu z domácnosti na kompostovisku Kúdelník. Staršie žiačky maľovali prírodné motívy na stenu starej budovy na školskom dvore a samozrejme nechýbali ani tí, ktorí upratovali okolie školy, čistili trávniky, či zbierali odpadky. Hoci bol program tohto dňa naozaj pestrý, to najdôležitejšie, čo sme si chceli odniesť je odkaz, aby sme sa každý deň správali k prírode a k okoliu tak ako by bol Dňom Zeme. 

 • IV.A v Spišskej knižnici

  Dňa 23. apríla 2015 sa naša trieda zúčastnila v Spišskej knižnici besedy s autorkou detských kníh Gabrielou Futovou. Beseda sa žiakom veľmi páčila, lebo pani spisovateľka bola milá, vtipná, miluje zvieratká a deťom porozprávala nielen o svojich humorných a zaujímavých knihách, ale aj zážitky z jej osobného života i zo života, keď ešte ona bola žiačkou základnej školy. Naša žiačka Miška Barillová zarecitovala príbeh z jej knihy  „Dokonalá Klára“, s ktorým vystupovala na školskom kole HK.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt