Obsah

Školské hodiny

Pondelok 31. 8. 2015

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 1525538

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 31.8.2015)
Dávid Pukluš (VI.C)
Jakub Žemla (IX.B)
Zajtra (Utorok 1.9.2015)
Christian Benjamín Frankovič (VI.B)
Ľubomíra Hodáková (V.A)
Matúš Macejko (V.D)

Mapa

Fotogaléria

 

 

Vitajte na stránkach našej školy v školskom roku 2015/2016

 

Prebieha aktualizácia údajov pre nový školský rok.

 

 

Novinky

 • Oznam o zmenách v úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so zavedením bezplatnej vlakovej dopravy pre žiakov škôl schválilo návrh smernice MŠ SR č. 7/2015-R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica MŠ SR č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 s účinnosťou od 1. februára 2015.

 • Projekt Erasmus+ pokračuje mobilitou v poľskom mestečku Szydlowiec

  Erasmus+  podporuje nadnárodné partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom rozvíjať spoluprácu a spojiť vzdelávanie s požiadavkami pracovného trhu, aby sa odstránili nedostatky v zručnostiach, s ktorými v súčasnosti Európa zápasí. Súčasťou projektových aktivít sú aj mobility do jednotlivých partnerských krajín, vzájomné spoznávanie kultúry, histórie, tradícií partnerských krajín. Žiaci a pedagógovia Základnej školy, Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi sa v dňoch 25.05.2015 -29.05.2015 zúčastnili mobility v poľskom Szydlowci spolu s ostatnými pedagógmi a žiakmi zapojených partnerských škôl. Do projektu sú zapojené školy: Bari – Taliansko, Dobrich – Bulharsko, Visaginas – Litva, Szydlowiec – Poľsko, Spišská Nová Ves – Slovensko. Projekt pod názvom „Games Always Make Everyone Supportive“ prostredníctvom hier spája deti a mládež zapojených  partnerských škôl. Projektoví partneri - žiaci a pedagógovia navštívili poľskú školu Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza. Poľskí projektoví partneri nás oboznámili s históriou mestečka, navštívili sme Zámok Szydlowieckich i Radziwiłłów v Szydlowcu,  Palác Odrowążów v Chlewiskach s parkovým komplexom, spoznali sme historické námestie  Krakowa, zámok Wawel.  Žiaci a študenti  krajín  Bulharska, Talianska,  Litvy, Slovenska a   mali možnosť  spolu s domácimi poľskými študentmi zapojiť sa do športových hier  v rámci Dňa olympijských športov v okrese  a do orientačných hier v prírode. Súčasťou projektu je rozširovanie jazykových kompetencií, spoznávanie hier detí v partnerských krajinách a v neposlednom rade upevňovanie sociálnych kompetencií. Týždeň strávený v inej krajine ubehol veľmi rýchlo. Domov sme sa vracali bohatší o skúseností, poznanie a medzinárodné priateľstvá.

 • Potulky Poľskom

  Naši žiaci 9. ročníka sa 27. - 28. mája 2015 zúčastnili exkurzie do susedného Poľska. Navštívili sme koncentračný tábor v Osvienčime, veľkolepé mesto Krakow a soľnú baňu Wieliczka. Prehliadku Osvienčima doporučujeme každému, lebo iba ak to vidíte na vlastné oči, tak to všetko pochopíte. Atmosféra v priestoroch tábora, kde zomierali nielen Židia a Rómovia, ale aj tisíce obyčajných ľudí bola veľmi pochmúrna. Osvienčim sa delí na 2 časti: Auschwitz a Birkenau. Bolo strašné vidieť, ako tam ľudia žili. Nemohli sme uveriť, že niečo také spôsobil človek. Po skončení tejto prehliadky sme sa ubytovali v Krakowe. Následne sme absolvovali pešiu prehliadku mesta: hlavné námestie Krakowa – Rynek Glowny, múzeum Barbakan, Krakowské divadlo a nechýbalo ani nákupné centrum. Na druhý deň sme pokračovali v prehliadke Krakowa. Mali sme možnosť vidieť Univerzitu Jagelowsku, ulice Grodzka a Kanoniczna (bývalá kráľovská cesta) a bývalé kráľovské mesto Wawel. Po chutnom obede sme sa presunuli do soľnej bane Wieliczka. Naša prehliadka začala prekonaním 380-tich schodov, až kým sme nezostúpili na 1. poschodie v hĺbke 64 metrov pod zemou. V bani sú 9 poschodí, ktoré siahajú do hĺbky 327 metrov. Veľmi nás zaujala kaplnka sv. Kingi, v ktorej sa aj dnes konajú svadby a bohoslužby. Tiež sme videli podzemné jazierka so slanou vodou, banské stroje a zariadenia, veľa soľných sôch a reliéfov. Pobavilo nás ako nám umožnili ochutnať soľ. Plní úžasných dojmov sme sa pobrali domov.

 • Tvorivá keramická dielňa

  Chuť tvoriť a rozvíjať svoje výtvarné zručnosti mohli deti z výtvarného krúžku spolu s ďalšími  nadšencami na tvorivej keramickej dielni, ktorá sa uskutočnila v našej škole 12. mája 2015. Pod odborným vedením výtvarníka Petra Smika, zakladateľa OZ Annogallery v Poprade, ktorý sa venuje predovšetkým keramike, tvorili deti svoje keramické dielka. Na už pripravené vypálené hlinené poháre nanášali glazúry rôznych farieb. Z rozprávania lektora  sa dozvedeli zaujímavosti o glazovaní, o nanášaní glazúry na hlinené výrobky po prvom výpale, spoznali základy práce s glazúrou a rôzne spôsoby jej nanášania. Vyskúšali si glazovanie štetcom a tupovaním. Mohli  tak rozvíjať svoju zručnosť, výtvarný cit, zažiť radosť z tvorby.  Ich práce poputujú  teraz do keramickej pece na druhý výpal. Veríme, že hotové umelecké dielka ich potešia rovnako ako prvé v našej školskej keramickej peci vypálené hlinené výrobky. Tie sú zase dielkami žiakov z výtvarného  krúžku a niektorých žiakov  VII. C a VII. D triedy.

 • Hello, YORK !

  V máji tohto školského roka sme sa už šiestykrát zúčastnili zájazdu do Veľkej Británie spojeného s výukou angličtiny. Tento rok sme navštívili mesto York, aj keď prvá zástavka po príchode do Británie bolo starobylé, no o to známejšie univerzitné mestečko Cambridge. Odtiaľ už naša cesta pokračovala do cieľového už spomínaného mesta York, kde nás čakalo milé privítanie hostiteľských rodín. Skoro každý deň v dopoludňajších hodinách mali žiaci hodiny angličtiny a v popoludňajších hodinách absolvovali prehliadku pamiatok v blízkom okolí. V pondelok sme navštívili Yorkskú katedrálu, ktorá sa považuje za najväčšiu v krajine a oboznámili sme sa aj s centrom tohto krásneho mestečka a zaujímavým múzeom lokomotív a vlakov. V utorok sme navštívili panské sídlo Howard Castle, ktoré leží necelých 30 km od Yorku. Je to súkromná rezidencia pána Howarda, grófa z  Carlisle. Stredajšie popoludnie bolo dlhoočakávané, pretože naši žiaci mali rozchod na nákupy v obrovskom nákupnom centre v mestečku Harrogate. Vo štvrtok bol celodenný výlet, kedy sme boli pozrieť prímorské mestečko Whitby a jeho pamiatky a po ňom sme si boli ešte pozrieť neďaleký záliv Robina Hooda. Krásne parky a zrúcaninu cisterciánskeho opátstva mali možnosť naši žiaci vidieť v piatok popoludní na mieste, ktoré sa nazýva Fountains Abbey a je zapísané medzi pamiatkami Unesco. Posledný deň zájazdu bol venovaný prehliadke Londýna, kde žiaci navštívili múzeum voskových figurín Madame Tussaud's a potom absolvovali prechádzku pamiatkami Londýna. Žiaci, ale aj vyučujúci si zo zájazdu odnášajú nezabudnuteľné dojmy a krásny zážitok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt