Obsah

Školské hodiny

Štvrtok 24. 6. 2021

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 3799793

Ochrana osobných údajov

Kalendár

Mapa

Fotogaléria

 

 

Návrat do škôl  2021 - aktualizovaný k 3. máju 2021

Školská dochádzka - žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 4)

Novinky

 • VÝZVA – NA ÚHRADU STRAVNÉHO

  Vážení stravníci (zákonní zástupcovia), dňa 7.6.2021 Vám bol vydaný šek na úhradu stravného za mesiac jún. Úhrada stravného mala byť realizovaná do dňa 15.6.2021, keďže do tohto dňa evidujeme vysoké nedoplatky na stravnom, vyzývame všetkých, ktorí stravu neuhradili, aby tak urobili čo v najkratšom čase najneskôr do 21.6.2021 vrátane.

  UPOZORNENIE NA VYHLASOVANIE Z OBEDOV

  Zároveň Vám pripomíname, že na dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa v sume 1,20 EUR má žiak nárok za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania a odoberie stravu. V zmysle uvedeného Vás žiadame, aby ste sa v prípade neúčasti na vyučovaní zo stravy včas vyhlásili. Za nedotované (nevyhlásené) obedy je stravník povinný uhradiť plnú sumu obeda. To znamená, že v prípade vzniknutého nedoplatku spôsobeného neodhlásením zo stravy, Vám bude na konci júna 2021 vydaný ešte jeden šek s rozdielom nedotovaných obedov.

 • Sokoliarstvo je spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov, predovšetkým sokolov, jastrabov a orlov. Ide o tradičnú oblasť poľovníctva, ktorá používa svoje vlastné metódy, úlovky a filozofiu. Práve tento druh spojenia s prírodou sme chceli priblížiť deťom školského klubu našej školy, a preto sme si na návštevu zavolali pravého Sokoliara. Spolu s ním k nám prišli aj sokol Jimmy, orol stepný Chilli, kuvík plačlivý Artuš (sova), myšiak lesný Zeta, myšiak štvorfarebný Zuri a krkavec Zoe. Ich pán nám o nich a o spôsobe ich života porozprával množstvo zaujímavostí, no najlákavejšia však bola skutočná prítomnosť spomínaných dravcov a ukážka ich letu. Niektoré vtáky mali nasadené čiapočky, aby ich nerozptyľovalo okolité prostredie. Lety dravcov boli pre deti úchvatným predstavením a zážitkom, ktorý si budú dlho pamätať. Takouto formou chcel náš školský klub sprostredkovať deťom bližšie spoznanie prírody, zážitkovou formou obohatiť ich vedomosti a naučiť ich vzájomnému rešpektu a pokore v súvislosti s ochranou prírody.

 • V srdciach veľa radosti,

  vo vrecku viac sladkostí.

  Celý rok len veľa hier,

  veľký úsmev z našich pier.

  Prvý júnový deň patrí vždy deťom. Opäť je tu príležitosť rozžiariť detské očká. Aj v tomto školskom roku sa deti s radosťou zapojili do rôznych aktivít, ktoré im pripravili pani učiteľky. Mohli si tak užiť deň plný hier a zábavy.

 • 6. mája 2021 v ZŠ Lipová ul. - naši žiaci 1. stupňa boli úspešní, zodpovedne sa pripravili na prednes poézie a prózy. Patrí im veľká vďaka za reprezentáciu školy.

  1. kategória:

  Poézia - 1. miesto Teodor Zalčík - 4.C

  3. miesto Violet Weagová - 3.A

  Próza - 1. miesto Leo Jozef Veisenpacher - 4.B

  2. miesto Nela Chovancová - 4.C

  Obaja víťazi postupujú na okresné kolo.

 • Dňa 6. mája 2021 sa pre žiakov 2. stupňa konalo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Obvodné kolo sa uskutočnilo v ZŠ na Lipovej ulici, kde našu školu reprezentovala väčšina žiakov. Touto cestou by sme im chceli poďakovať, že aj v čase dištančného vzdelávania nezanevreli na umelecký prednes a naučili sa umelecký text nielen naspamäť, ale aj predniesť. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí sa zúčastnili školského kola.

  Víťazi obvodného kola 2. kategórie:

  Poézia: 1. miesto – Ela Molitorisová – VI.A

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner