Obsah

Zoznam tried

Názov
0.A Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Petreková
I.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Uličná
I.B Triedny učiteľ Mgr. Anna Balažová
I.C Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Mandáková
II.A Triedny učiteľ PaedDr. Júlia Gondová
II.B Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Uličná Semešová
II.C Triedny učiteľ Mgr. Lucia Turancová
III.A Triedny učiteľ PaedDr. Mária Geršiová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Barbora Pagáčiková Bandžuchová
III.C Triedny učiteľ Mgr. Dana Fabianová
IV.A Triedny učiteľ PaedDr. Dana Hofericová
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Daniela Duláková
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Žigrajová
V.A Triedny učiteľ PaedDr. Dana Blahovská
V.B Triedny učiteľ Ing. Katarína Špirková
V.C Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Pollák
V.D Triedny učiteľ Mgr. Jana Miklasová
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Hodáková
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Matej Zeman
VI.C Triedny učiteľ Ing. Darina Novotná
VI.D Triedny učiteľ Ing. Svetlana Hamráčková
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Mochnacká
VII.B Triedny učiteľ Mgr. Renáta Barabasová
VII.C Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Murgáč
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Petkáčová
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Klaudia Balážová
VIII.C Triedny učiteľ Mgr. Andrea Legátová
VIII.D Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Sliva
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Marta Jakubcová
IX.B Triedny učiteľ PaedDr. Jozef Veisenpacher
IX.C Triedny učiteľ Ing. Peter Špirka
IX.D Triedny učiteľ RNDr. Beáta Hatalová

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.04.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt