Obsah

IT akadémia Viem čo zjem Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov LET'S MYTH TOGETHER eTwinning Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ Erasmus + projekt PRINED projekt 7DEM s,r,o - projekt

Viem čo zjem

Tento projekt f. Nestlé má v tomto šk. roku 4. ročník, je zameraný na žiakov 3. - 6. roč. - cieľom je zlepšiť stravovacie návyky žiakov, získať viac vedomostí o zdravých potravinách, možnosť pozrieť si zdravé recepty a hlavne prostredníctvom pracovníčky ÚVZ SR získajú aj ďalšie odborné vedomosti (učivo PDA a BIO)

Pripájam aj informácie na priebeh v tomto roku, prihlásení sú žiaci 3. - 7. roč. našej školy. V predchádzajúcich ročníkoch sme sa zapojili aj do výtvarných súťaží, žiaci tvorili komiks, urobili sme a nafotili zdravé mliečne koktaily a recept Ivana Zahuranca je zaradený na stránke www.viemcozjem.sk

 

Zdravá výživa a prevencia nesprávneho stravovania u detí

Aj trendy v stravovaní sa neustále menia. Častokrát ide o neuvážené a neoverené spôsoby stravovania. Samozrejme, populárne sú skôr medzi dospelými, ale vplývajú aj na naše deti. Vzorom sú im totiž stravovacie návyky rodičov a tie preberajú aj do svojho života. Stále viac sa stretávame s problémom nízkej pohybovej aktivity a zvýšenému príjmu kalórií, kvôli čomu priberáme. Naopak kvôli snahe udržať si dokonalú postavu alebo nesprávnej skladbe jedálneho lístku zase trpí naše telo podvýživou. Obezita, podvýživa či ochorenia z nedostatku vitamínov a minerálnych látok. To je len zlomok ochorení, ktoré v stále väčšej miere trápia našu populáciu. Úrad verejného zdravotníctva pripravil novú metodiku o Význame zdravej výživy nielen pre dospelých, ale najmä pre deti. Práve v detskom veku si totiž vytvárame stravovacie návyky, ktoré do významnej miery ovplyvnia náš zdravotný stav vo vyššom veku.

Lekcia, ktorá sa realizuje prostredníctvom pracovníkov ÚVZ SR

1. lekcia: Hygiena potravín

Vďaka tejto lekcii sa žiaci oboznámia s problematikou správneho skladovania potravín. Naučia sa, ako čo najlepšie rozmiestniť potraviny v chladničke a naopak, ktorým potravinám vyhovujú izbové teploty. Dozvedia sa, ako narábať s potravinami pred ich prípravou, čo by si mali všímať na obaloch potravín (zloženie, dátum spotreby a minimálna trvanlivosť) a prečo je dôležité mať čisté ruky za každých okolností.

K prednáške s lektorom z RÚVZ sú k dispozícii nasledovné materiály:

Manuál pre lektorov 
– učiteľom slúži na to, aby sa oboznámili s obsahom prednášky. Lekcia sa skladá z dvoch tematických okruhov. Vzhľadom na časový limit jednej vyučovacej hodiny, je na samotnom lektorovi, ktorej časti sa bude venovať.

Materiál na premietanie v triede s textami alebo materiál na premietanie v triede len s obrázkami 
– pokiaľ má škola na premietanie technické vybavenie, po dohode s organizátorom projektu pripraví pred prednáškou jeden z materiálov na premietanie.

Pracovný list pre žiakov 3. a 4. ročníkov
– tlač pracovného listu pre každého žiaka zabezpečí škola

Pracovný list pre žiakov 5. a 6. ročníkov
– tlač pracovného listu pre každého žiaka zabezpečí škola

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner