Obsah

Zmluvy Faktúry Objednávky Rámcové kupné zmluvy

Objednávky

Od 01. januára 2018 - povinné zverejňovanie prostredníctvom portálu DIGITÁLNE MESTO

 

  Číslo dokladu    Dokument       Obdobie                        Dátum zverejnenia
2017        
001 - 017 Objednávky 02.01.2017 - 12.01.2017 12.01.2017
018 - 028 Objednávky 13.01.2017 - 23.01.2017 23.01.2017
029 - 033 Objednávky 24.01.2017 - 06.02.2017 06.02.2017
034 - 044 Objednávky 06.02.2017 - 16.02.2017 16.02.2017
045 - 049 Objednávky 17.02.2017 - 27.02.2017 27.02.2017
050 - 054 Objednávky 06.03.2017 - 15.03.2017 15.03.2017
055 Objednávky 03.04.2017 - 13.04.2017 13.04.2017
056 - 065 Objednávky 20.04.2017 - 28.04.2017 28.04.2017
066 - 079 Objednávky 11.05.2017 - 19.05.2017 22.05.2017
080 - 093 Objednávky 24.05.2017 - 02.06.2017 02.06.2017
094 - 100 Objednávky 05.06.2017 - 15.06.2017 15.06.2017
101 - 115 Objednávky 16.06.2017 - 26.06.2017 26.06.2017
116 - 123 Objednávky 27.06.2017 - 06.07.2017 06.07.2017
124 - 132 Objednávky 10.07.2017 - 20.07.2017 20.07.2017
133 - 146 Objednávky 01.08.2017 - 10.08.2017 10.08.2017
147 - 152 Objednávky 11.08.2017 - 21.08.2017 21.08.2017
153 - 159 Objednávky 22.08.2017 - 31.08.2017 31.08.2017
160 - 173 Objednávky 04.09.2017 - 14.09.2017 14.09.2017
174 - 183 Objednávky 18.09.2017 - 28.09.2017 28.09.2017
184 - 190 Objednávky 29.09.2017 - 09.10.2017 09.10.2017
191 - 210 Objednávky 10.10.2017 - 20.10.2017 20.10.2017
211 - 216 Objednávky 23.10.2017 - 02.11.2017 02.11.2017
217 - 224 Objednávky 03.11.2017 - 13.11.2017 13.11.2017
225 - 232 Objednávky 14.11.2017 - 24.11.2017 24.11.2017
233 - 242 Objednávky 27.11.2017 - 06.12.2017 06.12.2017
243 - 252 Objednávky 07.12.2017 - 15.12.2017 15.12.2017
         
         
  Číslo dokladu  Dokument Obdobie Dátum zverejnenia
2016        
001 - 010 Objednávky 04.01.2016 - 11.01.2016 14.01.2016
011 - 021 Objednávky 15.01.2016 - 21.01.2016 25.01.2016
022 - 031 Objednávky 28.01.2016 - 08.02.2016 08.02.2016
032 - 040 Objednávky 09.02.2016 - 15.02.2016 19.02.2016
041 - 063 Objednávky 22.02.2016 - 02.03.2016 02.03.2016
064 - 067 Objednávky 04.03.2016 - 14.03.2016 14.03.2016
068 - 083 Objednávky 15.03.2016 - 23.03.2016 24.03.2016
084 - 086 Objednávky 30.03.2016 - 31.03.2016 08.04.2016
087 - 103 Objednávky 11.04.2016 - 21.04.2016 21.04.2016
104 - 121 Objednávky 26.04.2016 - 06.05.2016 06.05.2016
122 - 131 Objednávky 09.05.2016 - 13.05.2016 19.05.2016
132 - 133 Objednávky 23.05.2016 - 02.06.2016 02.06.2016
134 - 138 Objednávky 06.06.2016 - 15.06.2016 15.06.2016
139 - 141 Objednávky 17.06.2016 - 27.06.2016 27.06.2016
142 - 146 Objednávky 01.07.2016 - 08.07.2016 08.07.2016
147 - 151 Objednávky 15.07.2016 - 25.07.2016 25.07.2016
152 - 161 Objednávky 29.07.2016 - 08.08.2016 08.08.2016
162 - 164 Objednávky 10.08.2016 -19.08.2016 19.08.2016
165 - 167 Objednávky 25.08.2016 - 02.09.2016 02.09.2016
168 - 176 Objednávky 05.09.2016 - 07.09.2016 07.09.2016
177 - 183 Objednávky 08.09.2016 - 16.09.2016 16.09.2016
184 - 188 Objednávky 23.09.2016 - 30.09.2016 30.09.2016
189 - 201 Objednávky 03.10.2016 - 13.10.2016 13.10.2016
202 - 210 Objednávky 14.10.2016 - 20.10.2016 20.10.2016
211 - 218 Objednávky 21.10.2016 - 31.10.2016 31.10.2016
219 - 223 Objednávky 02.11.2016 - 11.11.2016 11.11.2016
224 - 230 Objednávky 16.11.2016 - 25.11.2016 25.11.2016
231 - 233 Objednávky 29.11.2016 - 08.12.2016 08.12.2016
234 - 237 Objednávky 12.12.2016 - 22.12.2016 22.12.2016
         

 

                                                                                                                              
  Názov dokumentu                                         Platnosť dokumentu
2015    
Register - faktúry od 01.01.2015
Register - objednávky od 01.01.2015
2014    
Register - faktúry od 01.01.2014

Register - objednávky

od 01.01.2014
2013    
Register - faktúry

od 01.01.2013

Register - objednávky od 01.01.2013
2012    
Register - faktúry od 01.01.2012
Register - objednávky od 01.01.2012
2011    
Register - faktúry od 01.05.2011
Register - objednávky od 01.05.2011

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner