Obsah

IT akadémia Viem čo zjem Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov LET'S MYTH TOGETHER eTwinning Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ Erasmus + projekt PRINED projekt 7DEM s,r,o - projekt

IT akadémia

Lego krúžok

V školskom roku 2019/2020 majú žiaci možnosť prihlásiť sa na krúžok so zameraním na informatiku, robotiku a techniku – „Lego krúžok“.  Kombináciou obľúbeného Lega a moderných technológií si zostavíte, naprogramujete a ovládate modely pohybujúcich sa robotov.

Krúžok vedie p. uč. Mgr. Miroslav Pollák v utorok v čase od 14.00 do 16.00 hod.

Do Lego krúžku sa môžu prihlásiť žiaci aj z iných základných škôl.

          

          

          

               

 

Chémia

Práca s meracím systémom Vernier na hodinách chémie.

          

            

Chémia

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner