• O škole

     • História školy

      Prvá zmienka o škole s názvom Rímsko-katolícka ľudová škola siaha až do rokov 1363-1365. To je dôvodom, prečo sa vo všetkých prístupných dokumentoch naša škola vydáva ako prvá. Prelom v jej existencii je 14. september 1914, keď bola odovzdaná novostavba na Hviezdoslavovej ulici. V roku 1944/45 bola škola premenovaná na Štátnu meštiansku školu dievčenskú.

      V roku 1948/49 sa opäť škola premenovala na Strednú školu dievčenskú. Zlúčením Strednej školy dievčenskej a II. deväťročnej školy vznikla I. osemročná škola. To sa udialo v roku 1953/54. 6. september 1963 sa pre našu školu stal prelomovým. Bol usporiadaný slávnostný manifestačný sprievod zo starej školskej budovy na Hviezdoslavovej ulici do novej budovy I. základnej deväťročnej školy Nad Medzou. Začala sa písať novodobá história školy.

       

       
       
     • Súčasnosť školy

     • ZŠ Nad Medzou sa radí medzi moderné a úspešné školy v rámci regiónu Spiša a to nielen svojim vybavením, ale aj dosiahnutými výsledkami vo výchovno - vzdelávacom procese, výsledkami v rôznych súťažiach a prístupom pedagógov k žiakom i rodičom. Škola poskytuje odborné vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi vo všetkých vyučovacích predmetoch. Zameranie školy - cudzie jazyky, prírodovedné predmety.


      Výhodou školy je jej geografická poloha. Areál školy sa nachádza v blízkosti centra mesta. V súčasnosti škola poskytuje výchovu a vzdelávanie 659 žiakom z mesta a okolitých obcí. Škola sa snaží prispôsobovať sa meniacim podmienkam života - zmeniť filozofiu výchovy a vzdelávania od tradičnej k tvorivo-humanistickej, kde sa dôraz kladie na aktivitu, tvorivosť, schopnosť racionálne sa učiť.

    • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
   • 053/ 44 13 990, 0948 934 866 - Riaditeľka školy 053/ 44 13 992, 0904 575 900 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň 053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň 053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy 053/ 42 99 754 - Ekonómka školy 053/ 44 61 120 - Školská jedáleň
   • Nad Medzou 1 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
   • 35546042
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje