Obsah

 • Oznam vedúcej ŠJ - dôležité !!!

  VÝZVA – NA ÚHRADU STRAVNÉHO

  Vážení stravníci (zákonní zástupcovia), dňa 7.6.2021 Vám bol vydaný šek na úhradu stravného za mesiac jún. Úhrada stravného mala byť realizovaná do dňa 15.6.2021, keďže do tohto dňa evidujeme vysoké nedoplatky na stravnom, vyzývame všetkých, ktorí stravu neuhradili, aby tak urobili čo v najkratšom čase najneskôr do 21.6.2021 vrátane.

  UPOZORNENIE  NA  VYHLASOVANIE  Z  OBEDOV

  Zároveň Vám pripomíname, že na  dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa v sume 1,20 EUR má žiak nárok za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania a odoberie stravu. V zmysle uvedeného Vás žiadame, aby ste sa v prípade neúčasti na vyučovaní zo stravy včas vyhlásili. Za nedotované (nevyhlásené) obedy je stravník povinný uhradiť plnú sumu obeda. To znamená, že v prípade vzniknutého nedoplatku spôsobeného neodhlásením zo stravy, Vám bude na konci júna 2021 vydaný ešte jeden šek s rozdielom nedotovaných obedov.

  OZNAM pre všetkých stravníkov

  V dňoch 29. a 30.6.2021 sa z prevádzkových dôvodov nebude možné vyhlasovať z obeda!

  Z týchto dní je potrebné sa odhlásiť do 28.6.2021 t.j. pondelok (vrátane), najneskôr do 8:00 hod. Po tomto termíne už vyhlásenie zo stravy nebude možné.

  V prípade, že nestihnete obed včas odhlásiť, je možnosť prísť odobrať obed do obedára (iných vhodných nádob).

 • Popoludnie v ŠKD

  Sokoliarstvo je spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov, predovšetkým sokolov, jastrabov a orlov. Ide o tradičnú oblasť poľovníctva, ktorá používa svoje vlastné metódy, úlovky a filozofiu. Práve tento druh spojenia s prírodou sme chceli priblížiť deťom školského klubu našej školy, a preto sme si na návštevu zavolali pravého Sokoliara. Spolu s ním k nám prišli aj sokol Jimmy, orol stepný Chilli, kuvík plačlivý Artuš (sova), myšiak lesný Zeta, myšiak štvorfarebný Zuri a krkavec Zoe. Ich pán nám o nich a o spôsobe ich života porozprával množstvo zaujímavostí, no najlákavejšia však bola skutočná prítomnosť spomínaných dravcov a ukážka ich letu. Niektoré vtáky mali nasadené čiapočky, aby ich nerozptyľovalo okolité prostredie. Lety dravcov boli pre deti úchvatným predstavením a zážitkom, ktorý si budú dlho pamätať. Takouto formou chcel náš školský klub sprostredkovať deťom bližšie spoznanie prírody, zážitkovou formou obohatiť ich vedomosti a naučiť ich vzájomnému rešpektu a pokore v súvislosti s ochranou prírody.

 • Medzinárodný deň detí

  V srdciach veľa radosti,

  vo vrecku viac sladkostí.

  Celý rok len veľa hier,

  veľký úsmev z našich pier.

  Prvý júnový deň patrí vždy deťom. Opäť je tu príležitosť rozžiariť detské očká. Aj v tomto školskom roku sa deti s radosťou zapojili do rôznych aktivít, ktoré im pripravili pani učiteľky. Mohli si tak užiť deň plný hier a zábavy.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  6. mája 2021 v ZŠ Lipová ul. - naši žiaci 1. stupňa boli úspešní, zodpovedne sa pripravili na prednes poézie a prózy. Patrí im veľká vďaka za reprezentáciu školy.

  1. kategória:

  Poézia - 1. miesto Teodor Zalčík - 4.C

                 3. miesto Violet Weagová - 3.A

  Próza - 1. miesto Leo Jozef Veisenpacher - 4.B

                2. miesto Nela Chovancová - 4.C

  Obaja víťazi postupujú na okresné kolo.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 6. mája 2021 sa pre žiakov 2. stupňa konalo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Obvodné kolo sa uskutočnilo v ZŠ na Lipovej ulici, kde našu školu reprezentovala väčšina žiakov. Touto cestou by sme im chceli poďakovať, že aj v čase dištančného vzdelávania nezanevreli na umelecký prednes a naučili sa umelecký text nielen naspamäť, ale aj predniesť. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí sa zúčastnili školského kola.

  Víťazi obvodného kola 2. kategórie:

  Poézia: 1. miesto – Ela Molitorisová – VI.A

  Próza: 2. miesto – Paulína Pencáková – V.A

  Víťazi obvodného kola 3.kategórie:

  Poézia: 1. miesto – Vanesa Strcuľová – VII.B
                2. miesto – Rebeka Kežmarská – VIII.B

  Próza: 1. miesto – Laura Veisenpacherová – VII.B

  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Chemická olympiáda

  Aj v tomto školskom roku sa mohli žiaci 9. ročníka zapojiť do riešenia chemickej olympiády, ktorá prebiehala dištančnou formou. Úspešnými riešiteľmi domáceho, školského a okresného kola boli žiaci Adam Tekely (IX.A) a Žofia Zekuciová (IX.C), ktorí zároveň postúpili aj na krajské kolo. Na krajskom kole sa zaradili medzi úspešných riešiteľov: Žofia Zekuciová 7. miesto a Adam Tekely 14. miesto.

  Žiakom k výborným výsledkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 • 22. apríl - DEŇ ZEME

  Svetový DEŇ ZEME sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Takže tento rok je to už 51 rokov, čo si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte.

  Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Je nepochybné, že na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky, no nie všetci ich aj máme.

  Tento deň zvykne byť aj pripomienkou toho, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho bezprostredného okolia, aké dôležité je predchádzať vzniku odpadu, jeho separovanie, či výsadba zelene. Zároveň by nás mal však upozorňovať aj na to, aké životne dôležité je naše spotrebiteľské správanie. Tento rok si však obzvlášť intenzívne pripomíname aj to, že všetko v našich životoch je pominuteľné a nič z toho by sme nemali považovať za samozrejmosť. Naše osobné zdravie i zdravie našej planéty nie sú výnimkou.

  Žiaci našej školy si vypočuli reláciu v školskom rozhlase o dôležitosti a význame ochrany našej planéty, aktívne sa zapojili aj do vyčistenia areálu školy. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie.

                                                                                     PaedDr. Andrea Petreková

 • 67. Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 14. apríla 2021 sa pre žiakov 1. stupňa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy.
  Hviezdoslavov Kubín je ideálnou príležitosťou stretnúť v plnej kráse množstvo detí, ktoré našli záľubu v čítaní, tvorivom rozvíjaní a zanietenom predvádzaní umeleckého textu.

  Víťazi školského kola 1. kategórie:

  Poézia :

  1. miesto - Violet Weagová  - III.A
  2. miesto - Teodor Zalčík - IV.C
  3. miesto - Adam Veisenpacher - IV.B

  Próza::

  1. miesto - Nela Chovancová - IV.C
  2. miesto - Leo Veisenpacher - IV.B
  3. miesto - Dominika Topoliová - III.C

  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • OZNAM – obnovenie školského vyučovania na II.stupni

  S účinnosťou od 26. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 5. až 9.ročníka (celý druhý stupeň) prezenčnou formou. Pri nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie je potrebný  negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo platná výnimka z testovania - žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Pri nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie zákonný zástupca odovzdá čestné vyhlásenie.

  Čestné vyhlásenie 8a - tlačivo

  Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. apríla 2021

  Vo všetkých mobilných odberových miestach v meste Spišská Nová Ves sa vykonávajú nazálne antigénové testy (zo špičky nosa).

 • Oznam školskej jedálne - II. stupeň (5. - 9. ročník)

  Oznamujeme rodičom žiakov 5. - 9. ročníka, že na stravovanie od 26.04.2021 sú prihlásení všetci žiaci 5. - 9. ročníka – stravníci. Preto žiadame rodičov detí, ktoré sa vzdelávajú dištančne alebo sú v karanténe, izolácii aby svoje deti zo stravy v školskej jedálni včas odhlásili prostredníctvom internetu alebo telefonicky na  č. 053/4461120.  Žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, ale na obed nepôjdu je potrebné zo stravy v školskej jedálni taktiež včas vyhlásiť.  

  Postup pri odhlasovaní/prihlasovaní prostredníctvom internetu:

  • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  • klik lišta/internetová žiacka knižka
  • klik elektronický stravný systém
  • klik – užívateľ: priezvisko a meno (stravníka) spolu malým písmom bez diakritiky

  (napr. pieckamichal)

  • klik – heslo: také isté ako užívateľ (v našom prípade: pieckamichal)
  • klik prihlásiť
  • klik lišta hore objednávky
  • vyberte si deň, v ktorom chcete urobiť zmenu – klik na štvorček, znak zmizne – je odhlásené ak chceme naspäť prihlásiť tak opäť klik na štvorček, znak sa vráti
  • dokončenie objednávky klik zelené tlačidlo ODOSLAŤ. V zelenom poli sa objaví veta: Objednávky boli úspešne uložené, ak sa v červenom poli objaví oznam, že vypršal čas na zmenu, objednávka nebude prijatá, v takom prípade je potrebné zmeny oznámiť tel. vždy ráno najneskôr do 8,00 hodiny.
  • po všetkých potrebných úkonoch sa odhlásiť

          Zmenu v stravovaní oznámte aj svojím deťom (stravníkom).

  V prípade nejasnosti nás kontaktujte na tel. č. 053/446 11 20

 • OZNAM !!!

  Vážení rodičia!

  Na základe aktuálnej vyhlášky ÚVZ je v škole počas vyučovania povolené aj u žiaka 2. stupňa nahradiť respirátor rúškom (Vyhláška č. 175 ÚVZ, §2, ods.3). Celé znenie vyhlášky si môžete pozrieť tu:

   https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_175.pdf

  ZMENA!

  Vyhláška č. 187/2021 – nové výnimky z testovania.

  Výnimky sa najčastejšie týkajú:

  • osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
  • osoby zaočkovanej:

  1. druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

  2. prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne.

  Zoznam všetkých výnimiek určuje Vyhláška č.187 ÚVZ. Celé znenie vyhlášky si môžete pozrieť tu:

  https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

 • Oznam školskej jedálne - I.stupeň

  Oznamujeme rodičom žiakov prvého stupňa, že na stravovanie v mesiaci apríl sú prihlásení všetci žiaci – stravníci. Preto žiadame rodičov detí, ktoré sa vzdelávajú dištančne alebo sú v karanténe, izolácii aby svoje deti zo stravy v školskej jedálni včas odhlásili prostredníctvom internetu alebo telefonicky na  č. 053/4461120.  Žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, ale na obed nepôjdu je potrebné zo stravy v školskej jedálni taktiež včas vyhlásiť.  

  Postup pri odhlasovaní/prihlasovaní prostredníctvom internetu:

  • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  • klik lišta/internetová žiacka knižka
  • klik elektronický stravný systém
  • klik – užívateľ: priezvisko a meno (stravníka) spolu malým písmom bez diakritiky

  (napr. pieckamichal)

  • klik – heslo: také isté ako užívateľ (v našom prípade: pieckamichal)
  • klik prihlásiť
  • klik lišta hore objednávky
  • vyberte si deň, v ktorom chcete urobiť zmenu – klik na štvorček, znak zmizne – je odhlásené ak chceme naspäť prihlásiť tak opäť klik na štvorček, znak sa vráti
  • dokončenie objednávky klik zelené tlačidlo ODOSLAŤ. V zelenom poli sa objaví veta: Objednávky boli úspešne uložené, ak sa v červenom poli objaví oznam, že vypršal čas na zmenu, objednávka nebude prijatá, v takom prípade je potrebné zmeny oznámiť tel. vždy ráno najneskôr do 8,00 hodiny.
  • po všetkých potrebných úkonoch sa odhlásiť

          Zmenu v stravovaní oznámte aj svojím deťom (stravníkom).

  V prípade nejasnosti nás kontaktujte na tel. č. 053/446 11 20

 • Všetkovedko

  Blahoželáme dievčatám IV.C - úspešným riiešiteľkám úloh v súťaži Všetkovedko.

 • 22. marec - Svetový deň vody

  Tento deň je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22.marca. Voda nie je iba najrozšírenejšou kvapalinou v prírode, ale aj najdôležitejšou kvapalinou. Vo vode sa zrodil život, bez vody by nemohli existovať ani živočíchy ani rastliny. Život na Zemi je iba tam, kde je aj voda. Preto si žiaci 1.stupňa tento  „Deň vody“  pripomenuli rôznymi aktivitami a činnosťami. Na hodinách SJL/ČÍT, PVO, PDA, VLA, VYV a pod. si čítali texty o ochrane a čistote vody, šetrení s vodou, rozprávali sa o tom, aký význam má pre naše telo a zdravie. Nakreslili pekné obrázky o kolobehu vody, zhotovili rozprávkové kvapky vody, testíkom a kvízom zistili, čo všetko vedia o vode.  Prácu si spestrili pracovnými listami, omaľovánkami  a prezentáciami na tému: Voda- základ života. Popoludní  žiaci pokračovali aktivitami  aj v ŠKD – kreslili na asfalt, zhotovili  „Akvárium“, plagát „ Zem potrebuje vodu“  a iné. Tak ako každý rok symbolicky prišli žiaci do školy v modrom oblečení. 

                                                                                                                                        Mgr. Dana Fabianová

 • Dejepisná olympiáda 2021

  Ako každý rok, aj v tomto roku sa žiaci našej školy zapojili do riešenia dejepisnej olympiády. Neodradila ich ani zmena spôsobená dištančným vzdelávaním a úlohy vypracúvali na diaľku, teda online. Slovenská komisia dejepisnej olympiády pre 13. ročník DO v školskom roku 2020/2021 vybrala tému Stredovek – život na vidieku, v mestách, v kláštoroch a v štátoch.

  Najlepším umiestnením sa môže pochváliť Lenka Šusterová zo 7. D, ktorý vyhrala okresné kolo v kategórii E a postúpila tak do krajského kola, ktoré sa konalo 22.3.2021. Aj v ňom sa zaradila medzi úspešných riešiteľov.

  Lenke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 • Venujte nám 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, tou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite túto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

                                - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

                                - skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

   

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  Do 28. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

  Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

  Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do školy triednemu učiteľovi najneskôr do 22. 4. 2021.

   

  Podávate si daňové priznanie sami?

  Riadne vyplňte daňové priznanie.

  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

         Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:   

  Obchodné meno alebo názov:   Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:   Nad Medzou 1,  052 01 Spišská Nová Ves

  Právna forma:   občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID):   35541849  

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového    priznania   (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

   

  Postup pre právnické osoby:

  Riadne vyplňte daňové priznanie.

  Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

              V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%)  z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).                                                       Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:   Nad Medzou 1,  052 01 Spišská Nová Ves

  Právna forma:   občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID):   35541849  

  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

   

  V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

  Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 • Jeseň zima v ŠKD

  V školskom klube má každé ročné obdobie svoje čaro. Jeseň je čarovné obdobie plné farieb. Stromy hrajú farbami ako pestrofarebné kvety, dozrievajú plody. Zima nám zase prináša zmrznuté ruky, červené vyštípané nosy ale veľkú radosť zo snehu. V oddelení sa zabávame, vyrábame rôzne pekné veci a veľmi sa nám to páči.

 • Karneval

  „Čo je tu dnes veľký bál? A či dáky karneval? Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú." Toto je len krátky úryvok textu kedysi známej pesničky zo Zlatej brány. Takto presne to vyzeralo aj na karnevale v jednotlivých oddeleniach  ŠKD na ZŠ Nad Medzou. Miestami sme mali pocit, že sme sa ocitli v rozprávkovom svete, kde prišiel pirát aj veľký kráľ, princezná, vlk aj víla, či Mimoni aj striga milá. To sa však deti jednotlivých oddelení obliekli do  karnevalových  masiek. „Karneval je totiž sviatok všetkých malých aj veľkých detí." Dvorný šašo, zvieratká, víly aj princezné sa po celý čas zabávali a súťažili. Vysmiatí a  dobre naladení  si deti zamaškrtili na šiškách, ktoré patria k fašiangom.

 • Výchovný poradca - Prijímacie konanie – aktualizované k 08.02.2021

  Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)

  Tieto informácie si môžete pozerať kliknutím na link:

  https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie

  O ďalšom postupe k podávaniu prihlášok na všetky SŠ a gymnáziá Vás  budeme priebežne a včas informovať.

 • Školské kolo geografickej olympiády

  Dňa 15.1.2021 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády prostredníctvom aplikácie ZOOM. Zúčastnilo sa ho 27 žiakov II. stupňa v 3 kategóriách.

  V kategórii G (5.ročník) – boli úspešní všetci. Prví traja, ktorí získali najviac bodov, postupujú do okresného kola. Sú to žiaci: Bianka Šusterová (5.D), Ľubica Vašková (5.C) a Ema Topoliová (5.C).

  Kategórie F (6.-7.ročník) sa zúčastnilo 11 žiakov. Najlepší žiaci s najvyšším počtom bodov sú Dominika Dravecká (7.D), Lenka Šusterová ( 7.D) a Nina Uhlárová(6.A). Tiež postupujú do okresného kola.

  V kategórii E (8.-9.ročník) boli tiež žiaci úspešní. Medzi najlepších žiakov tejto kategórie, ktorí postupujú do okresného kola, patria: Žofia Zekuciová (9.C), Adam Tekely (9.A) a Miroslav Janečko (9.C).

  Žiakom k výborným výsledkom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

   

                                                                                       Ingrid Kotradyová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner