Obsah

 • 2% dane

  Venujte nám  2% dane Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, tou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite túto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:             

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole             

  - skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  Do 15. 2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do školy triednemu učiteľovi najneskôr do 20. 4. 2018.

  Podávate si daňové priznanie sami?     

  Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:  

  Obchodné meno alebo názov:           Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou  

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Nad Medzou 1,  052 01 Spišská Nová Ves  

  Právna forma:                                     občianske združenie  

  Identifikačné číslo (IČO/SID):             35541849        

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania   (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Postup pre právnické osoby:     

  Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:  

  Obchodné meno alebo názov:           Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou  

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Nad Medzou 1,  052 01 Spišská Nová Ves  

  Právna forma:                                     občianske združenie  

  Identifikačné číslo (IČO/SID):             35541849  

  Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


  Dokumenty na stiahnutie:

  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 • Pozvánka pre predsedov triednych aktívov RZ

  Dňa  19. februára 2018 (pondelok) o 16,45 hod. sa  uskutoční  zasadnutie  Rady Rodičovského združenia v hlavnom pavilóne školy, na ktoré pozývame predsedov triednych aktívov RZ (TA RZ).

  Program:    

  1.    Otvorenie a schválenie programu     

  2.    Oboznámenie s riešením pripomienok z TA     

  3.    Informácia vedenia ZŠ o výchovno-vzdelávacích výsledkoch                             

  4.    Prejednanie organizačných záležitostí Rady RZ (žiadosť o príspevok 2% dane)     

  5.    Diskusia     

  6.    Uznesenie     

  7.    Záver

 • Oznam - Rodičovské združenie

  Dňa 19. februára 2018 (pondelok) sa o 16.00 hod. uskutočnia triedne aktívy Rodičovského združenia

  Program:

  1.    Otvorenie a schválenie programu     

  2.    Zhodnotenie výsledkov       

  3.    Oboznámenie rodičov s možnosťou darovania 2% dane     

  4.    Informácia o triednych záležitostiach     

  5.    Diskusia     

  6.    Záver

 • Odovzdávanie certifikátu Športovej akadémie Mateja Tótha

  Naša škola sa zapojila do projektu Športová akadémia Mateja Tótha, ktorý  v Spišskej Novej Vsi v apríli prezentoval majster sveta a olympijský víťaz v chôdzi na 50 km, Matej Tóth. S veľkou radosťou sme prijali informáciu, že sme získali sponzorskú podporu od sieti lekárni Dr. Max a vďaka tomu môžeme v našej škole otvoriť jednu tréningovú skupinu všeobecnej športovej prípravy  najmenších žiakov. Naše nadšenie sa prehĺbilo a škola zažila veľký deň, keď certifikát Športovej akadémie prišiel do školy odovzdať osobne Matej Tóth. Stretnutie s týmto výnimočným človekom zanechalo v žiakoch a učiteľoch nezabudnuteľný zážitok. Matej Tóth ochotne odpovedal na množstvo otázok, ktorými ho zahrnuli žiaci v besede, trpezlivo pózoval pred objektívmi fotoaparátov a rozdával podpisy. Pre malých atlétov športovej akadémie z 1.A bolo najväčším zážitkom spoločné krájanie torty s ich veľkým vzorom, majstrom sveta a olympijským víťazom, Matejom Tóthom, ktorému želáme ešte veľa športových úspechov.  

  trénerka ŠAMT Mária Uličná

  Fotogaléria - Športová akadémia Mateja Tótha

    

   

 • SVETOVÝ DEŇ  ZDRAVEJ VÝŽIVY

  SVETOVÝ DEŇ  ZDRAVEJ VÝŽIVY si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta.  Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa pripomenuli  tento deň rôznymi aktivitami a činnosťami. Žiaci 0.ročníka si prečítali rozprávku „ O Žrútikovi“. O tom, čo sa im v rozprávke páčilo si porozprávali aj nakreslili. Prváci si pripravili košíčky plné ovocia a zeleniny, hádali hádanky, modelovali ovocie a zeleninu.  Naši druháci sa ukázali ako šikovní „čašníci“. Súťažili v nosení taniera plného ovocia a zeleniny. Svoje preteky si spestrili aj pracovnými listami na tému: Zdravé stravovanie. Hrou „Poznáš ma?“ si tretiaci vyskúšali so zaviazanými očami identifikovať hmatom ale aj  ochutnávaním rôzne druhy ovocia a zeleniny, zhotovili si jedálny lístok, naaranžovali misu plnú vitamínov. Žiaci 4. ročníka si priniesli chutné a zdravé nátierky rôzneho druhu, ktoré spoločne degustovali.  Svoju tvorivosť prejavili pri vytváraní „ Ovocníčkov“ z ovocia a zeleniny, na chodníku pred pavilónmi nakreslili veľké farebné jabĺčka. Aj ŠKD  sa zapojil do činností nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy .Všetci sme si  uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité a preto sa budeme riadiť heslom: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť!“                                                                                                                       

 • EDRaŠ

  Dňa 12.októbra 2017 sa na našej škole uskutočnil 8. ročník Európskeho dňa rodičov a školy.  Svoju tradíciu na Slovensku tento deň píše od roku 2002 a jeho cieľom je zapojiť rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí, vytvoriť nové partnerské vzťahy medzi rodičmi, pedagógmi a deťmi, otvoriť školu rodičom.  Rodičia, starí rodičia si zaspomínali na svoje školské časy, zúčastnili sa   vzdelávacieho procesu počas otvorenej vyučovacej hodiny. Ponuka pripravených aktivít v tento deň bola  pestrá . V rámci tvorivých dielní sme vyrábali darček pre žiakov partnerských škôl zapojených do projektu Erasmus+.  Pre žiakov našej školy boli pripravené  športové aktivity  - futbalový turnaj, šachový turnaj,  volejbalový turnaj, kde súťažili družstvá rodičov, učiteľov, žiakov školy. Pre žiakov, rodičov sme pripravili  mini dožinkovú slávnosť , ktorá  tvorí súčasť  nášho enviroprojektu „Cena Embraco za ekológiu“  podporeného spoločnosťou Embraco Spišská Nová Ves. Našou snahou bolo zážitkovou formou priblížiť spôsob získavania obživy v minulosti a prepojiť ho so súčasnosťou.  O histórii pestovania poľnohospodárskych plodín na Spiši nám porozprávala p. Dana Rosová, lektorka Slovenského technického  múzea  v Košiciach,  pobočky v Spišskej Novej Vsi. Na  dožinkovej  slávnosti sme  ponúkli našich hostí upečeným  domácim  chlebíkom a čajom  uvareným z byliniek  vypestovaných v našej  školskej záhrade.

    

  Fotogaléria - EDRaŠ                    

    

   

 • Exkurzia Dukla

  4. októbra 2017 naši deviataci boli na Dukle. Navštívili Svidník a jeho okolie, miesta, kde sa počas prvej a druhej svetovej vojny sústredili urputné boje. V zime 1914 - 1915 tu ruské vojská prekročili karpatské priesmyky a dostali sa na územie dnešného Slovenska. Neskôr sa tu rozpútala mohutná Karpato-duklianska operácia na jeseň roku 1944. Na vlastné oči videli miesta, kde sú pochované tisíce sovietskych, česko-slovenských aj nemeckých vojakov. Vo vojenskom múzeu vo Svidníku a v jeho areáli mali možnosť prezrieť si rôznu bojovú techniku: od mínometov, terénnych obrnených vozidiel, tankov až po lietadlá a všeličo iné. Z vyhliadkovej veže na Dukle bolo vďaka veľmi dobrej viditeľnosti možné pozorovať všetky strategické body, kde mali velitelia stanovištia a kadiaľ postupovali jednotky ozbrojencov. Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa zblízka s históriou našej krajiny, vidieť ako naši predkovia bojovali za slobodu svojho národa.

  Fotogaléria - Exkurzia Dukla

 • školský rok 2017/2018

   

   

   

 • Športové všeličo

  Po napínavých súbojoch športového všeliča najlepšie a najvyrovnanejšie výkony podala V.C a V.D. O víťazovi rozhodla finálová disciplína, v ktorej lepšie uspela trieda V.D a tým získala putovný pohár v školskom roku 2016-2017.

  1.miesto: V.D

  2.miesto: V.C

  3.miesto: V.A

     

  Fotogaléria - Športové všeličo

     

   

 • Úspechy našej žiačky

  Vanesa Kobeľáková - III.B

  3. miesto    100m prsia, 10 roč.            Majstrovstvá SR najmladších žiakov

  3. miesto    100m voľný spôsob, 10 roč.        Majstrovstvá SR najmladších žiakov

  3. miesto    4x50m polohové preteky, 9-10 roč.    Majstrovstvá SR najmladších žiakov

  3. miesto    200m polohové preteky, 10 roč.    Majstrovstvá SR najmladších žiakov

  3. miesto    200m voľný spôsob, 10 roč.        Majstrovstvá SR najmladších žiakov

  3. miesto    4x50m voľný spôsob, 9-10 roč.        Majstrovstvá SR najmladších žiakov

  1. miesto    50m voľný spôsob            Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  2. miesto    100m voľný spôsob            Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  2. miesto    200m voľný spôsob            Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  1. miesto    50m prsia                Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  1. miesto    100m prsia                Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  2. miesto    50m motýlik                Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  2. miesto    100m motýlik                Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  2. miesto    100m polohové preteky        Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  2. miesto    200m polohové preteky        Jarné majstrovstva Slovenska – Spišská Nová Ves

  1. miesto    50m voľný spôsob            Veľká cena Liptova – Liptovský Mikuláš

  1. miesto    100m voľný spôsob            Veľká cena Liptova – Liptovský Mikuláš

  1. miesto    200m voľný spôsob            Veľká cena Liptova – Liptovský Mikuláš

  2. miesto    100m polohové preteky        Veľká cena Liptova – Liptovský Mikuláš

  2. miesto    50m voľný spôsob            Preteky Michalovce

  3. miesto    50m znak                Preteky Michalovce

  1. miesto    50m prsia                Preteky Michalovce

  2. miesto    50m motýlik                Preteky Michalovce

  2. miesto    100m polohové preteky        Preteky Michalovce

  1. miesto    50m voľný spôsob            Veľká cena Dolného Kubína

  1. miesto    100m voľný spôsob            Veľká cena Dolného Kubína

  1. miesto    200m voľný spôsob            Veľká cena Dolného Kubína

  1. miesto    50m motýlik                Veľká cena Dolného Kubína

  1. miesto    100m motýlik                Veľká cena Dolného Kubína

  1. miesto    100m polohové preteky        Veľká cena Dolného Kubína

 • EXKURZIA DO POĽSKA

  Naša cesta začala ráno o 5:00 hod. dňa 19. júna 2017 na parkovisku pri škole. Všetky deviate ročníky z našej školy sa vybrali na exkurziu do Osvienčimu. Cesta bola dlhšia a my sme boli plní očakávania, že kedy konečne uvidíme staré baraky (obytné priestory) koncentračného tábora. O dojímavý zážitok sa postarali naši sprievodcovia a aj samotné miesto. V budovách, ktoré sme postupne navštevovali, bolo cítiť pochmúrnu atmosféru tábora, v ktorom umreli nielen Židia a Rómovia, ale aj tisíce obyčajných ľudí, medzi nimi aj ženy a malé deti. Koncentračný tábor Osvienčim sa delil na dve časti; Auschwitz a Birkenau. Nečakali sme, že tam bude toľko veľa turistov, nielen zo susedných krajín Poľska, ale aj z Japonska a iných štátov, ktorí si chceli pozrieť históriu tohto miesta, tak ako my alebo nájsť medzi obeťami svojich príbuzných. Veľmi nás prekvapili aj iné skutočnosti: ľudia dostávali stravu, ktorá sa ani sčasti nepodobala našej. Obsahovala iba kašu, starý chlieb a hrudku masla. Preto väzni boli podvyživení, čo sme mohli vidieť aj na fotkách. Lekári zisťovali u detí výdrž, napr. ako dlho vydržia bez stravy alebo vody. Žili v stajniach pre kone, ktorých bolo až 400. Delili ich tam podľa pôvodu na Rómov, Židov, úradníkov, homosexuálov a podobne. Podľa toho im dali príslušné oblečenie, ktoré pochádzalo od už mŕtveho človeka a nebolo vôbec prané. Po príchode sa dozvedeli, že sa vôbec nesťahujú ako im to bolo povedané, a tak museli odovzdať všetky veci, ktoré si priniesli. V tábore sa uchovali  rôzne kufre, protézy, hrnce, kefy, topánky mužov, žien a detí, no hlavne vlasy, ktoré sme mohli vidieť. Po prehliadke Osvienčimu sme cestovali do Krakowa, kde sme mali prehliadku mesta, ktoré je veľmi pekné a dýcha dávnou históriou. Nečudo veď to mesto bolo kedysi sídlom poľských kráľov. Po raňajkách sme pokračovali po kráľovskej ceste na Wawel, kde sa nachádza korunovačná bazilika poľských kráľov, pozreli sme si exteriéry nádherného renesančného zámku. Potom sme navštívili soľnú baňu Wieliczku, ktorá je zapísaná medzi pamiatkami UNESCO. Toto múzeum nemá vo svete obdobu. Prehliadková trasa v hĺbke vyše 100 metrov je dlhá asi 3 km. Videli sme soľné jaskyne, soľné jazerá, kaplnky so soľnými sochami. Po prehliadke sme sa unavení zážitkami vracali domov.

  Žiaci deviateho ročníka

     
  Fotogaléria - Exkurzia Poľsko
     

   

 • Malí hokejbalisti „Majstri Slovenska“

  Piatok 16. júna 2017 sa v Liptovskom Hrádku konalo celoslovenské finále projektu Tipsport hokejová prípravka – školská hokejbalová liga v kategórii mladších žiakov ZŠ, ktorého sa zúčastnili najlepší hokejbalisti z jednotlivých regiónov zapojených do tohto projektu. Tento projekt okrem Mariána Hossu už niekoľko rokov podporujú viaceré hokejové hviezdy. Finálový turnaj sa odohral za účasti 8 mužstiev rozdelených do dvoch skupín. Po úvodnom žrebovaní sa v skupine „A“ predstavili zástupcovia regiónu Košice, Liptovský Hrádok, Prešov a Stará Ľubovňa. Naši chlapci nastúpili v skupine „B“ proti Svidníku, Levoči a Kežmarku. 

  Zo skupiny sme po tvrdo vybojovanom víťazstve postúpili bez straty bodu do „Veľkého Finále“ proti víťazovi skupiny „A“ Košiciam, ktoré v skupinovej fáze inkasovali iba tri góly a  svoje skúsenosti im na lavičke osobne odovzdával aj známy „košický oceliar“ Peter Bartoš. Naši chlapci sa ťažkého súpera nezľakli, práve naopak pred nástupom na posledný zápas turnaja sa svojim vyburcovaným pokrikom nabudili na chuť po celkovom víťazstve. Od samého začiatku sa hralo na vysokej úrovni v búrlivej atmosfére a bol to zápas plný emócií, nádherných hokejbalových momentov a samozrejme aj tvrdých súbojov. Chlapci obidvoch mužstiev dodržiavali taktické pokyny trénerov, ktorí vedeli, že o majstrovi rozhodne „šťastnejší“ jediný gól. Po záverečnom hvizde rozhodcu sa tešili naši chlapci, ktorí po výbuchu radosti sa objímali s obrovským nadšením a oslavovali titul „Majstrov Slovenska“. Za prítomnosti kamier a redaktorov RTVS zodvihli nad hlavu víťazný pohár a prevzali si ZLATÉ MEDAILY z rúk hokejových velikánov a reprezentantov Slovenska Jozefa Stümpela, Michala Handzuša, Martina Cibáka, Petra Bartoša a dvojičiek Jakuba a Matúša Sukeľa. Získali sme aj individuálne ocenenie za „Najužitočnejšieho hráča turnaja“, ktorým bol vyhlásený Dominik Kožár. Po vyhlásení výsledkov nasledovala autogramiáda už spomínaných hokejových hviezd, ktorých si všetci zúčastnení mohli naplno užiť „LIVE“ a pre malých hokejbalistov ostanú nezabudnuteľným zážitkom.  

  Účasť na takomto podujatí v spoločnosti hokejových stálic a samozrejme „celkové prvenstvo“ ostane pre chlapcov z výberu Spišská Nová Ves a ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany v zložení: Dominik Kožár (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy), Sebastián Polčík (ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV), Denis Jurčák a Šimon Repaský (ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV), Alex Jevoš a Maxim Jevoš (ZŠ Nad Medzou1 SNV), Samko Pavol (MŠ Evanjelická), Leo Bilák, Janik Gajan, Danko Pľuta, Jakub Novysedlák, Teo Neupauer a Miňo Pacanovský (ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany) nádhernou spomienkou, ktorú im budú pripomínať zlaté medaily a pohár pre víťaza. 

  Chlapcom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu !!!

  Výsledky zápasov:

  V skupine B:
  Smižany + výber SNV – Svidník 8:7        

  Smižany + výber SNV – Levoča 3:2

  Smižany + výber SNV – Kežmarok 7:0 

   

  Finále: Smižany + výber SNV – Košice 2:1

  Stupne víťazov finálového turnaja projektu Tipsport hokejovej prípravky:

  1. (SNV) - ZŠ Povýšenie sv. Kríža Smižany + Výber Spiša
  2. (KE) - 
  ZŠ Považská 12, Košice
  3. (LE) - ZŠ Nám. Štefana Kluberta, Levoča

   

 • Ekoprojekt - Cena Embraco

  Základná škola Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi sa  zapojila do 9. ročníka grantového programu -  Cena Embraco za ekológiu vyhláseného firmou EMBRACO v Spišskej Novej Vsi . Zámerom ekoprojektu    „Dožinkové tajomstvo našej záhrady“  je vytvoriť v areáli školy prírodnú učebňu a zároveň oddychovú zónu pre žiakov školy, zamestnancov školy, rodičov i blízke okolie. Spoločne vytvoríme  produkčné políčka, parenisko, vysadíme ovocné stromy a vyrobíme hmyzie domčeky. Tento zveľadený priestor priláka rôzne druhy hmyzu, motýľov a vtáctva. Spolu  budeme poznávať tajnú reč  rastlín a prírody. Jednou z aktivít projektu bude pripraviť dožinkovú slávnosť a pokúsime sa upiecť domáci chlebík za pomoci rodičov, starých rodičov.  Naša snaha smeruje k vzbudeniu záujmu žiakov o životné prostredie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt