Obsah

 • Oznam pre stravníkov

  Z dôvodu nových pravidiel účtovania školskej jedálne, ktoré majú vplyv na ročnú závierku, neboli v  mesiaci  december  2018  vydané  preddavkové  šeky  na  úhradu  stravného  (nákup potravín) na mesiac január 2019. Preto teraz v januári budú šeky za stravné s preddavkom na január a február, t.j. na dva mesiace. V poslednom  mesiaci  školského  roka,  t.j.  júni  šeky  už nebudú!

  Za pochopenie ďakujeme!

  Helena Tkáčová, vedúca školskej jedálne

  Tel.: 053/4461120

 • eTwinning projekt pod názvom Let's celebrate

  V októbri sa žiaci VII.B, VII.C, IX.A, IX.C a D zapojili do prvej časti eTwinning projektu pod názvom Let's celebrate (Oslavujme!) ! Projektu sa zúčastnilo 31 škôl z 18 krajín z celého sveta. Úlohou všetkých žiakov bolo vytvoriť vianočnú pohľadnicu s vianočným prianím v angličtine a v svojom rodnom jazyku. Následne žiaci tieto pohľadnice odoslali do jednotlivých škôl. Po obdržaní všetkých pohľadníc si každá škola vytvorila nástenku, prípadne vyzdobila pohľadnicami triedu. Touto cestou sa chcem poďakovať mojim žiakom za ochotu a spoluprácu na tomto projekte. Moje poďakovanie patrí, samozrejme, aj ich rodičom, vďaka ktorým mohli byť pohľadnice zaslané.

                                                                                                  P. uč. Adriana Spodníková

 • Mikuláš

  Ani na deti na Základnej škole Nad Medzou 1 Mikuláš nezabudol. Spolu s anjelmi a čertmi obdarúval deti od nultého až po deviaty ročník.

 • OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA

  V dňoch 20. november a 21. november sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a  spolu sa ho zúčastnilo 33 žiakov.

  Kategória 1A:    1. Lenka Hrubá (7.A)

                            2. Adam Tekely (7.A)

                            3. Matej Vrabeľ (6.C)

  Kategória 1B:    1. Silvia Lauková (8.A)

                            2. Katharine Anna Kuzma (8.B)

                            3. Theo Mathias Piepers (9.A)

  Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom držíme prsty na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 16. januára 2019.

 • Výstava včelárstva v Košiciach

  Dňa 19. novembra 2018  sa žiaci 6.B a 6.C  triedy zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade v Košiciach. V týchto priestoroch bol sprístupnený včelársky náučný chodník, pozostávajúci z 13 informačných tabúľ, z ktorých sa žiaci mohli dozvedieť viac napr. o medonosných rastlinách, živote včiel a ich prínose pre ľudí, ale aj o histórii včelárstva. Počas prehliadky mali žiaci k dispozícii pracovné listy.

  V druhej časti exkurzie si žiaci vypočuli prednášku o včelích produktoch vo výžive a prevencii. Mali možnosť degustácie rôznych druhov medu a ako aj vyskúšať si prácu so včelím voskom.

   

  Nakoľko súčasťou tematických plánov Biológie je téma Včelárstvo, touto exkurziou si žiaci mohli nielen upevniť poznatky danej problematiky ale dozvedieť sa nové informácie ako aj vidieť nástroje chovateľov včiel.

   

  Ing.Katarína Špirková

 • Druháci na ľade

  V dňoch 12. – 16. november 2018 žiaci II.A ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi absolvovali  školský korčuliarsky program, ktorý organizuje  mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves a školami mesta. Kurz viedli skúsení tréneri HK Spišská Nová Ves. Pod ich vedením žiaci získali základné korčuliarske zručnosti. Osvojenie  zručností žiakov preverila v závere korčuliarska olympiáda. Otvorili sme ju, ako sa na športovcov patrí, zapálením olympijského ohňa a s pochodňou sme prekorčuľovali čestné kolo. Odmenou za úspešné zvládnutie jednotlivých disciplín boli diplomy a sladká odmena pre všetkých zúčastnených. U detí, ktoré kurz absolvovali zanechal veľa pozitívnych zážitkov a športového nadšenia.

   

                                                                                                                                        tr. uč. Mária Uličná

 • Hvezdáreň a planetárium v Prešove

  Dňa 16. novembra 2018  sa žiaci 4. A a 4. C  triedy zúčastnili exkurzie do Planetária v Prešove.

  Žiaci navštívili prednáškovú sieň vybavenú audiovizuálnou technikou, kde si zopakovali nadobudnuté vedomosti a  hviezdnu sálu, ktorá im poskytla priestor pre astronomické témy ako aj kultúrne vyžitie.

  Keďže súčasťou tématických plánov Prírodovedy je téma Vesmír,  táto exkurzia bola ideálnou bodkou za osvojeným učivom.

                                                                                         PaedDr. Mária Geršiová

 • Muzikálové predstavenie v Prešove

  Dňa 8. novembra 2018 sa naši ôsmaci a deviataci vybrali za umeleckým zážitkom do Prešova. Navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, v ktorom mali možnosť vidieť pôvodný slovenský muzikál Nikola Šuhaj.

  Dej príbehu sa odohráva na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov. Tu sa narodil zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život.

  Nepochybne to bol krásne strávený deň, ktorý nás naplnil samými dobrými pocitmi a naši žiaci zas o niečo kultúrne povyrástli.

                                                                                                                        Mgr. Eva Kolesárová

   

   

 • Mestská športová olympiáda v plávaní

  Dňa 25. októbra 2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili MŠO v plávaní na Základnej škole Nejedlého.

  Plávalo sa v disciplíne 25 metrov voľný spôsob, 50 metrov voľný spôsob a štafeta 100 metrov zložená z 2 chlapcov a 2 dievčat.

  Súťažilo 6 škôl a naši  žiaci boli veľmi úspešní a získali 4 diplomy:

  Lukáš Mních 4. B -   1. miesto 25 metrov

                                   1.miesto 50 metrov

  Eva Stoláriková 3.A - 1. miesto 25 metrov

  Lukáš Mních, Eva Stoláriková, Nina Uhlárová 4.A a Adrián Sendecký 4.A - 2. miesto v štafete.

  Žiaci prežili krásne športové dopoludnie a odniesli si skvelé zážitky.

                                                                                                            PaedDr. Mária Geršiová

 • Literárno-dejepisná exkurzia Liptov

  18. októbra bolo typické jesenné ráno a všetci šiestaci sme sa nevedeli dočkať literárno-dejepisnej exkurzie. Exkurzia začala tým, že sme nasadli do autobusu  Naša prvá zastávka bola v Gánovciach, zastavili sme sa pri kopci s travertínom, kde bolo nálezisko mozgovne neandertálca. Aj keď sme nevideli odliatok mozgovne neandertálca, videli sme aspoň miesto náleziska. Po Gánovciach sme sa presunuli na Havránok pri Liptovskej Mare, je to múzeum v prírode a miesto, kde žili Kelti. Mali sme veľmi náučnú prezentáciu o ich živote v minulosti, ako si stavali obydlia a pod. Bolo tam super, veľmi pekná príroda a čerstvý vzduch. Ale naša cesta pokračovala ďalej. Išli sme do Liptovského Mikuláša, do Múzea Janka Kráľa, kde sme mali prednášku o ňom. Videli sme tam aj mučiareň a pripomenuli si Jánošíkov príbeh. Po prehliadke sme sa premiestnili do rodného domu Milana Rúfusa v Závažnej Porube. Pani sprievodkyňa nám porozprávala veľa zaujímavosti zo života tohto známeho básnika. Sedeli sme u neho v obývačke a predstavovali veci, o ktorých hovorila. Pekné počasie, ktoré nás týmto dňom sprevádzalo bolo polovičným úspechom tohto krásneho dňa.

  Žiaci 6. ročníka

 • Pasovanie prvákov

  „Vítame Vás medzi nami, nech sa Vám vždy dobre darí. Veľa šťastia, plno sily, želáme Vám naši milí!“

  Týmito slovami sme dňa 17.októbra 2018 v školskej jedálni privítali našich najmenších – prváčikov.

  Byť prvýkrát v škole je veľká udalosť a stať sa prvákom je aj veľká vec. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, uskutočnilo sa na našej škole „Slávnostné pasovanie prvákov“.

  Pasovačkou ich sprevádzali triedne pani učiteľky a žiaci štvrtáci. Na úvod nám prváci ukázali, čo sa v škole už naučili – recitovali, spievali, cvičili, tancovali. Keďže aj naši štvrtáci sú šikovní žiaci, pestrým programom spríjemnili chvíle tohto dňa. Medzi prvákov zavítal aj vzácny hosť – školský kráľ, ktorý sa  prihovoril a prečítal im pár múdrych rád, na ktoré majú pamätať a nezabúdať. Najdôležitejšiu časť slávnosti – Sľub prvákov predniesla žiačka štvrtáčka. Na záver všetci prváci jednohlasne zvolali: Sľubujeme! Aby však mohli byť prváci pasovaní za právoplatných žiakov našej školy, museli zdolať ešte niekoľko úloh. Po ich splnení prišli pred „školského kráľa“, ktorý ich pasoval mečom a prijal do školského cechu. A keďže šikovní prváci všetko hravo zvládli, pamiatkou na tento deň im bude pasovací dekrét a milé darčeky od Rady rodičovského združenia.

  Našim malým prvákom želáme krásny štart, dobré známky, mnoho kamarátov, zážitkov a predovšetkým, aby sa im v škole páčilo.

                                                                                                             Mgr. Dana Fabianová

 • Deň zdravej výživy

  16. október – deň ako každý iný, ale predsa niečím výnimočný. Je to Svetový deň zdravej výživy. Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa tento deň pripomenuli a pripravili rôzne aktivity a činnosti. Žiaci 0. a 1.ročníka na hodine matematiky počítali s „Vitamínmi“, zhotovovali jabĺčka s červíkmi, vytvorili farebnú koláž jabĺk a hrušiek. Druháci si vyrobili pekné košíky plné rôzneho ovocia a zeleniny, nakreslili taniere „Zdravej stravy“. Naši tretiaci sa zahrali na „šikovné gazdinky“, zavárali do fľaštičiek ovocie a zeleninu odtláčaním jabĺk i hrušiek, niektorí vytvorili „Potravinovú pyramídu“. A že sú tvoriví a šikovní i štvrtáci, dokázali nám to prichystaním rôznych nátierok, ktoré pekne naaranžovali na pečivo a degustovali nielen sami, ale ponúkli aj spolužiakov a pani učiteľky z iných tried. Do tejto aktivity sa zapojil i ŠKD nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, na chodbách zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy. Všetci sme si  uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité a preto si ho máme vážiť a chrániť.

 • Sparťan v ŠKD

  Jedno pekné jesenné popoludnie sme si v školskom klube pripravili športové podujatie, ktoré sme si nazvali“ Sparťan“. Vytvorili sme športové stanovištia ktoré deti absolvovali za pomoci pani vychovávateliek. Odštartovali sme pokrikom hurá , hurá, hurá. Deti zdolávali stanovištia bez problémov. Popoludnie sa nám vydarilo a všetky deti do cieľa dobehli s úsmevom na tvári a s radosťou v očiach.

 • Dopravný projekt

  V dnešnej dobe patria deti k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. Preto by mali byť dobre pripravené na život v premávke na cestách. Teoretická ako aj praktická príprava žiakov je teda veľmi dôležitá. Dňa 12. októbra 2018 sa o tom presvedčili žiaci IV.C triedy. V priestoroch detského dopravného ihriska sa zapojili do testovania a overovania vedomostí, zručností z dopravnej výchovy. Rozdelení do menších skupín plnili na stanovištiach úlohy: správna jazda na bicykli -  vedieť určiť smer jazdy, prejsť bicyklom slalomovou dráhou, jazda s prenášaním pohára plného vody, znalosti z predpisov cestnej  premávky, pravidlá chodcov, riešenie  situácií na križovatkách, poznávanie a správne pomenovanie dopravných značiek, poskytovanie prvej pomoci – resuscitácia, masáž srdca, stabilizovaná poloha, ako privolať pomoc a pod.                                                                                                                           Projekt pod záštitou CVČ Adam v Spišskej Novej Vsi bol pripravený pre žiakov na veľmi dobrej úrovni, s účasťou polície, mestskej polície, záchrannej služby, členov autoškoly. Žiaci odchádzali z dopravného ihriska plní zážitkov a nových znalostí. Potešením pre nich boli aj darčeky a ceny, ktoré dostali všetci účastníci tohto dopravného projektu. Tešíme sa na ďalšie takéto podujatia.

                                                                                                             Mgr. Dana Fabianová

 • Exkurzia Dukla

  Dňa 12. októbra 2018 sa uskutočnila dejepisná exkurzia na Duklu. Naši deviataci navštívili Svidník a jeho okolie, miesta, kde sa počas prvej a druhej svetovej vojny sústredili urputné boje.

  V zime 1914 - 1915 tu ruské vojská prekročili karpatské priesmyky a dostali sa na územie dnešného Slovenska. Neskôr sa tu rozpútala mohutná Karpato-duklianska operácia na jeseň roku 1944.

  K miestam, kde bolo treba vzdať úctu padlým vojakom, patrili Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku a Pamätník Československej armády na Dukle. Na vlastné oči naši žiaci videli, kde sú pochované tisíce sovietskych, česko-slovenských aj nemeckých vojakov.

  Vo vojenskom múzeu vo Svidníku a v jeho areáli mali možnosť prezrieť si rôznu bojovú techniku: od mínometov, terénnych obrnených vozidiel, tankov až po lietadlá a všeličo iné.

  Z vyhliadkovej veže na Dukle bolo vďaka veľmi dobrej viditeľnosti možné pozorovať všetky strategické body, kde mali velitelia stanovištia a kadiaľ postupovali jednotky ozbrojencov.

  Zaujímavým bodom programu bola aj návšteva vojenských bunkrov – zemľaniek v lese pri obci Vyšný Komárnik.

  Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa zblízka s históriou našej krajiny, vidieť, ako naši predkovia bojovali za slobodu svojho národa.

 • Orava – po stopách našich velikánov literatúry

  Ako žiak 7. ročníka som sa zúčastnil so spolužiakmi exkurzie na Orave. Navštívili  sme rodný dom Martina Kukučína (Bencúra) v Jasenovej, Múzeum Pavla O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Múzeum diela Hájnikova žena pri Oravskej Polhore.

  Prvá zastávka bola v Jasenovej. Dozvedeli sme sa veľa nových informácii, napríklad že Martin Kukučín vlastným menom Matej Bencúr vyštudoval medicínu v Prahe, neskôr sa oženil s Chorvátkou Pericou Didolicovou a odišiel do Južnej Ameriky do Čile, kde pôsobil ako lekár. Zomrel v Chorvátsku, kde bol pochovaný, ale neskôr jeho pozostatky previezli na Národný cintorín v Martine.

  Následne sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde sme navštívili Múzeum Pavla O. Hviezdoslava. Keď bol Pavol Országh mladší, mali doma na dvore hrušku a on si myslel, že je ako ich rodostrom. Ale raz do stromu udrel blesk a Paľko veľmi plakal. V trinástich rokoch odišiel do Miškolca v Maďarsku, k svojmu ujovi a tete, a učil sa po maďarsky. Po štúdiách prišiel späť na Slovensko. K písaniu básní v slovenčine ho inšpirovala aj mamka, ktorá jeho tvorbe v maďarčine nerozumela, čo Hviezdoslava trápilo.

  Posledná zástavka bola hájovňa neďaleko Oravskej Polhory. Je to jediné múzeum diela na Slovensku. Múzeum sa viaže k dielu Hájnikova žena od Pavla O. Hviezdoslava. Na tomto mieste dopísal toto dielo a chodil sem aj odpočívať. Väčšina vecí je  pôvodná od prvého hájnika a nachádza sa v lone krásnej oravskej prírody.

  Adam Tekely, VII.A

 • školský rok 2018/2019

 • Škola v prírode – penzión Paula, Tatranská Lomnica

  V dňoch 4. jún – 8. jún 2018 sa žiaci III. A  a III. C triedy zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Ubytovaní sme boli v penzióne Paula uprostred krásnej tatranskej prírody. Počas pobytu sme navštívili Múzeum SKI v Tatranskej Lomnici, Tricklandiu v Starom Smokovci a absolvovali sme celodenný výlet na Štrbské Pleso. Pre deti sme pripravili bohatý program, plný športových aktivít, súťaží a hier, z ktorých si odniesli množstvo cien, diplomov a medailí.

  S peknými zážitkami a pocitom príjemne stráveného týždňa sme sa šťastne vrátili domov.

  PaedDr. Mária Geršiová

 • Dejepisná exkurzia Oswienčim – Krakow – Wielička

  Žiaci deviateho ročníka sa v dňoch 31. máj – 1. jún 2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie.

        Zo Spišskej Novej Vsi odchádzal autobus už skoro ráno pred 5:00. Cesta do Oswienčimu nám trvala necelé 4 hodiny. Dopoludnie sme strávili prehliadkou koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau. Prehliadka bola náročná, počasie horúce a predstava života na takomto mieste desivá.

  Po obede sme sa vybrali spoznávať Krakow. Mali sme možnosť obdivovať krásu aj bohatstvo, ktoré sa za dlhé stáročia v meste zhromaždili. Hrad Wawel nás oslnil svojou rozlohou i výzdobou. Rýnok, čiže námestie patrí k najväčším v Európe. Celé sme si ho ani nestihli prezrieť. Program bol v tento deň nabitý. Večer nás už čakali pohodlné izby a oddych.

       Na druhý deň sme hneď po raňajkách zamierili do Galerie Krakowskej, obrovského nákupného centra. Mali sme tak možnosť kúpiť si na pamiatku nejaké suveníry. Hlavný program tohto dňa nás však ešte len čakal. Šli sme do bane Wielička. Kto nevidel, neuverí. Rozľahlá soľná baňa hlboko pod zemou.  Pri vstupe sme prekonali 54 poschodí v uzučkej šachte, ktorá nás zaviedla do útrob Zeme. Prešli sme 3km chodieb - štôlní, videli sme úžasné siene zdobené sochami. Unavení, no aj očarení, sme nasadli do autobusu a vydali sa na spiatočnú cestu. Spolužiaci nám krátili cestu spevom, a tak sme vo večerných hodinách šťastne dorazili naspäť domov.

      Podobné akcie si zaslúžia zažiť všetci žiaci a sme za ne vďační!

  Mgr. Eva Kolesárová

 • Pestrá strava bez zbytočnej chémie

  31. máj 2018 sa žiaci I.C triedy zúčastnili na akcii celorepublikového projektu "Pestrá strava bez zbytočnej chémie". Výživová poradkyňa pani Ing. Miriam Varšová s tr. učiteľkou PaedDr. Ivetou Mandákovou a pani Luciou Hamračková so žiakmi pripravili štyri druhy natierok a cestovinový šalát zo zdravých surovín. Chutnými chclebíčkami ponúkli aj spolužiakov a pedagógov v niektorých triedach. Prácu detí sprevádzal bohatý edukačný program. Po vypracovaní posterov na záver boli žiaci odmenení diplomami, vareškami a magnetkami.

  PaedDr. Iveta Mandáková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt