Obsah

 • Koniec školského roka

  "Už aj vrabce čvirikajú, že sa brány zatvárajú, že už zvonec ide spať a deti sa budú hrať."

 • Zápisný lístok stravníka

  V prípade záujmu o stravovanie žiadame doručiť kompletne vyplnené a vlastnoručne podpísané triednemu učiteľovi najneskôr do 27. júna 2019.

 • Oznam pre stravníkov žiakov, učiteľov, zamestnancov, cudzích stravníkov (dôchodcov)

  Dňa  27. a  28. júna 2019  sa  z  prevádzkových dôvodov (vyúčtovanie,  uchovávanie a skladovanie potravín) nebude možné prihlásiť ani vyhlásiť z obeda!

  Odhlášky   z   týchto   dní    budú   prijaté   do 26. júna 2019 (streda)  najneskôr  do  12,00  hod.

  V prípade, že nestihnete obed včas odhlásiť, je možnosť prísť odobrať obed do obedára (iných vhodných nádob).

  Za pochopenie ďakujem!

   

  V Spišskej Novej Vsi 17. 6. 2019                           Helena Tkáčová - vedúca ŠJ

 • Exkurzia obchodného domu TESCO

  Dňa 18. júna 2019 sa deti III.A triedy z ŠKD zúčastnili exkurzie obchodného centra TESCO. Pri informáciách nás už čakala pani Dianovská, ktorá nás celou exkurziou sprevádzala. Deti mali možnosť vidieť proces výroby sladkých koláčikov, ktoré si následne samé aj vytlačili, naplnili jahodovou marmeládou a jabĺčkami. Aby toho nebolo málo, mohli sa zapojiť aj do chutnej výroby vianočky. Kým deti absolvovali prehliadku celého obchodného centra, prezreli si všetky chladničky a sklady, či pomohli vyložiť do auta suchý chlebík a pečivo pre zvieratká v ZOO, pán pekár dal medzitým upiecť už spomínané výrobky. Nedočkavosť detí bola obrovská, keďže nie je nič krajšie ako čakať na sladké potešenie vyrobené vlastnými rukami.

 • Lesník v ŠKD

  Dňa 17. júna 2019 navštívil deti I.C a III.A triedy v ŠKD pán lesník. Podelil sa s nimi o množstvo bohatých poznatkov, skúseností a zážitkov, s ktorými sa stretáva na potulkách prírodou. Deti sa dozvedeli, ako sa poľovníci celoročne starajú o zvieratá ako prospešné, tak aj škodlivé, porozprával o práci lesníkov, ako aj o výsadbe a výrube stromov. Zaujali ich nielen vzorky semien rôznych drevín, ale najmä vystavené parohy jeleňa a jazvec v životnej veľkosti. Deti sa dozvedeli veľa nového a vždy, keď pôjdu do prírody, spomenú si, že prírodu je potrebné chrániť. Ďakujeme pánovi Topolimu za jeho ochotu a tiež za to, že deťom pripravil pútavé popoludnie.

 • Súťaž "Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky"

  Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku a Medzinárodný dom umenia pre deti „Bibiána“ usporiadali v dňoch od 18. marca do 21. apríla t.r. tematickú umeleckú súťaž detských kresieb „Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky“. K účasti boli pozvaní slovenskí školáci vo veku od 6. do 15. rokov. Aj žiaci našej školy sa zúčastnili tejto súťaže. V kategórii 3 – účastníci vo veku , 13 – 15 rokov: Katka Purdová, žiačka IX.A triedy, získala 1. miesto.

  Gratulujeme k úspechu.

                                                                                                           PaedDr. Nataša Kittová

 • Hokejbal

  Hokejbalový turnaj v rámci MŠO 1. stupňa základných škôl sa rozbehol dňa 11. júna súbojmi v dvoch skupinách na ZŠ Komenského v SNV. Zápasy priniesli naozaj zaujímavé momenty a občas dramatické výsledky. Naši žiaci a žiačky narazili len na jedného súpera, s ktorým prehrali. Nemali tak možnosť bojovať o zlato. S prehľadom však zvíťazili vo finále a domov si odniesli bronzové medaily za 3. miesto.

  PaedDr. Júlia Gondová

 • Športové úspechy

  Výborné výsledky dosiahli žiaci a žiačky našej školy v športových súťažiach aj v druhom polroku školského roka 2018/2019.

  Stručný súhrn úspechov za druhý polrok:

  Volejbal žiakov

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 5. miesto

  Hádzaná žiakov

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 5.-8. miesto

  Výbíjaná žiačok

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 5.-8. miesto

  Atletika žiakov

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 3. miesto

  Atletika žiačok

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 5. miesto

  Malý futbal žiačok

  Okresné kolo 4. miesto

   

  Škola roka.

  Výbornými športovými výsledkami v školskom roku 2018/2019 dosiahli naši žiaci a žiačky prvé miesto v hodnotení školy roka v kategórii škôl nad 300 žiakov.

  Ďakujeme žiačkam a žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

  Učitelia TSV

 • Čokoládová tretra

  Čokoládová tretra je lákavý názov pretekov, na ktorých si zmerali svoje sily v bežeckých disciplínach deti od šesť do jedenásť rokov.

  Podujatie sa uskutočnilo 22. mája 2019 v Košiciach pod záštitou občianskeho združenia Atletika Košice. Ambasádormi pretekov boli Ján Volko a dvojičky Danka a Janka Velďákove, ktoré sú pre deti nepochybne veľkým vzorom.

  Detskej šprintérskej súťaže sa z našej školy zúčastnilo 20 detí, ktoré štartovali na 200 alebo 300 metrovej trati. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa do finále svojim výkonom v behu na 200 m prebojoval Leo Jozef Veisenpacher z II. B triedy. Blahoželáme.

  Mgr. Mária Uličná

 • Škola v prírode - Bobrovecká dolina

  Naše dobrodružstvo začalo v pondelok 20. mája 2019 návštevou a prehliadkou Stanišovskej jaskyne. S čelovkami na hlavách sme prekonávali strach a spoznávali jej tajomstvá. Počas celého pobytu sme si hľadali a budovali vzťah k prírode. Videli sme ako sa starajú o kravičky a teliatka na farme, naučili sme sa rozoznávať niektoré druhy našich vtákov a zvierat obývajúcich Národné parky Nízke a Vysoké Tatry. Ochutnali sme bylinky z okolitých lúk a dozvedeli sa o ich liečivých účinkoch. Vzdelávali sme sa zábavnou formou popretkávanou častou návštevou prírody, hrou a využívaním detských ihrísk. Lúčili sme sa s pesničkami pri spoločnom táboráku a dobrá nálada nám vydržala až po posledný tanec na záver.

  Ďakujem deťom a pedagógom za množstvo dobrej nálady a chuti vytvoriť si veľa nezabudnuteľných spomienok.  PaedDr. Júlia Gondová

 • „Mýty a legendy" v poľskom meste Toruň

  V termíne od 15. mája 2019 do 17.mája 2019 sa pedagogickí zamestnanci ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi zúčastnili  nadnárodného  stretnutia partnerských krajín zapojených v rámci Erasmus+ do projektu „ Mýty a legendy v Európe“ v poľskom meste Toruň.  Projektoví partneri z Poľska pripravili pre zástupcov z partnerských krajín bohatý program . Všetci zúčastnení sa zapojili do dobových hier, vyskúšali si lukostreľbu, rytiersky súboj, plavili sa po rieke Visle , navštívili gotický hrad Malbork , navrhnutý v štýle typickom pre  Rád nemeckých rytierov. Tehlový hrad Malbork v červenej farby ukrýva  sebe niekoľko storočí histórie, pohnutú históriu križiackych výprav, ktorá sa v Malborku začala písať v roku 1254.Sústredil sa v ňom život rádu  a sídlil tu jeho veľmajster.

  Projektových partnerov prijal aj primátor mesta Toruň a získali sme informácie o vzdelávacom systéme žiakov v poľskej  partnerskej  škole.  

  V Toruni sa narodil Mkuláš Kopernik . Mesto je v Poľsku známe výrobou perníka.

 • Letʹs celebrate! (Oslavujme!)

  Začiatkom mája bola ukončená druhá časť eTwinning projektu Letʹs celebrate! V tejto časti žiaci VII.B, VII.C, IX.A a IX.C, D vyrobili veľkonočné pohľadnice, ktoré následne zaslali do krajín zapojenýchdo projektu.  Obdržané pohľadnice boli vystavené v jazykovom laboratóriu. Opäť by som sa rada poďakovala všetkým žiakom i rodičom, vďaka ktorým sa mohol celý tento projekt uskutočniť.

                                                                                      p.uč. Adriana Spodníková

 • Dejepisná exkurzia Kežmarok

  Dňa 16. mája 2019 mali žiaci 7. ročníka možnosť navštíviť  viaceré pamiatky v našom regióne.

  Prvou z nich bol Kežmarský hrad. Jeho zvláštnosťou je umiestnenie. Rozprestiera sa priamo v meste, preto patrí medzi tzv. mestské hrady na Slovensku. Na jeho nádvorí si naši žiaci zahrali aj živú dámu.

  Azda najzaujímavejšou zastávkou bolo Evanjelické lýceum v Kežmarku. Pani lektorka nám veľmi pútavo predstavila túto kultúrnu pamiatku s bohatou históriou. Pôsobilo a študovalo tu vraj množstvo osobností slovenských i európskych dejín. Z pre nás najvýznamnejších možno spomenúť napríklad Pavla Jozefa Šafárika, Karola Kuzmányho, Sama Chalupku, Janka Kráľa, Pavla Országha Hviezdoslava, Martina Kukučína či Janka Jesenského. V budove lýcea je umiestnená najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe, ktorá sa pýši 150 000 zväzkami všetkých možných odborov i svetových jazykov. Ale asi najviac zaujal našich žiakov miestny „karzer“, čiže väzenie pre neposlušných žiakov.

  V programe dňa nechýbala ani návšteva Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku z 18.storočia a Nového evanjelického kostola v Kežmarku postaveného miestnymi veriacimi v druhej polovici 19. storočia.

 • Deň matiek

  Deti ŠKD 14. mája 2019 pripravili malú slávnosť pre svoje mamičky k ich veľkému sviatku. 

  Už pár rôčkov v máji,

  moja mama sviatok slávi.

  Preto,moja mamička,

  prajem Ti zo srdiečka,

  nech Ti úsmev v tvári žiari,

  ako slnko na chotári.

 • Literárno-dejepisná exkurzia Martin

  Dňa 30. apríla 2019 žiaci 8.A a 8.B navštívili najstaršiu kultúrnu inštitúciu Slovákov - Maticu slovenskú v Martine.

  Vďaka zaujímavému výkladu sa mohli preniesť na začiatok 60.rokov 19.storočia, do čias silnej maďarizácie, kvôli ktorej hrozil úplný zánik slovenského národa. Našťastie sa však naši národne uvedomelí predkovia pričinili o to, že slovenský národ nielen prežil, ale aj rástol. V ťažkej situácii vybudovali základňu, Maticu slovenskú, ktorá sa zamerala na rozvíjanie duchovného života Slovákov.

  Ešte v dopoludňajších hodinách naši ôsmaci navštívili aj Národný cintorín v Martine, kde mali možnosť uctiť si pamiatku známych osobností nášho národa.

  Napoludnie bolo v programe Múzeum slovenskej dediny – skanzen pri Martine. V jeho areáli je umiestnená expozícia tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života na Slovensku v období druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia.

  Hoci bola táto exkurzia náročná, obloha hrozila dažďom po celý deň, zvládli sme ju a domov sa vrátili zas o poznanie bohatší.

 • „Slávik Slovenska 2019“ - obvodné kolo

  Dňa 26. apríla 2019 reprezentovali našu školu tri žiačky v obvodnom kole súťaže „Slávik Slovenska 2019“. Karolínka Takáčová zo 4. C spievala veľmi pekne, no kvôli silnej konkurencii v jej kategórii nezaujala popredné miesto. V prvej kategórii súťažila Barborka Jančárová z 3. B triedy a v tretej kategórii Adriana Vranová z 9. B triedy. Obidve dievčatá sa umiestnili na 3. mieste. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole dňa 15. mája 2019.

  Veľká vďaka patrí aj Kristiánovi Schmidtovi, nášmu bývalému žiakovi, ktorý ochotne a rád sprevádzal našich spevákov hrou na akordeóne.

 • Výročie školy

  Základná škola Nad Medzou patrí medzi moderné a úspešné školy v našom regióne nielen svojím vybavením, ale aj dosiahnutými výsledkami vo výchovno-vzdelávacom procese, výsledkami v rôznych súťažiach a prístupom pedagógov k žiakom i rodičom. Každý rok sa žiaci zapájajú do množstva pestrých aktivít pod vedením skúsených pedagógov. Najmenších privíta škola krásnou akciou Pasovanie prvákov, počas roka pripravujeme rôzne športové aj vedomostné súťaže, pravidelne k nám zavíta Mikuláš, organizujeme vianočnú burzu, karneval, pripomíname si Deň mlieka, Zdravej výživy, Deň vody, Deň detskej knihy, školských knižníc a množstvo iných. Vďaka projektom, najmä Erazmus+, sa už viacerí žiaci zúčastnili zahraničných pobytov. Medzi úspechy školy patria výborné umiestnenia mnohých žiakov, a to nielen vrámci okresu, ale aj víťazov krajských kôl, ba v športe sa družstvo školy stalo i majstrom Slovenska. V tomto školskom roku oslávila Základná škola Nad Medzou 55 rokov jej pôsobenia v terajších priestoroch prvej základnej školy v meste Spišská Nová Ves.

  Najvýraznejšie úspechy našich žiakov :

  (za posledných 5 rokov)

   

  Školský rok 2013/2014

  3. miesto krajské kolo – Šaliansky Maťko – Zuzana Nováčková

  3. miesto krajské kolo – Biologická olympiáda – Vanesa Grešová

  3. miesto krajské kolo – Technická olympiáda – Jakub Greš

  1. miesto krajské kolo – Geografická olympiáda – Branislav Pencák

  5. miesto celoslovenské kolo – Geografická olympiáda–Branislav Pencák

  1. miesto krajské kolo – mladšie žiačky – florbal

  1. miesto žiačky – volejbal

  2. miesto žiaci – cezpoľný beh

   

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2013 /2014 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na druhom mieste.

   

  Školský  rok 2014/2015

  2. miesto krajské kolo – Hviezdoslavov Kubín – próza- Samuel Peter Cibula

  2. miesto krajské kolo – Fyzikálna olympiáda – Branislav Pencák

  2. miesto krajské kolo – Chemická olympiáda – Branislav Pencák

  1. miesto krajské kolo – Geografická olympiáda – Branislav Pencák

  2. miesto celoslovenské kolo – Geografická olympiáda – Branislav Pencák

  2. miesto krajské kolo – Dejepisná olympiáda – Matúš Baláži

  2. miesto krajské kolo – Čo vieš o hviezdach – Radoslava Hatalová

  1. miesto krajské kolo – mladšie žiačky – florbal

  2. miesto krajské kolo – žiačky – malý futbal

   

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2014 /2015 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na druhom mieste.

   

  Školský  rok 2015/2016

  3. miesto krajské kolo – Čo vieš o hviezdach – Radoslava Hatalová

  1.miesto krajské kolo – ODYSSEUS- astronomická súťaž – Radoslava Hatalová, Katarína Žigrajová

  1. miesto krajské kolo – žiačky – florbal

   

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2015 /2016 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na prvom mieste.

   

  Školský rok 2016/2017

  1. 1. miesto krajské kolo – žiačky – florbal

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2015 /2016 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na prvom mieste.

   

  Školský rok 2017/2018

  3. miesto krajské kolo – Biologická olympiáda – Alex Molitoris

  3. miesto krajské kolo – Geografická olympiáda – Peter Zelený

  1. miesto krajské kolo  – Dejepisná olympiáda – Peter Zelený

  1. miesto krajské kolo – florbal – žiačky

  2. miesto krajské kolo – Gymnastický florbal – žiaci

   

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2016 /2017 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na druhom  mieste.

 • Deň Zeme

  Aj planéta ZEM má svoj sviatok – DEŇ ZEME. Je to ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Ľudia svojimi aktivitami výrazne zasahujú do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme lúky, odstraňujeme brehové porasty, znečisťujeme prírodu odpadom. Je dôležité, aby si každý z nás uvedomil, že ako sa  budeme o našu prírodu starať , tak sa nám ona odvďačí.  Aj v našej škole si pripomíname tento deň. Máme rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a okolia našej školy. Okrem toho v tento deň organizujeme besedy o ochrane prírody a význame starostlivosti o prírodu.

  Nielen počas Dňa Zeme by sme si mali uvedomiť dôležitosť svojho správania sa ku krajine. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre ďalšie generácie.

  Deti ŠKD počas Dňa Zeme vyrábali ekologické výkresy, kde vyjadrili svoj názor na ochranu životného prostredia. Tieto plagáty potom spoločne vystavili v areáli školy. Počas tohto dňa riešili aj pripravené ekologické testy, ktoré boli zamerané na prírodu, zvieratá, separovanie a recykláciu odpadu. Spoločne s pani vychovávateľkami vyzdobili areál školy zeleňou.

  Všetci sme prežili krásny deň, z ktorého sme si odniesli množstvo zážitkov, ale hlavne poznatkov, ako sa aktívne zapájať do ochrany našej planéty.

 • Erasmus+ Portugalsko

  Na prelome marca a apríla sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili ďalšej mobility v projekte ,,Let s myth together". Tentokrát bolo hosťujúcou krajinou Portugalsko. V severoportugalskom starobylom meste Guimaraes nás srdečne privítali žiaci a učitelia Základnej školy. Pripravili bohatý a kultúrne zaujímavý program pre všetkých projektových partnerov z Talianska, Litvy, Bulharska, Poľska a Slovenska. Konverzácia v anglickom jazyku prepájala ľudí rôznych národností.Žiaci sa stali na pár dní súčasťou hosťujúcich rodín, čo im umožňovalo lepšie spoznať tamojšiu kultúru, zvyky a tradície. Počas celého trvania pobytu sme mali možnosť spoznať historické mestá Porto, Barcelos a Braga s ich pútavými mýtmi a legendami.Návrat domov bol plný pestrých zážitkov a hlbokých dojmov. Opäť sa nám potvrdilo, že spoznávanie iných krajín, kultúr a národností je osobnostne obohacujúce a zároveň ľudsky zjednocujúce.

 • Slávik Slovenska

  Dňa 10. apríla 2019 si mladší i starší speváci z našej školy pripomenuli hodnotu kultúrneho dedičstva našich predkov v podobe ľudovej piesne a zúčastnili sa školského kola súťaže Slávik Slovenska 2019.  Interpretáciou dvoch ľudových piesní presvedčili žiaci prítomných i porotu svojím talentom o tom, že im ľudová kultúra nie je cudzia. Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota (pani učiteľky: PaedDr. Dana Hofericová, Mgr. Dana Fabianová, Mgr. Zuzana Žigrajová a Mgr. Jana Miklasová) vybrala tých najlepších a ocenila hodnotné výkony začínajúcich speváckych talentov ľudovej piesne.

  Umiestnenie žiakov:

  I. kategória (1. –  3. ročník):

  1. miesto: Barbora Jančárová  - 3. B
  2. miesto: Sára Lišková - 2. C
  3. miesto: Martin Debnár - 2. A  

  II. kategória (4. – 6. ročník):

  1. miesto: Karolína Takáčová - 4. C
  2. miesto: Zuzana Vansáčová - 5. A
  3. miesto: Rebeka Mária Gradžilo - 5. A

  III. kategória: (7. – 9. ročník):

  1. miesto: Adriana Vranová - 9. B
  2. miesto: Zina Bazárová - 7.D
  3. miesto: Lucia Voľanská  - 7. B

  Všetkým srdečne gratulujeme. Umiestneným na prvom mieste držíme palce a prajeme veľa šťastia v reprezentácii našej školy v obvodnom kole dňa 26. apríla 2019.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner