Obsah

 • Planetárium - Košice

  12. novembra 2019 žiaci 4. ročníka navštívili planetárium v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Cesta vlakom ubehla rýchlo a Košice nás privítali príjemným jesenným počasím. Popri Jakabovom paláci sme sa presunuli ku dominante historického námestia - Dómu sv. Alžbety, kde sme si vypočuli a prezreli zaujímavosti majestátneho chrámu. V planetáriu si žiaci overili svoje vedomosti z tematického celku VESMÍR a dozvedeli sa o významných objaviteľoch, vedcoch, cestách moreplavcov, okrúhlych výročiach súvisiacich s astronomickými objavmi, pútavý  bol pohľad na nočnú oblohu plnú hviezd, súhvezdí, planét a v expozícii múzea sme si pozreli výstavu k 50. výročiu cesty na Mesiac. Na hodine prírodovedy sme si vymenili dojmy z exkurzie a informácie, ktoré nás najviac zaujali.

   

  PaedDr. D.Hofericová

 • Pasovanie prvákov

  Tradične na jeseň sa na našej škole koná Pasovanie prvákov. Tohtoročná slávnosť sa uskutočnila dňa 17.októbra 2019 v jedálni školy.Skúsení štvrtáci privítali prváčikov veselými pesničkami, tančekmi a hádankami. Odvážni prváci sa predviedli v svojich vystúpeniach ako usilovné včeličky, vytrvalé rybičky a šikovné rosničky. Toto radostné stretnutie bolo umocnené obdarovaním prváčikov milými darčekmi venovanými Rodičovským združením pri ZŠ Nad Medzou. Spolužiaci štvrtáci ich zas odmenili vrúcnym potleskom a pestrými  "jednotkami" žiariacimi na ich hrudiach. S prianím úspešného prvého školského roka sme sa rozlúčili v dobrej nálade.

  "Ďakujeme Rodičovskému združeniu pri Základnej škole za zabezpečenie darčekov pre prváčikov pri príležitosti pasovania prvákov."

 • 16. október –  SVETOVÝ DEŇ  ZDRAVEJ VÝŽIVY

  Tak ako na mnohých miestach nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách si pripomínajú Deň zdravej výživy, aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa pripravili rôzne aktivity a činnosti. Žiaci 0.ročníka zhotovili jabĺčka s červíkom, prváci si matematiku spestrili počítaním ovocia a zeleniny, kolážou z papiera vyrobili „ chutné ovocie“. Druháci si vytvorili pekné košíky plné vitamínových dobrôt, vymaľovali rôzne omaľovanky ovocia, zeleniny a prácu si spestrili aj pracovnými listami na tému: Zdravé stravovanie. Šikovní tretiaci dokázali, že sú „tvoriví ilustrátori“, vytvorili Leporelo. No a čo štvrtáci? Aj tí sa zapojili svojou tvorivosťou. Z ovocia a zeleniny zhotovili „ Ovocníčkov“. Spoločne pripravili rôzne druhy nátierok, ktoré potom ochutnávali, iní zase  vytvorili plagát so zdravou stravou. Aj ŠKD  sa zapojil do činností nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali ovocie a zeleninu, vystrihovali a maľovali, na chodbách  zhotovili výstavky, vyrábali chutné zeleninové šaláty a dodržiavali zásady zdravej výživy. Všetci sme si  uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité a preto si ho máme vážiť a chrániť.                                                                                                                     


                                                                                                                                          Mgr. Dana Fabianová

 • Literárna exkurzia Orava

  Dňa 15. októbra 2019 žiaci 7. ročníka navštívili región, ktorý priam dýcha láskou k literatúre a národným duchom -  Oravu.

  Naša prvá zastávka bola uprostred malebnej prírody na úpätí Babej hory, blízko obce Oravská Polhora. Tu sa ďaleko od ľudí skrýva Hájovňa. V tejto chalúpke sedával svojho času na návšteve u hájnika aj Pavol Országh Hviezdoslav. Krásna hornooravská príroda ho napĺňala pocitmi, ktoré zvečnil v lyricko-epickej skladbe Hájnikova žena.

  V popoludňajších hodinách naši siedmaci navštívili Oravské múzeum s expozíciou venovanou rovnako tomuto velikánovi našej literatúry. Prostredníctvom pútavého rozprávania pani lektorky mali možnosť poznať jeho život a tvorbu, vidieť predmety, ktoré pravdepodobne držal v rukách, jeho odev, no a na obrázkoch spoznať ľudí, ktorí mu boli blízki.

  Poslednou zastávkou bol podľa plánu rodný dom Martina Kukučína, predstaviteľa literárneho realizmu. Vo svojich dielach opisoval jednoduchý život dedinčanov, aký vtedy bol, no vždy z nadhľadu, s ľahkým úsmevom.

  Jesenná príroda nás očarúvala počas celého dňa, počasie sme si nemohli želať krajšie, no a domov sme sa vrátili plní dojmov a nových poznatkov.

 • Exkurzia Dukla

  Dňa 8. októbra 2019 sa uskutočnila dejepisná exkurzia na Duklu. Naši deviataci navštívili Svidník a jeho okolie, miesta, kde sa počas prvej a druhej svetovej vojny sústredili urputné boje.

  V zime 1914 - 1915 tu ruské vojská prekročili karpatské priesmyky a dostali sa na územie dnešného Slovenska. Neskôr sa tu rozpútala mohutná Karpato-duklianska operácia na jeseň roku 1944.

  K miestam, kde bolo treba vzdať úctu padlým vojakom, patrili Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku a Pamätník Československej armády na Dukle. Na vlastné oči naši žiaci videli, kde sú pochované tisíce sovietskych, česko-slovenských aj nemeckých vojakov.

  Vo vojenskom múzeu vo Svidníku a v jeho areáli mali možnosť prezrieť si rôznu bojovú techniku: od mínometov, terénnych obrnených vozidiel, tankov až po lietadlá a všeličo iné.

  Z vyhliadkovej veže na Dukle bolo vďaka veľmi dobrej viditeľnosti možné pozorovať všetky strategické body, kde mali velitelia stanovištia a kadiaľ postupovali jednotky ozbrojencov.

  Zaujímavým bodom programu bola aj návšteva vojenských bunkrov – zemľaniek v lese pri obci Vyšný Komárnik.

  Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa zblízka s históriou našej krajiny, vidieť, ako naši predkovia bojovali za slobodu svojho národa.

 • Liptov 2019

  Dňa 8. októbra 2019 uskutočnili učitelia SJL a DEJ zaujímavú exkurziu pre žiakov 6. roč. Dejepisná časť exkurzie začala v Gánovciach, kde sme si pozreli miesto nálezu odliatku mozgovne neandertálca. Potom sme sa vybrali po stopách Keltov a navštívili jedinečné archeologické múzeum v prírode – Archeoskanzen Havránok. Žiaci obdivovali zrekonštruované obytné stavby, pec na vypaľovanie a valy s bránou. Literárna časť exkurzie začala návštevou Múzea J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Žiakov asi najviac zaujala prehliadka mučiarne, ktorá im priblížila atmosféru doby, keď súčasťou súdnych procesov bolo mučenie. Poslednou časťou našej exkurzie bola prehliadka rodného domu M. Rúfusa v Závažnej Porube.

 • ŠKÓTSKO 2019

  V termíne od 28. septembra do 6. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili zájazdu do Veľkej Británie.  Na cestu sme sa vydali v sobotu ráno o piatej a našou prvou zastávkou bolo mesto Amsterdam, kde sme dorazili v nedeľu v dopoludňajších hodinách. Po prehliadke mesta nás autobus odviezol do prístavu. Po nalodení na trajekt nás čakala 15 - hodinová plavba cez Severné more do mesta Newcastle.                

  Našou prvou zastávkou v Británii bol v pondelok Alnwick Castle, ktorý je známy tým, že sa tu natáčali metlobalové scény filmu Harry Potter. Po prehliadke hradu na žiakov čakala hodina lietania na metlách.  Po tomto výcviku sme sa už presunuli do hlavného mesta Škótska, Edinburghu.                       

  V utorok nás čakala dlhá cesta k jazeru Loch Ness, kde si žiaci mali možnosť vyfotiť príšerku Nessy a v múzeu Clansmen Centre sa oboznámili so životom na vysočine a spôsobom odievania sa. Pán v centre všetko žiakom vysvetlil veľmi pútavou formou a na celú hodinu si získal pozornosť našich žiakov.                                                                                                                                                                         Od stredy nás už v dopoludňajších hodinách čakali vyučovacie hodiny  s anglickými lektormi.  Popoludní sme navštívili rôzne zaujímavé mestá a miesta.                                                                                                  

  V stredu nás čakala návšteva mesta Stirling, kde sme navštívili Wallace Monument, venovaný životu národného hrdinu, ktorým bol William Wallace. Ďalšou zastávkou bol hrad v Stirlingu, ktorý bol svojho času domovom kráľov a kráľovien Škótska.                                                                                             

  Vo štvrtok sme navštívili Scone Palace v meste Perth, ktorý je sídlom lorda Mansfielda. Po prehliadke hradu sa žiaci mali možnosť prejsť pekným parkom patriacim k hradu a zabaviť sa v bludisku, ktoré sa v parku nachádzalo.                                                                                                                                                

  Piatok bol náš posledný deň v Edinburghu. V popoludňajších hodinách mali žiaci osobné voľno  v centre mesta a podvečer navštívili múzeum Camera Obscura – Dom kúziel.  Potom sme už nastúpili do autobusu a čakal nás nočný presun do Londýna.

  V sobotu skoro ráno sme začali našu prehliadku hlavného mesta Veľkej Británie. V centre mesta sme pozreli všetky známe pamiatky Londýna a našu prehliadku sme zakončili návštevou Natural History Museum. Po prehliadke múzea sme sa metrom presunuli k autobusu a čakala nás už len dlhá cesta domov.    

   

  Jozef Veisenpacher, Tomáš Sliva, Júlia Gondová

 • Európsky deň jazykov

  Dňa 18. 9. 2019 sa žiaci VII.A a VII. B pod vedením p. uč. K. Špirkovej a p. uč. M. Dudovej zúčastnili sprievodnej akcie Európsky deň jazykov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

  Študenti Filozofickej fakulty si pripravili pre žiakov bohatý program. Žiaci sa zapojili do workshopov z rôznych krajín Európskej únie, kde si vyskúšali nielen svoje vedomosti, ale aj zručnosti z cudzích jazykov. Niektorí úspešní riešitelia súťaží vyhrali rôzne upomienkové predmety. Žiaci taktiež využili možnosť pozrieť si motivačné filmy v anglickom a poľskom jazyku. Súčasťou akcie bol aj kultúrny program, v ktorom sa odohrala spevácka súťaž v anglicko-slovenských piesňach a taktiež aj kvíz s otázkami zameranými na krajiny Európskej únie.

  Žiaci si z tejto exkurzie odniesli mnoho skúseností a zážitkov, ktoré im v budúcnosti dopomôžu pri učení sa cudzích jazykov.

   

   

  Vypracovali: Mgr. Monika Dudová

                        Ing. Katarína Špirková

 • Zápisný lístok stravníka

  AKTUALIZOVANÉ - V prípade záujmu o stravovanie žiadame doručiť kompletne vyplnené a vlastnoručne podpísané vedúcej školskej jedálne, najneskôr do konca školských prázdnin do 30. augusta 2019.

 • Koniec školského roka

  "Už aj vrabce čvirikajú, že sa brány zatvárajú, že už zvonec ide spať a deti sa budú hrať."

 • Oznam pre stravníkov žiakov, učiteľov, zamestnancov, cudzích stravníkov (dôchodcov)

  Dňa  27. a  28. júna 2019  sa  z  prevádzkových dôvodov (vyúčtovanie,  uchovávanie a skladovanie potravín) nebude možné prihlásiť ani vyhlásiť z obeda!

  Odhlášky   z   týchto   dní    budú   prijaté   do 26. júna 2019 (streda)  najneskôr  do  12,00  hod.

  V prípade, že nestihnete obed včas odhlásiť, je možnosť prísť odobrať obed do obedára (iných vhodných nádob).

  Za pochopenie ďakujem!

   

  V Spišskej Novej Vsi 17. 6. 2019                           Helena Tkáčová - vedúca ŠJ

 • Exkurzia obchodného domu TESCO

  Dňa 18. júna 2019 sa deti III.A triedy z ŠKD zúčastnili exkurzie obchodného centra TESCO. Pri informáciách nás už čakala pani Dianovská, ktorá nás celou exkurziou sprevádzala. Deti mali možnosť vidieť proces výroby sladkých koláčikov, ktoré si následne samé aj vytlačili, naplnili jahodovou marmeládou a jabĺčkami. Aby toho nebolo málo, mohli sa zapojiť aj do chutnej výroby vianočky. Kým deti absolvovali prehliadku celého obchodného centra, prezreli si všetky chladničky a sklady, či pomohli vyložiť do auta suchý chlebík a pečivo pre zvieratká v ZOO, pán pekár dal medzitým upiecť už spomínané výrobky. Nedočkavosť detí bola obrovská, keďže nie je nič krajšie ako čakať na sladké potešenie vyrobené vlastnými rukami.

 • Lesník v ŠKD

  Dňa 17. júna 2019 navštívil deti I.C a III.A triedy v ŠKD pán lesník. Podelil sa s nimi o množstvo bohatých poznatkov, skúseností a zážitkov, s ktorými sa stretáva na potulkách prírodou. Deti sa dozvedeli, ako sa poľovníci celoročne starajú o zvieratá ako prospešné, tak aj škodlivé, porozprával o práci lesníkov, ako aj o výsadbe a výrube stromov. Zaujali ich nielen vzorky semien rôznych drevín, ale najmä vystavené parohy jeleňa a jazvec v životnej veľkosti. Deti sa dozvedeli veľa nového a vždy, keď pôjdu do prírody, spomenú si, že prírodu je potrebné chrániť. Ďakujeme pánovi Topolimu za jeho ochotu a tiež za to, že deťom pripravil pútavé popoludnie.

 • Súťaž "Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky"

  Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku a Medzinárodný dom umenia pre deti „Bibiána“ usporiadali v dňoch od 18. marca do 21. apríla t.r. tematickú umeleckú súťaž detských kresieb „Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky“. K účasti boli pozvaní slovenskí školáci vo veku od 6. do 15. rokov. Aj žiaci našej školy sa zúčastnili tejto súťaže. V kategórii 3 – účastníci vo veku , 13 – 15 rokov: Katka Purdová, žiačka IX.A triedy, získala 1. miesto.

  Gratulujeme k úspechu.

                                                                                                           PaedDr. Nataša Kittová

 • Hokejbal

  Hokejbalový turnaj v rámci MŠO 1. stupňa základných škôl sa rozbehol dňa 11. júna súbojmi v dvoch skupinách na ZŠ Komenského v SNV. Zápasy priniesli naozaj zaujímavé momenty a občas dramatické výsledky. Naši žiaci a žiačky narazili len na jedného súpera, s ktorým prehrali. Nemali tak možnosť bojovať o zlato. S prehľadom však zvíťazili vo finále a domov si odniesli bronzové medaily za 3. miesto.

  PaedDr. Júlia Gondová

 • Športové úspechy

  Výborné výsledky dosiahli žiaci a žiačky našej školy v športových súťažiach aj v druhom polroku školského roka 2018/2019.

  Stručný súhrn úspechov za druhý polrok:

  Volejbal žiakov

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 5. miesto

  Hádzaná žiakov

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 5.-8. miesto

  Výbíjaná žiačok

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 5.-8. miesto

  Atletika žiakov

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 3. miesto

  Atletika žiačok

  Okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 5. miesto

  Malý futbal žiačok

  Okresné kolo 4. miesto

   

  Škola roka.

  Výbornými športovými výsledkami v školskom roku 2018/2019 dosiahli naši žiaci a žiačky prvé miesto v hodnotení školy roka v kategórii škôl nad 300 žiakov.

  Ďakujeme žiačkam a žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

  Učitelia TSV

 • Čokoládová tretra

  Čokoládová tretra je lákavý názov pretekov, na ktorých si zmerali svoje sily v bežeckých disciplínach deti od šesť do jedenásť rokov.

  Podujatie sa uskutočnilo 22. mája 2019 v Košiciach pod záštitou občianskeho združenia Atletika Košice. Ambasádormi pretekov boli Ján Volko a dvojičky Danka a Janka Velďákove, ktoré sú pre deti nepochybne veľkým vzorom.

  Detskej šprintérskej súťaže sa z našej školy zúčastnilo 20 detí, ktoré štartovali na 200 alebo 300 metrovej trati. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa do finále svojim výkonom v behu na 200 m prebojoval Leo Jozef Veisenpacher z II. B triedy. Blahoželáme.

  Mgr. Mária Uličná

 • Škola v prírode - Bobrovecká dolina

  Naše dobrodružstvo začalo v pondelok 20. mája 2019 návštevou a prehliadkou Stanišovskej jaskyne. S čelovkami na hlavách sme prekonávali strach a spoznávali jej tajomstvá. Počas celého pobytu sme si hľadali a budovali vzťah k prírode. Videli sme ako sa starajú o kravičky a teliatka na farme, naučili sme sa rozoznávať niektoré druhy našich vtákov a zvierat obývajúcich Národné parky Nízke a Vysoké Tatry. Ochutnali sme bylinky z okolitých lúk a dozvedeli sa o ich liečivých účinkoch. Vzdelávali sme sa zábavnou formou popretkávanou častou návštevou prírody, hrou a využívaním detských ihrísk. Lúčili sme sa s pesničkami pri spoločnom táboráku a dobrá nálada nám vydržala až po posledný tanec na záver.

  Ďakujem deťom a pedagógom za množstvo dobrej nálady a chuti vytvoriť si veľa nezabudnuteľných spomienok.  PaedDr. Júlia Gondová

 • „Mýty a legendy" v poľskom meste Toruň

  V termíne od 15. mája 2019 do 17.mája 2019 sa pedagogickí zamestnanci ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi zúčastnili  nadnárodného  stretnutia partnerských krajín zapojených v rámci Erasmus+ do projektu „ Mýty a legendy v Európe“ v poľskom meste Toruň.  Projektoví partneri z Poľska pripravili pre zástupcov z partnerských krajín bohatý program . Všetci zúčastnení sa zapojili do dobových hier, vyskúšali si lukostreľbu, rytiersky súboj, plavili sa po rieke Visle , navštívili gotický hrad Malbork , navrhnutý v štýle typickom pre  Rád nemeckých rytierov. Tehlový hrad Malbork v červenej farby ukrýva  sebe niekoľko storočí histórie, pohnutú históriu križiackych výprav, ktorá sa v Malborku začala písať v roku 1254.Sústredil sa v ňom život rádu  a sídlil tu jeho veľmajster.

  Projektových partnerov prijal aj primátor mesta Toruň a získali sme informácie o vzdelávacom systéme žiakov v poľskej  partnerskej  škole.  

  V Toruni sa narodil Mkuláš Kopernik . Mesto je v Poľsku známe výrobou perníka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner