Obsah

História školy

 

 

Prvá zmienka o škole s názvom Rímsko-katolícka ľudová škola siaha až do rokov 1363-1365. To je dôvodom, prečo sa vo všetkých prístupných dokumentoch naša škola vydáva ako prvá. Prelom v jej existencii je 14. september 1914, keď bola odovzdaná novostavba na Hviezdoslavovej ulici. V roku 1944/45 bola škola premenovaná na Štátnu meštiansku školu dievčenskú.

V roku 1948/49 sa opäť škola premenovala na Strednú školu dievčenskú. Zlúčením Strednej školy dievčenskej a II. deväťročnej školy vznikla I. osemročná škola. To sa udialo v roku 1953/54. 6. september 1963 sa pre našu školu stal prelomovým. Bol usporiadaný slávnostný manifestačný sprievod zo starej školskej budovy na Hviezdoslavovej ulici do novej budovy I. základnej deväťročnej školy Nad Medzou. Začala sa písať novodobá história školy.

 

Súčasnosť školy

 

ZŠ Nad Medzou sa radí medzi moderné a úspešné školy v rámci regiónu Spiša a to nielen svojim vybavením, ale aj dosiahnutými výsledkami vo výchovno - vzdelávacom procese, výsledkami v rôznych súťažiach a prístupom pedagógov k žiakom i rodičom. Škola poskytuje odborné vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi vo všetkých vyučovacích predmetoch. Zameranie školy - cudzie jazyky, prírodovedné predmety.


Výhodou školy je jej geografická poloha. Areál školy sa nachádza v blízkosti centra mesta. V súčasnosti škola poskytuje výchovu a vzdelávanie 704 žiakom z mesta a okolitých obcí. Škola sa snaží prispôsobovať sa meniacim podmienkam života - zmeniť filozofiu výchovy a vzdelávania od tradičnej k tvorivo-humanistickej, kde sa dôraz kladie na aktivitu, tvorivosť, schopnosť racionálne sa učiť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner