Obsah

Školské hodiny

Piatok 16. 11. 2018

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 2472252

Ochrana osobných údajov

Mapa

Fotogaléria

 

Vitajte

Novinky

 • Dňa 25. októbra 2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili MŠO v plávaní na Základnej škole Nejedlého.

  Plávalo sa v disciplíne 25 metrov voľný spôsob, 50 metrov voľný spôsob a štafeta 100 metrov zložená z 2 chlapcov a 2 dievčat.

  Súťažilo 6 škôl a naši žiaci boli veľmi úspešní a získali 4 diplomy:

  Lukáš Mních 4. B - 1. miesto 25 metrov

  1.miesto 50 metrov

  Eva Stoláriková 3.A - 1. miesto 25 metrov

  Lukáš Mních, Eva Stoláriková, Nina Uhlárová 4.A a Adrián Sendecký 4.A - 2. miesto v štafete.

 • 18. októbra bolo typické jesenné ráno a všetci šiestaci sme sa nevedeli dočkať literárno-dejepisnej exkurzie. Exkurzia začala tým, že sme nasadli do autobusu Naša prvá zastávka bola v Gánovciach, zastavili sme sa pri kopci s travertínom, kde bolo nálezisko mozgovne neandertálca. Aj keď sme nevideli odliatok mozgovne neandertálca, videli sme aspoň miesto náleziska. Po Gánovciach sme sa presunuli na Havránok pri Liptovskej Mare, je to múzeum v prírode a miesto, kde žili Kelti. Mali sme veľmi náučnú prezentáciu o ich živote v minulosti, ako si stavali obydlia a pod. Bolo tam super, veľmi pekná príroda a čerstvý vzduch. Ale naša cesta pokračovala ďalej. Išli sme do Liptovského Mikuláša, do Múzea Janka Kráľa, kde sme mali prednášku o ňom. Videli sme tam aj mučiareň a pripomenuli si Jánošíkov príbeh. Po prehliadke sme sa premiestnili do rodného domu Milana Rúfusa v Závažnej Porube. Pani sprievodkyňa nám porozprávala veľa zaujímavosti zo života tohto známeho básnika. Sedeli sme u neho v obývačke a predstavovali veci, o ktorých hovorila. Pekné počasie, ktoré nás týmto dňom sprevádzalo bolo polovičným úspechom tohto krásneho dňa.

 • „Vítame Vás medzi nami, nech sa Vám vždy dobre darí. Veľa šťastia, plno sily, želáme Vám naši milí!“

  Týmito slovami sme dňa 17.októbra 2018 v školskej jedálni privítali našich najmenších – prváčikov.

  Byť prvýkrát v škole je veľká udalosť a stať sa prvákom je aj veľká vec. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, uskutočnilo sa na našej škole „Slávnostné pasovanie prvákov“.

  Pasovačkou ich sprevádzali triedne pani učiteľky a žiaci štvrtáci. Na úvod nám prváci ukázali, čo sa v škole už naučili – recitovali, spievali, cvičili, tancovali. Keďže aj naši štvrtáci sú šikovní žiaci, pestrým programom spríjemnili chvíle tohto dňa. Medzi prvákov zavítal aj vzácny hosť – školský kráľ, ktorý sa prihovoril a prečítal im pár múdrych rád, na ktoré majú pamätať a nezabúdať. Najdôležitejšiu časť slávnosti – Sľub prvákov predniesla žiačka štvrtáčka. Na záver všetci prváci jednohlasne zvolali: Sľubujeme! Aby však mohli byť prváci pasovaní za právoplatných žiakov našej školy, museli zdolať ešte niekoľko úloh. Po ich splnení prišli pred „školského kráľa“, ktorý ich pasoval mečom a prijal do školského cechu. A keďže šikovní prváci všetko hravo zvládli, pamiatkou na tento deň im bude pasovací dekrét a milé darčeky od Rady rodičovského združenia.

 • 16. október – deň ako každý iný, ale predsa niečím výnimočný. Je to Svetový deň zdravej výživy. Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa tento deň pripomenuli a pripravili rôzne aktivity a činnosti. Žiaci 0. a 1.ročníka na hodine matematiky počítali s „Vitamínmi“, zhotovovali jabĺčka s červíkmi, vytvorili farebnú koláž jabĺk a hrušiek. Druháci si vyrobili pekné košíky plné rôzneho ovocia a zeleniny, nakreslili taniere „Zdravej stravy“. Naši tretiaci sa zahrali na „šikovné gazdinky“, zavárali do fľaštičiek ovocie a zeleninu odtláčaním jabĺk i hrušiek, niektorí vytvorili „Potravinovú pyramídu“. A že sú tvoriví a šikovní i štvrtáci, dokázali nám to prichystaním rôznych nátierok, ktoré pekne naaranžovali na pečivo a degustovali nielen sami, ale ponúkli aj spolužiakov a pani učiteľky z iných tried. Do tejto aktivity sa zapojil i ŠKD nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, na chodbách zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy. Všetci sme si uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité a preto si ho máme vážiť a chrániť.

 • Jedno pekné jesenné popoludnie sme si v školskom klube pripravili športové podujatie, ktoré sme si nazvali“ Sparťan“. Vytvorili sme športové stanovištia ktoré deti absolvovali za pomoci pani vychovávateliek. Odštartovali sme pokrikom hurá , hurá, hurá. Deti zdolávali stanovištia bez problémov. Popoludnie sa nám vydarilo a všetky deti do cieľa dobehli s úsmevom na tvári a s radosťou v očiach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt