Obsah

Školské hodiny

Pondelok 18. 11. 2019

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 2735502

Ochrana osobných údajov

Kalendár

Mapa

Fotogaléria

Novinky

 • 12. novembra 2019 žiaci 4. ročníka navštívili planetárium v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Cesta vlakom ubehla rýchlo a Košice nás privítali príjemným jesenným počasím. Popri Jakabovom paláci sme sa presunuli ku dominante historického námestia - Dómu sv. Alžbety, kde sme si vypočuli a prezreli zaujímavosti majestátneho chrámu. V planetáriu si žiaci overili svoje vedomosti z tematického celku VESMÍR a dozvedeli sa o významných objaviteľoch, vedcoch, cestách moreplavcov, okrúhlych výročiach súvisiacich s astronomickými objavmi, pútavý bol pohľad na nočnú oblohu plnú hviezd, súhvezdí, planét a v expozícii múzea sme si pozreli výstavu k 50. výročiu cesty na Mesiac. Na hodine prírodovedy sme si vymenili dojmy z exkurzie a informácie, ktoré nás najviac zaujali.

 • Tradične na jeseň sa na našej škole koná Pasovanie prvákov. Tohtoročná slávnosť sa uskutočnila dňa 17.októbra 2019 v jedálni školy.Skúsení štvrtáci privítali prváčikov veselými pesničkami, tančekmi a hádankami. Odvážni prváci sa predviedli v svojich vystúpeniach ako usilovné včeličky, vytrvalé rybičky a šikovné rosničky. Toto radostné stretnutie bolo umocnené obdarovaním prváčikov milými darčekmi venovanými Rodičovským združením pri ZŠ Nad Medzou. Spolužiaci štvrtáci ich zas odmenili vrúcnym potleskom a pestrými "jednotkami" žiariacimi na ich hrudiach. S prianím úspešného prvého školského roka sme sa rozlúčili v dobrej nálade.

 • Tak ako na mnohých miestach nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách si pripomínajú Deň zdravej výživy, aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa pripravili rôzne aktivity a činnosti. Žiaci 0.ročníka zhotovili jabĺčka s červíkom, prváci si matematiku spestrili počítaním ovocia a zeleniny, kolážou z papiera vyrobili „ chutné ovocie“. Druháci si vytvorili pekné košíky plné vitamínových dobrôt, vymaľovali rôzne omaľovanky ovocia, zeleniny a prácu si spestrili aj pracovnými listami na tému: Zdravé stravovanie. Šikovní tretiaci dokázali, že sú „tvoriví ilustrátori“, vytvorili Leporelo. No a čo štvrtáci? Aj tí sa zapojili svojou tvorivosťou. Z ovocia a zeleniny zhotovili „ Ovocníčkov“. Spoločne pripravili rôzne druhy nátierok, ktoré potom ochutnávali, iní zase vytvorili plagát so zdravou stravou. Aj ŠKD sa zapojil do činností nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali ovocie a zeleninu, vystrihovali a maľovali, na chodbách zhotovili výstavky, vyrábali chutné zeleninové šaláty a dodržiavali zásady zdravej výživy. Všetci sme si uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité a preto si ho máme vážiť a chrániť.

 • Dňa 15. októbra 2019 žiaci 7. ročníka navštívili región, ktorý priam dýcha láskou k literatúre a národným duchom - Oravu.

  Naša prvá zastávka bola uprostred malebnej prírody na úpätí Babej hory, blízko obce Oravská Polhora. Tu sa ďaleko od ľudí skrýva Hájovňa. V tejto chalúpke sedával svojho času na návšteve u hájnika aj Pavol Országh Hviezdoslav. Krásna hornooravská príroda ho napĺňala pocitmi, ktoré zvečnil v lyricko-epickej skladbe Hájnikova žena.

  V popoludňajších hodinách naši siedmaci navštívili Oravské múzeum s expozíciou venovanou rovnako tomuto velikánovi našej literatúry. Prostredníctvom pútavého rozprávania pani lektorky mali možnosť poznať jeho život a tvorbu, vidieť predmety, ktoré pravdepodobne držal v rukách, jeho odev, no a na obrázkoch spoznať ľudí, ktorí mu boli blízki.

 • Dňa 8. októbra 2019 sa uskutočnila dejepisná exkurzia na Duklu. Naši deviataci navštívili Svidník a jeho okolie, miesta, kde sa počas prvej a druhej svetovej vojny sústredili urputné boje.

  V zime 1914 - 1915 tu ruské vojská prekročili karpatské priesmyky a dostali sa na územie dnešného Slovenska. Neskôr sa tu rozpútala mohutná Karpato-duklianska operácia na jeseň roku 1944.

  K miestam, kde bolo treba vzdať úctu padlým vojakom, patrili Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku a Pamätník Československej armády na Dukle. Na vlastné oči naši žiaci videli, kde sú pochované tisíce sovietskych, česko-slovenských aj nemeckých vojakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner