Obsah

Školské hodiny

Nedeľa 11. 6. 2023

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 4565781

Ochrana osobných údajov

Kalendár

Mapa

Fotogaléria

Novinky

 • Náš žiak Alexander Dúbravec vysúťažil 1. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme.

 • Dňa 02. júna 2023 mesto Spišská Nová Ves privítala štafetu Mierového behu Peace Run. V našej škole zasadili strom mieru - javor.

 • Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách po celom svete 1. júna. Tento rok si pani vychovávateľky pripravili pre deti v školskom klube detí zaujímavý a zábavný deň na školskom dvore. Deti čakali pripravené rôzne zábavno- športové stanovištia, ktoré museli zvládnuť. Deti výborne spolupracovali v skupinách pričom ich neustále sprevádzala veselá nálada a nadšenie. Po zvládnutí športových aktivít deti čakala sladká odmena.

 • Naši žiaci sa v piatok 2. júna 2023 zúčastnili večerného behu mestom.

  Midi žiačky (2014 - 2015):

  🥉Zina Zalčíková III. A - 3. miesto

  Mladšie žiačky (2010 - 2011):

  🥈Dorota Straková VII. C - 2. miesto

  K úspešnej reprezentácii školy gratulujeme.

 • „Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť,“ je výrok, ktorý nás motivoval navštíviť 30. mája mesto Martin prostredníctvom jednodňovej exkurzie. Žiaci ôsmeho ročníka a 9.B tak v rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra a dejepis navštívili historickú budovu Matice slovenskej a vypočuli si nielen o jej vzniku, ale aj o vývoji našej literatúry. Videli tiež miesto memorandového zhromaždenia a prejavili úctu voči našim významným predkom návštevou miestneho cintorína. V Múzeu slovenskej dediny Jahodnícke háje sa oboznámili s tradíciami a životom nášho ľudu v minulosti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner