Obsah

Školské hodiny

Nedeľa 5. 7. 2020

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 3106260

Ochrana osobných údajov

Kalendár

Mapa

Fotogaléria

Novinky

 • Slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020 bude dňa 30. júna 2020 o 08:17 hod.

  Žiaci si prevezmú vysvedčenia dňa 30. júna 2020 po ukončení slávnosti.

  Neprevzaté vysvedčenie je možné si vyzdvihnúť v škole v dňoch:

  02. júla 2020 (štvrtok)

  06. júla 2020 (pondelok)

  24. august 2020 (pondelok)

  25. august 2020 (utorok)

  26. august 2020 (streda)

  27. august 2020 (štvrtok)

  28. august 2020 (piatok)

 • Preplatky za stravu, ktoré vznikli v marci - júni 2020 sa budú rodičom vracať po ukončení stravovania žiaka, ak o to rodič požiada vedúcu ŠJ (053/446 11 20). Nevyžiadané preplatky sa stravníkovi automaticky presunú do budúceho školského roka

  Žiakom – stravníkom deviateho ročníka budú preplatky vrátené rodičom bez požiadania na účet, ktorý uviedli do Zápisného lístka stravníka, na začiatku školského roka

  Helena Tkáčová, vedúca ŠJ

 • dňa 29. a 30. 6. 2020 sa z prevádzkových dôvodov (vyúčtovanie, uchovávanie a skladovanie potravín,...) nebude možné prihlásiť ani vyhlásiť z obeda! Odhlášky z týchto dní budú prijaté do 26.6.2020 (piatok) najneskôr do 8,00 hod.

  V prípade, že nestihnete obed včas odhlásiť, je možnosť prísť odobrať obed do obedára (iných vhodných nádob).

  Za pochopenie ďakujem!

  Helena Tkáčová, vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner