Obsah

Školské hodiny

Sobota 15. 12. 2018

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 2494509

Ochrana osobných údajov

Mapa

Fotogaléria

 

Novinky

 • Ani na deti na Základnej škole Nad Medzou 1 Mikuláš nezabudol. Spolu s anjelmi a čertmi obdarúval deti od nultého až po deviaty ročník.

 • V dňoch 20. november a 21. november sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a spolu sa ho zúčastnilo 33 žiakov.

  Kategória 1A: 1. Lenka Hrubá (7.A)

  2. Adam Tekely (7.A)

  3. Matej Vrabeľ (6.C)

  Kategória 1B: 1. Silvia Lauková (8.A)

  2. Katharine Anna Kuzma (8.B)

  3. Theo Mathias Piepers (9.A)

  Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom držíme prsty na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 16. januára 2019.

 • Dňa 19. novembra 2018 sa žiaci 6.B a 6.C triedy zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade v Košiciach. V týchto priestoroch bol sprístupnený včelársky náučný chodník, pozostávajúci z 13 informačných tabúľ, z ktorých sa žiaci mohli dozvedieť viac napr. o medonosných rastlinách, živote včiel a ich prínose pre ľudí, ale aj o histórii včelárstva. Počas prehliadky mali žiaci k dispozícii pracovné listy.

  V druhej časti exkurzie si žiaci vypočuli prednášku o včelích produktoch vo výžive a prevencii. Mali možnosť degustácie rôznych druhov medu a ako aj vyskúšať si prácu so včelím voskom.

 • V dňoch 12. – 16. november 2018 žiaci II.A ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi absolvovali školský korčuliarsky program, ktorý organizuje mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Správou telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves a školami mesta. Kurz viedli skúsení tréneri HK Spišská Nová Ves. Pod ich vedením žiaci získali základné korčuliarske zručnosti. Osvojenie zručností žiakov preverila v závere korčuliarska olympiáda. Otvorili sme ju, ako sa na športovcov patrí, zapálením olympijského ohňa a s pochodňou sme prekorčuľovali čestné kolo. Odmenou za úspešné zvládnutie jednotlivých disciplín boli diplomy a sladká odmena pre všetkých zúčastnených. U detí, ktoré kurz absolvovali zanechal veľa pozitívnych zážitkov a športového nadšenia.

 • Dňa 16. novembra 2018 sa žiaci 4. A a 4. C triedy zúčastnili exkurzie do Planetária v Prešove.

  Žiaci navštívili prednáškovú sieň vybavenú audiovizuálnou technikou, kde si zopakovali nadobudnuté vedomosti a hviezdnu sálu, ktorá im poskytla priestor pre astronomické témy ako aj kultúrne vyžitie.

  Keďže súčasťou tématických plánov Prírodovedy je téma Vesmír, táto exkurzia bola ideálnou bodkou za osvojeným učivom.

  PaedDr. Mária Geršiová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt