Obsah

Školské hodiny

Sobota 8. 5. 2021

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 3730350

Ochrana osobných údajov

Kalendár

Mapa

Fotogaléria

 

 

Návrat do škôl  2021 - aktualizovaný k 3. máju 2021

Školská dochádzka - žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8)

Novinky

 • Svetový DEŇ ZEME sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Takže tento rok je to už 51 rokov, čo si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte.

  Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Je nepochybné, že na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky, no nie všetci ich aj máme.

  Tento deň zvykne byť aj pripomienkou toho, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho bezprostredného okolia, aké dôležité je predchádzať vzniku odpadu, jeho separovanie, či výsadba zelene. Zároveň by nás mal však upozorňovať aj na to, aké životne dôležité je naše spotrebiteľské správanie. Tento rok si však obzvlášť intenzívne pripomíname aj to, že všetko v našich životoch je pominuteľné a nič z toho by sme nemali považovať za samozrejmosť. Naše osobné zdravie i zdravie našej planéty nie sú výnimkou.

 • Dňa 14. apríla 2021 sa pre žiakov 1. stupňa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy.
  Hviezdoslavov Kubín je ideálnou príležitosťou stretnúť v plnej kráse množstvo detí, ktoré našli záľubu v čítaní, tvorivom rozvíjaní a zanietenom predvádzaní umeleckého textu.

  Víťazi školského kola 1. kategórie:

  Poézia :

  1. miesto - Violet Weagová - III.A
  2. miesto - Teodor Zalčík - IV.C
  3. miesto - Adam Veisenpacher - IV.B

  Próza::

  1. miesto - Nela Chovancová - IV.C
  2. miesto - Leo Veisenpac
 • S účinnosťou od 26. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 5. až 9.ročníka (celý druhý stupeň) prezenčnou formou. Pri nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie je potrebný negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo platná výnimka z testovania - žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Pri nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie zákonný zástupca odovzdá čestné vyhlásenie.

 • Oznamujeme rodičom žiakov 5. - 9. ročníka, že na stravovanie od 26.04.2021 sú prihlásení všetci žiaci 5. - 9. ročníka – stravníci. Preto žiadame rodičov detí, ktoré sa vzdelávajú dištančne alebo sú v karanténe, izolácii aby svoje deti zo stravy v školskej jedálni včas odhlásili prostredníctvom internetu alebo telefonicky na č. 053/4461120. Žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, ale na obed nepôjdu je potrebné zo stravy v školskej jedálni taktiež včas vyhlásiť.

  Postup pri odhlasovaní/prihlasovaní prostredníctvom internetu:

 • Vážení rodičia!

  Na základe aktuálnej vyhlášky ÚVZ je v škole počas vyučovania povolené aj u žiaka 2. stupňa nahradiť respirátor rúškom (Vyhláška č. 175 ÚVZ, §2, ods.3). Celé znenie vyhlášky si môžete pozrieť tu:

  https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_175.pdf

  ZMENA!

  Vyhláška č. 187/2021 – nové výnimky z testovania.

  Výnimky sa najčastejšie týkajú:

  • osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
  • osoby zaočkovanej:

  1. druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner