Obsah

Školské hodiny

Streda 16. 1. 2019

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 2511905

Ochrana osobných údajov

Mapa

Fotogaléria

 

 

Novinky

 • Z dôvodu nových pravidiel účtovania školskej jedálne, ktoré majú vplyv na ročnú závierku, neboli v mesiaci december 2018 vydané preddavkové šeky na úhradu stravného (nákup potravín) na mesiac január 2019. Preto teraz v januári budú šeky za stravné s preddavkom na január a február, t.j. na dva mesiace. V poslednom mesiaci školského roka, t.j. júni šeky už nebudú!

  Za pochopenie ďakujeme!

  Helena Tkáčová, vedúca školskej jedálne

  Tel.: 053/4461120

 • V októbri sa žiaci VII.B, VII.C, IX.A, IX.C a D zapojili do prvej časti eTwinning projektu pod názvom Let's celebrate (Oslavujme!) ! Projektu sa zúčastnilo 31 škôl z 18 krajín z celého sveta. Úlohou všetkých žiakov bolo vytvoriť vianočnú pohľadnicu s vianočným prianím v angličtine a v svojom rodnom jazyku. Následne žiaci tieto pohľadnice odoslali do jednotlivých škôl. Po obdržaní všetkých pohľadníc si každá škola vytvorila nástenku, prípadne vyzdobila pohľadnicami triedu. Touto cestou sa chcem poďakovať mojim žiakom za ochotu a spoluprácu na tomto projekte. Moje poďakovanie patrí, samozrejme, aj ich rodičom, vďaka ktorým mohli byť pohľadnice zaslané.

 • Ani na deti na Základnej škole Nad Medzou 1 Mikuláš nezabudol. Spolu s anjelmi a čertmi obdarúval deti od nultého až po deviaty ročník.

 • V dňoch 20. november a 21. november sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a spolu sa ho zúčastnilo 33 žiakov.

  Kategória 1A: 1. Lenka Hrubá (7.A)

  2. Adam Tekely (7.A)

  3. Matej Vrabeľ (6.C)

  Kategória 1B: 1. Silvia Lauková (8.A)

  2. Katharine Anna Kuzma (8.B)

  3. Theo Mathias Piepers (9.A)

  Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom držíme prsty na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 16. januára 2019.

 • Dňa 19. novembra 2018 sa žiaci 6.B a 6.C triedy zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade v Košiciach. V týchto priestoroch bol sprístupnený včelársky náučný chodník, pozostávajúci z 13 informačných tabúľ, z ktorých sa žiaci mohli dozvedieť viac napr. o medonosných rastlinách, živote včiel a ich prínose pre ľudí, ale aj o histórii včelárstva. Počas prehliadky mali žiaci k dispozícii pracovné listy.

  V druhej časti exkurzie si žiaci vypočuli prednášku o včelích produktoch vo výžive a prevencii. Mali možnosť degustácie rôznych druhov medu a ako aj vyskúšať si prácu so včelím voskom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt