Obsah

Školské hodiny

Piatok 26. 4. 2019

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 2590703

Ochrana osobných údajov

Kalendár

Mapa

Fotogaléria

Novinky

 • Posledný deň vyučovania - 17. apríl 2019 (streda)

  Veľkonočné prázdniny

  18. apríl 2019 (štvrtok) až 23. apríla 2019 (utorok)

  Začiatok vyučovania po prázdninách - 24. apríl 2019 (streda)

 • Na prelome marca a apríla sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili ďalšej mobility v projekte ,,Let s myth together". Tentokrát bolo hosťujúcou krajinou Portugalsko. V severoportugalskom starobilom meste Guimaraes nás srdečne privítali žiaci a učitelia Základnej školy. Pripravili bohatý a kultúrne zaujímavý program pre všetkých projektových partnerov z Talianska, Litvy, Bulharska, Poľska a Slovenska. Konverzácia v anglickom jazyku prepájala ľudí rôznych národností.Žiaci sa stali na pár dní súčasťou hosťujúcich rodín, čo im umožňovalo lepšie spoznať tamojšiu kultúru, zvyky a tradície. Počas celého trvania pobytu sme mali možnosť spoznať historické mestá Porto, Barcelos a Braga s ich pútavými mýtmi a legendami.Návrat domov bol plný pestrých zážitkov a hlbokých dojmov. Opäť sa nám potvrdilo, že spoznávanie iných krajín, kultúr a národností je osobnostne obohacujúce a zároveň ľudsky zjednocujúce.

 • Dňa 10. apríla 2019 si mladší i starší speváci z našej školy pripomenuli hodnotu kultúrneho dedičstva našich predkov v podobe ľudovej piesne a zúčastnili sa školského kola súťaže Slávik Slovenska 2019. Interpretáciou dvoch ľudových piesní presvedčili žiaci prítomných i porotu svojím talentom o tom, že im ľudová kultúra nie je cudzia. Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota (pani učiteľky: PaedDr. Dana Hofericová, Mgr. Dana Fabianová, Mgr. Zuzana Žigrajová a Mgr. Jana Miklasová) vybrala tých najlepších a ocenila hodnotné výkony začínajúcich speváckych talentov ľudovej piesne.

 • Helsinki (31. marec - 6. apríl 2019)

  Fínsko, ktorého územie z viac ako 70 % pokrývajú nádherné lesy a ktoré má 188 000 jazier a aspoň 70 000 ostrovov, sa pýši štatútom najšťastnejšieho miesta na svete! Toto však nie je jediný dôvod, kvôli ktorému obdivujeme túto severskú krajinu. Jeden prvok, ktorý posilňuje a chráni fínske šťastie je vzdelávací systém, ktorý je sústavne hodnotený ako najlepší na svete.

  Slovenské školstvo je dlhodobo terčom kritiky zo strany spoločnosti a taktiež má skoro najhoršie výsledky v rebríčkoch testovania pätnásťročných žiakov PISA organizovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z predmetov matematika, čítanie a vedecké disciplíny. Fínske deti majú jedny z najlepších výsledkov spomedzi krajín OECD.

 • 3. apríla 2019 prebehlo celonárodné testovanie žiakov deviateho ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, známe aj pod starším názvom Monitor. Naši deviataci si už po piatykrát mohli vybrať aj možnosť elektronického testovania. 11 žiakov testovalo svoje vedomosti elektronicky, konkrétne online formou. Títo žiaci sa hneď po ukončení testovania dozvedeli, ako úspešne zvládli test z matematiky aj zo slovenského jazyka. Traja žiaci sa tak tešili zo 100% - nej úspešnosti z matematiky. Sú to žiaci Ladislav Zekucia z IX.C, Samuel Vanko z IX.C a Tomáš Žifčák z IX.D.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt