Obsah

Školské hodiny

Utorok 16. 8. 2022

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 4239428

Ochrana osobných údajov

Kalendár

Mapa

Fotogaléria

 

Letné prázdniny

Novinky

 • Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 1.7.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

  Nárok na dotáciu na stravu od 1.7.2022 majú

  1. deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje hmotná núdza (rozhodnutie ÚPSVaR)
  2. deti, ktoré žijú v domácnosti, k
 • Svojou prítomnosťou nás poctil pán primátor Ing. Pavol Bečarik, ktorý sa prihovoril našim žiakom a všetkým zamestnancom školy, poďakoval im za celoročnú prácu a poprial príjemné prežitie prázdnin.

  Úspešní žiaci, ktorí reprezentovali našu školu, získali knižné odmeny.

  O program sa postarali žiaci školy, ktorí si pripravili kultúrne vystúpenia. Na záver školského roka nesmie chýbať ani rozlúčka s deviatakmi, ktorí ukončili svoje 9 ročné pôsobenie v našej škole.

  Deviatakom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na vybraných školách a ostatným prajeme veľa zážitkov počas prázdnin.

 • Dňa 23.06.2022 sa žiaci piateho ročníka hravou formou vzdelávali v oblasti finančnej gramotnosti.

  Najskôr sme si objasnili pojmy ako osobný, rodinný rozpočet, príjmy, výdavky, kde sme trochu popustili uzdu fantázii, výrečnosti a kreativite. Nadobudnuté vedomosti sme si overili pomocou krátkej tajničky, ktorú sme si spoločne vyhodnotili. Na záver bola vyhlásená súťaž. Úlohou každej dvojice bolo nakúpiť na párty, čo najpestrejšie občerstvenie, avšak čo za najnižšiu cenu. K dispozícií mali iba 50 eur a letáky zo 4 rôznych obchodných reťazcov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner