Obsah

Školské hodiny

Sobota 25. 11. 2017

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 2228725

Mapa

Fotogaléria

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

školský rok 2017/2018

Novinky

 • Pozývame rodičov detí ISCED2 na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2017 (pondelok) v priestoroch školy. Konzultácie s učiteľmi: v čase od 15,30 hod. do 17,00 hod. (rozpis bude zverejnený na jednotlivých pavilónoch školy)

 • Oznam - dňa 11. decembra 2017 (pondelok) sa o 16.00 hod. uskutočnia triedne rodičovské združenia pre ISCED1

  Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok

  3. Informácia o triednych záležitostiach

  4. Diskusia

  5. Záver

 • Naša škola sa zapojila do projektu Športová akadémia Mateja Tótha, ktorý v Spišskej Novej Vsi v apríli prezentoval majster sveta a olympijský víťaz v chôdzi na 50 km, Matej Tóth. S veľkou radosťou sme prijali informáciu, že sme získali sponzorskú podporu od sieti lekárni Dr. Max a vďaka tomu môžeme v našej škole otvoriť jednu tréningovú skupinu všeobecnej športovej prípravy najmenších žiakov. Naše nadšenie sa prehĺbilo a škola zažila veľký deň, keď certifikát Športovej akadémie prišiel do školy odovzdať osobne Matej Tóth. Stretnutie s týmto výnimočným človekom zanechalo v žiakoch a učiteľoch nezabudnuteľný zážitok. Matej Tóth ochotne odpovedal na množstvo otázok, ktorými ho zahrnuli žiaci v besede, trpezlivo pózoval pred objektívmi fotoaparátov a rozdával podpisy. Pre malých atlétov športovej akadémie z 1.A bolo najväčším zážitkom spoločné krájanie torty s ich veľkým vzorom, majstrom sveta a olympijským víťazom, Matejom Tóthom, ktorému želáme ešte veľa športových úspechov.

 • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta. Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami a činnosťami. Žiaci 0.ročníka si prečítali rozprávku „ O Žrútikovi“. O tom, čo sa im v rozprávke páčilo si porozprávali aj nakreslili. Prváci si pripravili košíčky plné ovocia a zeleniny, hádali hádanky, modelovali ovocie a zeleninu. Naši druháci sa ukázali ako šikovní „čašníci“. Súťažili v nosení taniera plného ovocia a zeleniny. Svoje preteky si spestrili aj pracovnými listami na tému: Zdravé stravovanie. Hrou „Poznáš ma?“ si tretiaci vyskúšali so zaviazanými očami identifikovať hmatom ale aj ochutnávaním rôzne druhy ovocia a zeleniny, zhotovili si jedálny lístok, naaranžovali misu plnú vitamínov. Žiaci 4. ročníka si priniesli chutné a zdravé nátierky rôzneho druhu, ktoré spoločne degustovali. Svoju tvorivosť prejavili pri vytváraní „ Ovocníčkov“ z ovocia a zeleniny, na chodníku pred pavilónmi nakreslili veľké farebné jabĺčka. Aj ŠKD sa zapojil do činností nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy .Všetci sme si uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité a preto sa budeme riadiť heslom: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť!“

 • Dňa 12.októbra 2017 sa na našej škole uskutočnil 8. ročník Európskeho dňa rodičov a školy. Svoju tradíciu na Slovensku tento deň píše od roku 2002 a jeho cieľom je zapojiť rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí, vytvoriť nové partnerské vzťahy medzi rodičmi, pedagógmi a deťmi, otvoriť školu rodičom. Rodičia, starí rodičia si zaspomínali na svoje školské časy, zúčastnili sa vzdelávacieho procesu počas otvorenej vyučovacej hodiny. Ponuka pripravených aktivít v tento deň bola pestrá . V rámci tvorivých dielní sme vyrábali darček pre žiakov partnerských škôl zapojených do projektu Erasmus+. Pre žiakov našej školy boli pripravené športové aktivity - futbalový turnaj, šachový turnaj, volejbalový turnaj, kde súťažili družstvá rodičov, učiteľov, žiakov školy. Pre žiakov, rodičov sme pripravili mini dožinkovú slávnosť , ktorá tvorí súčasť nášho enviroprojektu „Cena Embraco za ekológiu“ podporeného spoločnosťou Embraco Spišská Nová Ves. Našou snahou bolo zážitkovou formou priblížiť spôsob získavania obživy v minulosti a prepojiť ho so súčasnosťou. O histórii pestovania poľnohospodárskych plodín na Spiši nám porozprávala p. Dana Rosová, lektorka Slovenského technického múzea v Košiciach, pobočky v Spišskej Novej Vsi. Na dožinkovej slávnosti sme ponúkli našich hostí upečeným domácim chlebíkom a čajom uvareným z byliniek vypestovaných v našej školskej záhrade.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt