• Činnosť sociálného pedagóga na ZŠ

   • Školský sociálny pedagóg: Mgr. Miriam Šmelková

    Kontaktný email: miriam.smelkova@zsnadmedzou.sk

    Konzultačné hodiny: pondelok- štvrtok od 13:30- 14:30 hod. HP pavilón - 2. poschodie

     

    Sociálny pedagóg je odborník, ktorý má vedomosti, zručnosti  a je schopný výchovne pôsobiť všade tam, kde môže prispieť k formovaniu zdravého spôsobu života. Predstavuje prvú odbornú pomoc  pre žiaka, keď sa objaví problém. V rámci svojich kompetencií zastáva úlohu terapeuta a vychovávateľa, je prostredníkom medzi školou, rodinou a odborníkmi (psychológ, psychiater, pediater...). Svoje zistenia konzultuje a intenzívne komunikuje s vedením školy, s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

    V škole sa zameriava sociálny pedagóg predovšetkým na primárnu prevenciu, ktorú realizuje jednorazovo (besedy, prednášky) alebo pomocou krátkodobých a dlhodobých programov upriamených na predchádzanie sociálno – patologických javov. Poskytuje pomoc žiakom z dysfunkčných a znevýhodnených rodín.       

    Výsledkom jeho práce je pozitívna sociálna klíma v škole, kde sú zdravé vzťahy, pravidlá, ktoré majú význam a o ktoré sa dá oprieť.

  • Kontakty

   • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
   • 053/ 44 13 990, 0948 934 866 - Riaditeľka školy 053/ 44 13 992, 0904 575 900 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň 053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň 053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy 053/ 42 99 754 - Ekonómka školy 053/ 44 61 120 - Školská jedáleň
   • Nad Medzou 1 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
   • 35546042
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje