• Erasmus+ 2023

     • Naša škola sa zapojila do projektu Erasmus Plus KA210 Malé partnerstvá a pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Lesňákovej, Mgr. Ivany Dudášovej a pôvodne aj Mgr. Miroslavy Garajovej vypracovala projekt pod názvom Global Skills: Creating Empowered and Fulfilled Citizens.

     • O čom je projekt?

      Tento projekt prepája učenie sa angličtiny a občianskej výchovy prostredníctvom globálnych schopností, ktorú sú dnes tak veľmi potrebné. Ide konkrétne o 1. Komunikáciu a kolaboráciu, 2. Kreativitu a kritické myslenie, 3. Interkulturálnu kompetenciu a občianstvo, 4. Emocionálnu sebareguláciu a duševné zdravie, 4. Digitálnu gramotnosť. Cieľom projektu je formovať z našich žiakov občanov, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie, svoju komunitu, občianstvo, Európske hodnoty, ľudské práva, ale aj životné prostredie. Aktivity, ktoré sme si pripravili budú zamerané na rozvoj kreativity, kritického myslenia, spolupráce, komunikácie, duševného zdravia, interkultúrnych kompetencií, či digitálnej gramotnosti, pričom sa žiaci zároveň zdokonalia v anglickom jazyku, najmä v komunikácii, písomnom prejave, počúvaní a čítaní s porozumením a rozšíria si svoju slovnú zásobu. Budeme využívať inovatívne metódy učenia sa cudzieho jazyka. So svojimi rovesníkmi budú mať žiaci možnosť komunikovať v angličtine na online stretnutiach, elektronicky a osobne. Účasťou na tomto projekte žiaci získajú jedinečné skúsenosti nad rámec bežného vyučovania v škole. Chceme zapojiť aj žiakov zo slabšieho sociálneho prostredia, s menšími cestovateľskými skúsenosťami, s obmedzenými príležitosťami, ale s dobrou angličtinou na komunikačnej úrovni a so záujmom o aktívne občianstvo.

   • Aké aktivity sme si pripravili?

     • Sila jazykov – apríl – jún 2023

      Kritické myslenie – september 2023

      Európsky deň jazykov – október 2023 (5-dňová mobilita Poľskej školy na Slovensku)

      Aktívne občianstvo a hodnoty Európskej únie – október – november 2023

      Kreatívne písanie – november – december 2023

      Študentská kampaň a voľby – január 2024

      Európsky parlament v Bruseli – február 2024 (2-dňová mobilita oboch škôl v Belgicku)

      Deň Zeme – február – marec 2024

      Deň Európskej únie – marec 2024 (5-dňová mobilita našej školy v Poľsku)

      Vyhodnotenie projektu – apríl 2024

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
   • 053/ 44 13 990, 0948 934 866 - Riaditeľka školy 053/ 44 13 992, 0904 575 900 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň 053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň 053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy 053/ 42 99 754 - Ekonómka školy 053/ 44 61 120 - Školská jedáleň
   • Nad Medzou 1 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
   • 35546042
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje