Obsah

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Julian Sopko Sk Riaditeľ
juliansopko@zsnadmedzou.sk
 
 
RNDr. Alica Kačengová Ka Rozvrh
Zástupkyňa
alica.kacengova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Tatiana Višňovská Vi Rozvrh
Zástupkyňa
tatiana.visnovska@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Anna Balažová Bl Rozvrh
Učiteľka
anna.balazova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Klaudia Balážová Rozvrh
Učiteľka
klaudia.balazova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Renáta Barabasová Ba Rozvrh
Učiteľka
renata.barabasova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Dana Blahovská Bla Rozvrh
Učiteľka
dana.blahovska@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Daniela Duláková Du Rozvrh
Učiteľka
daniela.dulakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Dana Fabianová Fa Rozvrh
Učiteľka
dana.fabianova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Mária Geršiová Ge Rozvrh
Učiteľka
maria.gersiova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Júlia Gondová Gd Rozvrh
Učiteľka
julia.gondova@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Svetlana Hamráčková Hm Rozvrh
Učiteľka
svetlana.hamrackova@zsnadmedzou.sk
 
 
RNDr. Beáta Hatalová Ha Rozvrh
Učiteľka
beata.hatalova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Hodáková Ho Rozvrh
Učiteľka
lubomira.hodakova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Dana Hofericová Hf Rozvrh
Učiteľka
dana.hofericova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Marta Jakubcová Ja Rozvrh
Učiteľka
marta.jakubcova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Eva Kolesárová Kl Rozvrh
Učiteľka
eva.kolesarova@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Ingrid Kotradyová Ktd Rozvrh
Učiteľka
ingrid.kotradyova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Andrea Legátová Le Rozvrh
Učiteľka
andrea.legatova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Mária Lesňáková Ls Rozvrh
Učiteľka
maria.lesnakova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Iveta Mandáková Mn Rozvrh
Učiteľka
iveta.mandakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Jana Miklasová Mi Rozvrh
Učiteľka
jana.miklasova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Eva Mochnacká Mo Rozvrh
Učiteľka
eva.mochnacka@zsnadmedzou.sk
 
 
RNDr. Anna Mrázová Mr Rozvrh
Učiteľka
anna.mrazova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Miroslav Murgáč M Rozvrh
Učiteľ
miroslav.murgac@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Darina Novotná Nt Rozvrh
Učiteľka
darina.novotna@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Barbora Pagáčiková Bandžuchová Pg Rozvrh
Učiteľka
barbora.pagacikovabandzuchova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Beáta Palková Pa Rozvrh
Učiteľka
beata.palkova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Zuzana Petkáčová Pt Rozvrh
Učiteľka
zuzana.petkacova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Andrea Petreková Pk Rozvrh
Učiteľka
andrea.galdunova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Miroslav Pollák Po Rozvrh
Učiteľ
miroslav.pollak@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Tomáš Sliva Sl Rozvrh
Učiteľ
tomas.sliva@zsnadmedzou.sk
 
 
PhDr. Mgr. Adriana Spodníková Sp Rozvrh
Učiteľka
adriana.spodnikova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Zuzana Suľovská Su Rozvrh
Učiteľka
zuzana.sulovska@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Peter Špirka Šp Rozvrh
Učiteľ
peter.spirka@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Katarína Špirková Šr Rozvrh
Učiteľka
katarina.spirkova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Lucia Turancová Tu Rozvrh
Učiteľka
lucia.turancova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Mária Uličná Ul Rozvrh
Učiteľka
maria.ulicna@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Uličná Semešová Sem Rozvrh
Učiteľka
miroslava.ulicnasemesova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Jozef Veisenpacher Vs Rozvrh
Učiteľ
jozef.veisenpacher@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Matej Zeman Zm Rozvrh
Učiteľ
matej.zeman@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Zuzana Žigrajová Ži Rozvrh
Učiteľka
zuzana.zigrajova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Monika Krullová Krl Rozvrh
Externá pedagogická zamestnankyňa
monika.krullova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Matys Mt Externý pedagogický zamestnanec
jaroslav.matys@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Mária Tongeľová To Rozvrh
Externá pedagogická zamestnankyňa
maria.tongelova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Andrea Urbanová Ur Rozvrh
Externá pedagogická zamestnankyňa
andrea.urbanova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Ján Zajac Za Rozvrh
Externý pedagogický zamestnanec
jan.zajac@zsnadmedzou.sk
 
 
Dana Kočtuchová Pedagogický asistent
dana.koctuchova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mária Škopová Šk Pedagogický asistent
maria.skopova@zsnadmedzou.sk
 
 
Petra Boková Bok Rozvrh
Vychovávateľka
petra.bokova@zsnadmedzou.sk
 
 
Ľubica Buňová Buň Rozvrh
Vychovávateľka
lubica.bunova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Tatiana Hozová Hoz Rozvrh
Vychovávateľka
tatiana.hozova@zsnadmedzou.sk
 
 
Bc. Mária Kačírová Kči Rozvrh
Vychovávateľka
maria.kacirova@zsnadmedzou.sk
 
 
Silvia Karabinová Kar Rozvrh
Vychovávateľka
silvia.karabinova@zsnadmedzou.sk
 
 
Renáta Spišáková Spiš Rozvrh
Vychovávateľka
renata.spisakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Erika Tiburáková Tib Rozvrh
Vychovávateľka
erika.tiburakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Daniel Medvec Me Rozvrh
Špeciálny pedagóg
daniel.medvec@zsnadmedzou.sk

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.02.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner