Obsah

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Julian Sopko Sk Riaditeľ
juliansopko@zsnadmedzou.sk
 
 
RNDr. Alica Kačengová Ka Rozvrh
Zástupkyňa
alica.kacengova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Tatiana Višňovská Vi Rozvrh
Zástupkyňa
tatiana.visnovska@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Anna Balažová Bl Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
anna.balazova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Renáta Barabasová Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
renata.barabasova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Dana Blahovská Bla Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
dana.blahovska@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Klaudia Bujňáková Bj Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
klaudia.bujnakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Monika Dudová Dd Rozvrh
Učiteľka
monika.dudova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Daniela Duláková Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
daniela.dulakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Dana Fabianová Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
dana.fabianova@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Miroslava Garajová Ga Rozvrh
Učiteľ
miroslava.garajova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Martin Gavor Rozvrh
Učiteľ
martin.gavor@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Mária Geršiová Ge Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
maria.gersiova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Júlia Gondová Gd Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
julia.gondova@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Svetlana Hamráčková Hm Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.D
svetlana.hamrackova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Jana Hančáková Hn Rozvrh
Učiteľka
jana.hancakova@zsnadmedzou.sk
 
 
RNDr. Beáta Hatalová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
beata.hatalova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Hodáková Ho Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
lubomira.hodakova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Dana Hofericová Hf Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
dana.hofericova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Marta Jakubcová Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.D
marta.jakubcova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Eva Kolesárová Kl Rozvrh
Učiteľka
eva.kolesarova@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Ingrid Kotradyová Ktd Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
ingrid.kotradyova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Martina Krullová Krl Rozvrh
Učiteľ
martina.krullova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Monika Krullová Krl Rozvrh
Učiteľka
monika.krullova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Andrea Legátová Le Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
andrea.legatova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Mária Lenardová Ln Rozvrh
Triedna učiteľka: 0.A
maria.lenardova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Mária Lesňáková Ls Rozvrh
Učiteľka
maria.lesnakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Jana Miklasová Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.D
jana.miklasova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Eva Mochnacká Mo Rozvrh
Učiteľka
eva.mochnacka@zsnadmedzou.sk
 
 
RNDr. Anna Mrázová Mr Rozvrh
Učiteľka
anna.mrazova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Miroslav Murgáč M Rozvrh
Učiteľ
miroslav.murgac@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Darina Novotná Nt Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
darina.novotna@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Barbora Pagáčiková Bandžuchová Pg Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
barbora.pagacikovabandzuchova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Beáta Palková Pa Rozvrh
Učiteľka
beata.palkova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Zuzana Petkáčová Pt Rozvrh
Učiteľka
zuzana.petkacova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Andrea Petreková Pk Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
andrea.petrekova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Miroslav Pollák Po Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.C
miroslav.pollak@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Tomáš Sliva Sl Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
tomas.sliva@zsnadmedzou.sk
 
 
PhDr. Mgr. Adriana Spodníková, MBA Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.D
adriana.spodnikova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Zuzana Suľovská Su Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
zuzana.sulovska@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Peter Špirka Šp Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.C
peter.spirka@zsnadmedzou.sk
 
 
Ing. Katarína Špirková Šr Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
katarina.spirkova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Lucia Turancová Tu Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
lucia.turancova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Mária Uličná Ul Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
maria.ulicna@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Uličná Semešová Se Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
miroslava.ulicnasemesova@zsnadmedzou.sk
 
 
PaedDr. Jozef Veisenpacher Vs Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
jozef.veisenpacher@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Matej Zeman Zm Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
matej.zeman@zsnadmedzou.sk
 
 
Petra Boková Bok Rozvrh
Vychovávateľka
petra.bokova@zsnadmedzou.sk
 
 
Ľubica Buňová Buň Rozvrh
Vychovávateľka
lubica.bunova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Tatiana Hozová Hoz Rozvrh
Vychovávateľka
tatiana.hozova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mária Kačírová Kči Vychovávateľ
maria.kacirova@zsnadmedzou.sk
 
 
Silvia Karabinová Kar Vychovávateľka
silvia.karabinova@zsnadmedzou.sk
 
 
Boková Petra Bok Vychovávateľ
petra.bokova@zsnadmedzou.sk
 
 
Renáta Spišáková Spiš Rozvrh
Vychovávateľka
renata.spisakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Hozová Tatiana Hoz Vychovávateľ
tatiana.hozova@zsnadmedzou.sk
 
 
Erika Tiburáková Tib Rozvrh
Vychovávateľka
erika.tiburakova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Daniel Medvec Md Školský špeciálny pedagóg
daniel.medvec@zsnadmedzou.sk
 
 
Holečková Ivana Pedagogický asistent
ivana.holeckova@zsnadmedzou.sk
 
 
Kuchárová Katarína Pedagogický asistent
katarina.kucharova@zsnadmedzou.sk
 
 
Dana Kočtuchová Pedagogický asistent
dana.koctuchova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Jana Palkovičová Pedagogický asistent
jana.palkovicova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Mária Vošková Pedagogický asistent
maria.voskova@zsnadmedzou.sk
 
 
Mgr. Šmelková Miriam Sociálny pedagóg
miriam.smelkova@zsnadmedzou.sk

© aScAgenda 2021.0.1273 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.06.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner