• Mgr. Anna Balažová
   • Mgr. Anna BalažováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
    anna.balazova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Renáta Barabasová
   • Mgr. Renáta BarabasováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
    renata.barabasova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Tatiana Bazárová
   • Mgr. Tatiana BazárováUčiteľka
    tatiana.bazarova@zsnadmedzou.sk
   • Petra Boková
   • Petra BokováVychovávateľka
    petra.bokova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Klaudia Bujňáková
   • Mgr. Klaudia BujňákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.C
    klaudia.bujnakova@zsnadmedzou.sk
   • Ľubica Buňová
   • Ľubica BuňováVychovávateľka
    lubica.bunova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Dominika Dobrovičová
   • Mgr. Dominika DobrovičováUčiteľka
    dominika.dobrovicova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Ivana Dudášová
   • Mgr. Ivana DudášováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.C
    ivana.dudasova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Daniela Duláková
   • Mgr. Daniela DulákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    daniela.dulakova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Dana Fabianová
   • Mgr. Dana FabianováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
    dana.fabianova@zsnadmedzou.sk
   • Ing. Barbora Gallerová
   • Ing. Barbora GallerováPedagogická asistentka
    barbora.gallerova@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Mária Geršiová
   • PaedDr. Mária GeršiováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    maria.gersiova@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Júlia Gondová
   • PaedDr. Júlia GondováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
    julia.gondova@zsnadmedzou.sk
   • Ing. Svetlana Hamráčková
   • Ing. Svetlana HamráčkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.C
    svetlana.hamrackova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Jana Hančáková
   • Mgr. Jana HančákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
    jana.hancakova@zsnadmedzou.sk
   • RNDr. Beáta Hatalová
   • RNDr. Beáta HatalováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
    beata.hatalova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Ľubomíra Hodáková
   • Mgr. Ľubomíra HodákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
    lubomira.hodakova@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Dana Hofericová
   • PaedDr. Dana HofericováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
    dana.hofericova@zsnadmedzou.sk
   • Ivana Holečková
   • Ivana HolečkováVychovávateľka
    ivana.holeckova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Alexandra Chovancová
   • Mgr. Alexandra ChovancováUčiteľka
    alexandra.chovancova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Marta Jakubcová
   • Mgr. Marta JakubcováŠpeciálna pedagogička
    marta.jakubcova@zsnadmedzou.sk
   • RNDr. Alica Kačengová
   • RNDr. Alica KačengováZástupkyňa
    alica.kacengova@zsnadmedzou.sk
   • Bc. Mária Kačírová
   • Bc. Mária KačírováVychovávateľka
    maria.kacirova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Lenka Kertesová
   • Mgr. Lenka KertesováPedagogická asistentka
    lenka.kertesova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Zuzana Kočišová
   • Mgr. Zuzana KočišováUčiteľka
    zuzana.kocisova@zsnadmedzou.sk
   • Bc. Dana Kočtuchová
   • Bc. Dana KočtuchováVychovávateľka
    dana.koctuchova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Eva Kolesárová
   • Mgr. Eva KolesárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.D
    eva,kolesarova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Ondrej Kondel
   • Mgr. Ondrej KondelUčiteľ
    ondrej.kondel@zsnadmedzou.sk
   • Ing. Ingrid Kotradyová
   • Ing. Ingrid KotradyováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.C
    ingrid.kotradyova@zsnadmedzou.sk
   • Bc. Monika Krajňáková
   • Bc. Monika KrajňákováPedagogická asistentka
    monika.krajnakova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Ivana Krchová
   • Mgr. Ivana KrchováVychovávateľka
    ivana.krchova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Martina Krullová
   • Mgr. Martina KrullováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
    martina.krullova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Monika Krullová
   • Mgr. Monika KrullováUčiteľka
    monika.krullova@zsnadmedzou.sk
   • Bc. Katarína Kuchárová
   • Bc. Katarína KuchárováPedagogická asistentka
    katarina.kucharova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Andrea Legátová
   • Mgr. Andrea LegátováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
    andrea.legatova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Mária Lesňáková
   • Mgr. Mária LesňákováUčiteľka
    maria.lesnakova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Jaroslav Matys
   • Mgr. Jaroslav MatysUčiteľ
    jaroslav.matys@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Daniel Medvec
   • Mgr. Daniel MedvecŠpeciálny pedagóg
    daniel.medvec@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Jana Miklasová
   • Mgr. Jana MiklasováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.C
    jana.miklasova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Miroslav Murgáč
   • Mgr. Miroslav MurgáčUčiteľ
    miroslav.murgac@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Barbora Pagáčiková Bandžuchová
   • Mgr. Barbora Pagáčiková BandžuchováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.C
    barbora.pagacikovabandzuchova@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Beáta Palková
   • PaedDr. Beáta PalkováUčiteľka
    beata.palkova@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Andrea Petreková
   • PaedDr. Andrea PetrekováZástupkyňa
    andrea.petrekova@zsnadmedzou.sk
   • Ing. Lenka Petríková
   • Ing. Lenka PetríkováPedagogická asistentka
    lenka.petrikova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Miroslav Pollák
   • Mgr. Miroslav PollákUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.B
    miroslav.pollak@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Tomáš Sliva
   • Mgr. Tomáš SlivaUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.B
    tomas.sliva@zsnadmedzou.sk
   • Renáta Spišáková
   • Renáta SpišákováVychovávateľka
    ranáta.spisakova@zsnadmedzou.sk
   • PhDr. Mgr. Adriana Spodníková, MBA
   • PhDr. Mgr. Adriana Spodníková, MBAUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.D
    adriana.spodnikova@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Zuzana Suľovská
   • PaedDr. Zuzana SuľovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
    zuzana.sulovska@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Miriam Šmelková
   • Mgr. Miriam ŠmelkováSociálna pedagogička
    miriam.smelkova@zsnadmedzou.sk
   • Ing. Peter Špirka
   • Ing. Peter ŠpirkaUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.D
    peter.spirka@zsnadmedzou.sk
   • Ing. Katarína Špirková
   • Ing. Katarína ŠpirkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
    katarina.spirkova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Lucia Turancová
   • Mgr. Lucia TurancováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.C
    lucia.turancova@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Mária Uličná
   • Mgr. Mária UličnáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
    maria.ulicna@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Miroslava Uličná Semešová
   • PaedDr. Miroslava Uličná SemešováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
    miroslava.semesovaulicna@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Jozef Veisenpacher
   • PaedDr. Jozef VeisenpacherUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.B
    jozef.veisenpacher@zsnadmedzou.sk
   • PaedDr. Tatiana Višňovská
   • PaedDr. Tatiana VišňovskáRiaditeľka
    tatiana.visnovska@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Ján Zajac
   • Mgr. Ján ZajacUčiteľ
    jan.zajac@zsnadmedzou.sk
   • Mgr. Matej Zeman
   • Mgr. Matej ZemanUčiteľ
    matej.zeman@zsnadmedzou.sk
   • Kontakty

    • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
    • 053/ 44 13 990, 0948 934 866 - Riaditeľka školy 053/ 44 13 992, 0904 575 900 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň 053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň 053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy 053/ 42 99 754 - Ekonómka školy 053/ 44 61 120 - Školská jedáleň
    • Nad Medzou 1 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
    • 35546042
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje