Obsah

Internetová žiacka knižka Emailová pošta školy Elektronický stravný systém

    novinka

 

V prípade potreby kontaktujte správcu informačného systému

roman.lunak@zsnadmedzou.sk

 

Informácie o konte RIAM  a možnosti prihlásenia sa do Wifi siete EDU_Prihlásenie

Čo je to konto Riam?

Konto Riam je konto, ktoré používate pri službách poskytovaných MŠVVaŠ SR. Pomocou jedného prihlasovacieho mena a hesla môžete používať aplikácie ako sú eVSRŠ, Edičný portál, Licenčný portál, Planéta vedomostí a podobne, alebo sa s ním môžete prihlásiť do školskej WiFi siete s názvom EDU_PRIHLÁSENIE (pre školy zapojené v projekte DUD). Neskôr sa budete prihlasovať na všetky aplikácie poskytované MŠVVaŠ SR ako aj do školskej WiFi siete v rámci projektu EDUNET_SK výlučne prostredníctvom konta Riam. Vaše konto tvorí emailová adresa vo forme meno.priezvisko@iedu.sk (v prípade, že takéto konto už existuje, bude vám pridelené konto s poradovým číslom, napríklad meno.priezvisko3@iedu.sk), heslo a vaše profilové informácie. 

Ako si vytvorím konto Riam?

Ak ste pedagogický zamestnanec, postup pre vytvorenie konta nájdete v Príručke pre pedagogického zamestnanca na vytvorenie konta RIAM.

Mám token, čo s ním?

Ak máte token a chcete si vytvoriť konto Riam, navštívte stránku registrácie, kde postupujte podľa pokynov.

Aký je postup prihlásenia sa do siete EDU_CERTIFIKAT?

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner