Obsah



  PaedDr. Julian Sopko - riaditeľ školy

               juliansopko@zsnadmedzou.sk
  053 / 44 13 990
 

+421 915 934 866



PaedDr. Tatiana Višňovská - zástupca riaditeľa školy (primárne vzdelávanie ISCED I )

                tatiana.visnovska@zsnadmedzou.sk
  053 / 44 13 992
  +421 948 934 866



RNDr. Alica Kačengová - zástupca riaditeľa školy (nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2)

                alica.kacengova@zsnadmedzou.sk
  053 / 44 13 992

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň
  053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň
  053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner