Obsah

Rada školy - ZŠ Nad Medzou

 

Predseda rady školy

                    Ing. Peter Špirka

Zástupcovia rodičov žiakov

                   Ing. Ladislav Kopper

                   Ing. Andrea Iovdijová

                   Jiří Sokolák

                   Silvia Jedličková

Zástupcovia pedagogických pracovníkov

                   Ing. Peter Špirka

                   RNDr. Beáta Hatalová
Zástupcovia nepedagogických pracovníkov

                   Bc. Roman Luňák
Zástupcovia Mestského úradu

                   Mgr. Peter Bednár

                   MUDr. Iveta Fulková

                   Mgr. Jozef Kačenga

                   MUDr. Peter Zelený, MPH

 

Rada rodičovského združenia - ZŠ Nad Medzou

Rada rodičovského združenia

                  Mgr.Monika Adamcová - predseda RZ

                  René Novák - podpredseda

                  Bc. Iveta Bdžochová - členka rady RZ                            

 

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner