• Ďalší úspech našich žiakov

     • V dňoch 25. – 26. 11. 2023 sa v Prešove konal prvý ročník pretekov v rýchlokorčuľovaní pod názvom 1st Prešov Trophy 2023 a zároveň tretie kolo Slovak Cupu. Medzi najúspešnejších žiakov našej školy patrili: Lenka Vastušková (5.A), ktorá získala v rámci Prešov Trophy striebro na 222 m a zlato v celkovom umiestnení v Slovak Cupe v kategórii Junior E Girls. Lea Urbanová (5.C) získala v súťaži Prešov Trophy dvakrát bronz, a to na 333 m a 222 m a v celkovom umiestnení v Slovak Cupe striebro v kategórii Junior E Girls. V kategórii Junior F Girls sa najlepšie darilo Tatiane Spodníkovej (3.A), ktorá získala dve zlaté medaily (333 m a 222 m) v súťaži Prešov Trophy a zároveň zlatú medailu v Slovak Cupe. Z rúk primátora mesta Prešov, pána Františka Oľhu, a predsedu rýchlokorčuliarskeho zväzu pána Jána Magdoška, si Tatiana taktiež prevzala pohár za druhé miesto v súťaži Prešov Trophy. V konkurencii pretekárov sa darilo aj Eme Fabiánovej (3.B), ktorá v kategórii Junior F Girls získala 5. miesto a Samuelovi Spodníkovi (5.A), ktorý sa v kategórii Junior E Boys umiestnil na 6. mieste. Všetkým srdečne blahoželáme!  

    • Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou
     • Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou

     • oznamuje, že dňa 05. decembra 2023 (utorok) sa o 16:00 hod.

      uskutočnia triedne rodičovské združenia pre I. a  II. stupeň

      Program:

      1. Otvorenie a schválenie programu

      2. Triedne návrhy a pripomienky

      3. Individuálne pohovory

      4. Diskusia

      5. Záver

                                                                                                                    

      V Spišskej Novej Vsi,  dňa 27.novembra 2023                                   

      René Novák - predseda Rady RZ

     • 🇵🇱 Erasmus+ 🇸🇰

     • Program Erasmus + stále pokračuje. Tentokrát sa stretli zástupcovia oboch krajín z Poľska a Slovenska, kde konzultovali a zhodnotili doterajšiu činnosť. Zatiaľ všetko vychádza nad naše očakávania a dostávame len pozitívne ohlasy. Taktiež sa preberali námety na ďalšie aktivity a blížiaci sa pobyt v Bruseli.

     • Učitelia v akcii 🎳

     • Nielen žiaci reprezentujú školu, ale aj učitelia, ktorí sa zúčastnili učiteľského turnaja v bowlingu základných a stredných škôl. Celý turnaj sa niesol v priateľskej atmosfére a navyše sa nám aj darilo.

      🏆Vyhrali sme súťaž družstiev a taktiež súťaž jednotlivcov. 🥇

     • 🏆Máááme ZLATO 🏆

     • Päť najlepších školských tímov žiačok základných škôl z okresu sa dnes stretlo na okresných majstrovstvách vo florbale. Dievčatá si schuti zahrali v štyroch zápasoch, v ktorých prevýšili svoje súperky a turnaj ovládli bez straty bodu. Víťazstvom na záverečnom turnaji si zabezpečili postup na krajské majstrovstvá vo florbale žiačok základných škôl, ktoré sa uskutočnia prvý decembrový týždeň v Michalovciach.

       

      Dievčatám gratulujeme a budeme im držať palce v ďalších zápasoch.

       

      Ste jednotky z jednotky. 👌

     • Deň študentstva

     • Každoročne pri príležitosti Dňa študentstva oceňuje primátor mesta Spišská Nová Ves žiakov, ktorí reprezentujú naše mesto vo vedomostných a športových súťažiach. Za výrazné úspechy v prírodovedných súťažiach – matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda a chemická olympiáda bol 15. novembra 2023 za minulý školský rok ocenený žiak Samuel Graus. Samuel tento školský rok už pokračuje v štúdiu na strednej škole. Prajeme mu veľa ďalších úspechov.

     • Exkurzia v dopravnej spoločnosti Eurobus SNV

     • Príjemné popoludnie zažili deti III. a IV. oddelenia ŠKD návštevou dopravnej spoločnosti Eurobus SNV. Prehliadkou areálu nás sprevádzal vedúci dopravy, ktorý nás hneď v úvode previezol najnovším typom autobusu. Počas jazdy deti spoznávali prácu na jednotlivých prevádzkach dopravného závodu, precvičili si vedomosti z DOV. Cesta späť autobusom ubehla rýchlo a bezpečne.

     • Anglická olympiáda

     • V mesiaci november sa uskutočnilo školské kolo olympiády anglického jazyka. Spolu sa ho zúčastnilo 38 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – 1A (žiaci 6. a 7. ročníka) a 1B (žiaci 8. a 9. ročníka). Súťaž pozostávala z písomnej časti, ktorá sa uskutočnila 8. novembra a ústnej časti, ktorá sa uskutočnila 15. novembra.

      Kategória 1A:

      1. miesto: Sarah Lišková (7.C)
      2. miesto: Violet Weagová (6.A)
      3. miesto: Zuzana Belejová (6.C)

      Kategória 1B:

      1. miesto: Sabina Mlynarčíková (9.A)
      2. miesto: Lenka Suchá (8.C)
      3. miesto: Ela Molitorisová (9.A)

      Všetkým blahoželáme a víťazom želáme veľa úspechov v reprezentácii školy na okresnom kole.

     • Informatická olympiáda

     • 14. novembra 2023 sa v priestoroch SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi uskutočnil 6. ročník Informatickej olympiády pre žiakov 9. ročníka.  Medzi úspešných súťažiacich patrili aj žiaci našej školy: Oliver Babík (9.C) – 2. miesto, Yevhenii Savytskyi (9.A) – 4. miesto a Tadeáš Čuj (9.B) – 6 miesto. Účastníci súťažili v týchto úlohách:

      1. vedomostný test

      2. 3D modelovanie

      3. jednoduché programovanie

      4. prezentačné zručnosti

      Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.

     • Slovak Cup 2

     • 12. novembra 2023 sa v Spišskej Novej Vsi konalo 2. kolo pretekov v rýchlokorčuľovaní Slovak Cup. Našu školu reprezentovalo 5 žiakov. Medzi najúspešnejších pretekárov patrili žiaci: Lenka Vastušková (5.A) -  1. miesto v kategórii Junior E Girls, Lea Urbanová (5.C) – 2. miesto v kategórii Junior E Girls, Tatiana Spodníková (3.A) - 2. miesto v kategórii Junior F Girls, Ema Fabianová (3. B) – 3. miesto v kategórii Junior F Girls.  Tatiana Spodníková zároveň získala aj 3. miesto v kategórii Junior F Girls Novice. Všetkým víťazkám srdečne blahoželáme!

     • Vynikajúci výkon našich malých florbalistov

     • V telocvični ZŠ, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves to dnes žilo športovým nadšením. Stretlo sa v nej 8 tímov žiakov prvého stupňa na florbalom turnaji.

      Všetci bojovali z celých síl, navzájom sa povzbudzovali, tešili z víťazstiev, ale padli aj nejaké tie slzičky po prehrách, aj to patrí k športu.

      Dôležité je, že žiaci si schuti zasúťažili, stretli kamarátov a na konci turnaja mali všetci úsmev na tvárach.

       

      Konečné poradie:

      1. ZŠ, Nad Medzou 1, SNV

      2. ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, SNV

      3. ZŠ, Lipová 13, SNV

      4. ZŠ, Komenského 2, SNV

      5. ZŠ, sv. Cyrila a Metoda, SNV

      6. ZŠ, Hutnícka 16, SNV

      7.- 8. ZŠ, Levočská 11, SNV a ZŠ, Nejedlého 2, SNV

     • Aktivista z OZ Spišská bez bariér

     • 🗣️Dňa 3. novembra 2023 našu školu navštívil pán Viktor Pamula, aktivista z OZ Spišská bez bariér, ktorý si pre žiakov z tímu Erasmus+ pripravil besedu na tému ,,Inklúzia osôb so zdravotným znevýhodnením.” On sám je na invalidnom vozíku a čelí rôznym bariéram, či už pri pohybe v meste alebo v spoločenskom živote. Porozprával nám nielen o fyzických prekážkach, s ktorými sa stretáva, aj o tých psychických, ktoré sám zažil. Jeho rozprávanie bolo zaujímavé, napínavé, ale aj zábavné. Naši žiaci sa pýtali na jeho súčasný život, ale aj ako si spomína na školské časy.

     • Exkurzia v Košiciach

     • Dňa 27. októbra 2023 sa v rámci predmetov Fyzika, Chémia a Technika uskutočnila exkurzia v Košiciach. Žiaci deviateho ročníka navštívili Slovenské technické múzeum na Hlavnej ulici a Letecké múzeum na letisku v Košiciach-Barci.

      V budove na Hlavnej ulici sa oboznámili s históriou baníctva a hutníctva na Slovensku, s expozíciou elektrotechniky a zubnej techniky.

      Na letisku v Košiciach-Barci si žiaci obhliadli leteckú techniku od jej počiatkov až po najnovšie prírastky Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Okrem lietadiel si žiaci mohli pozrieť aj expozíciu historických vozidiel a bicyklov.

     • PASOVANIE PRVÁKOV

     • Najprv si pozreli rozprávku Soľ nad zlato po spišsky. Najdôležitejšou úlohou pre prvákov bolo zloženie prváckeho sľubu. Keď zaznelo zborové: „Tak sľubujeme!“, po prejdení zlatou bránou popri kráľovi z rozprávky si prevzali naši prváci od dievčat medailu prváka, pamätný list a záložku. Rodičia im pripravili balíček s knihou a sladkosťami.

      Rozprávkovú tému pasovania ukončila hra na flaute známou skladbou z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku.

      Nech sa vám darí, naši šikovní prváci! 

      Prvácky sľub

      Ja - prvák, sľubujem vám, že na hodinách pozor dám.

      Pripravím sa riadne, desiatu zjem  každopádne.

      Písmenká  a  čísla úhľadne napíšem perom a nakloním ich vždy správnym  smerom.

      Pravidlá slušného správania dodržím vždy a rád, ak  chcem byť s triedou kamarát.

      Usilovať sa budem zvládnuť to sám, tak na svoju prvácku česť prisahám!

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich jesenných mesiacov – v októbri, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností. Je ňou úcta k starším.

      Aj tento rok deti z ŠKD nezabudli na našich starkých a uctili si ich darčekom, ktorý si pripravili. Najmladšie deti z I. a II. oddelenia si pre svojich starkých pripravili aj program v školskej jedálni, ktorý bol možno trochu krátky, no o to viac im ho z lásky venovali.

     • Exkurzia Dukla

     • Dňa 18. októbra 2023 sa uskutočnila dejepisná exkurzia na Duklu. Naši deviataci navštívili Svidník a jeho okolie, miesta, kde sa počas prvej a druhej svetovej vojny sústredili urputné boje.

      V zime 1914 - 1915 tu ruské vojská prekročili karpatské priesmyky a dostali sa na územie dnešného Slovenska. Neskôr sa tu rozpútala mohutná Karpato-duklianska operácia na jeseň roku 1944.

      K miestam, kde bolo treba vzdať úctu padlým vojakom, patrili Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku a Pamätník Československej armády na Dukle. Na vlastné oči naši žiaci videli, kde sú pochované tisíce sovietskych, česko-slovenských aj nemeckých vojakov.

      Vo vojenskom múzeu vo Svidníku a v jeho areáli mali možnosť prezrieť si rôznu bojovú techniku: od mínometov, terénnych obrnených vozidiel, tankov až po lietadlá a všeličo iné.

      vyhliadkovej veže na Dukle bolo vďaka veľmi dobrej viditeľnosti možné pozorovať všetky strategické body, kde mali velitelia stanovištia a kadiaľ postupovali jednotky ozbrojencov.

      Zaujímavým bodom programu bola aj návšteva vojenských bunkrov – zemľaniek v lese pri obci Vyšný Komárnik.

      Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa zblízka s históriou našej krajiny, vidieť, ako naši predkovia bojovali za slobodu svojho národa.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • Svetový deň zdravej výživy si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta. Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa tento deň pripomenuli a pripravili rôzne aktivity a činnosti. Žiaci 1. ročníka si zahrali pohybovú hru Ovocníčkovia, vyfarbovali ovocie a zeleninu, nalepovaním farebného papiera vytvorili koláž jablka a hrušky, spájali pomiešané kúsky vitamínov.  Naši druháci si pripravili nielen pestrofarebné košíčky a zaváracie poháre plné ovocia a zeleniny, ale vytvorili aj „magnetické“ ovocie, zeleninu. Tretiaci kreslili rôzne druhy ovocia a zeleniny, do ktorých vpísali aj pár veršíkov o nich. Tento deň využili aj na hodinách SJL, MAT a násobilku, delilku, abecedu si precvičovali so zdravými potravinami. Šikovní štvrtáci ukázali ako vedia pracovať na počítači. Vytvorili pexesá ovocia, zeleniny, zdravých produktov, s ktorými si potom aj zasúťažili. Niektorí sa prejavili ako „šikovné gazdinky“ a naaranžovali plné misy chutného ovocia a zeleniny. Spoločne sme sa zapojili do projektu „Hovorme o jedle“ a výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“. Aktivity prebiehali nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Žiaci športovali, ochutnávali, v triedach zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy. Všetci sme si  uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité, preto si ho máme vážiť a chrániť.                                                                                                                    

     • 🏊🏼‍♂️Teo Zalčík

     • Náš žiak, ktorý sa zúčastnil plaveckej štafety,  získal hneď niekoľko pódiových ocenení.

      2. miesto - 25 m, 100 m

      3. miesto - 50 m

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspešne naplávaných kilometrov.

  • Kontakty

   • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
   • 053/ 44 13 990, 0948 934 866 - Riaditeľka školy 053/ 44 13 992, 0904 575 900 - Zástupca riaditeľa školy 1.stupeň 053/ 44 13 992, 0948 934 886 - Zástupca riaditeľa školy 2.stupeň 053/ 44 23 754 - Tajomníčka školy 053/ 42 99 754 - Ekonómka školy 053/ 44 61 120 - Školská jedáleň
   • Nad Medzou 1 05201 Spišská Nová Ves Slovakia
   • 35546042
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje