Obsah

 • Obvodné kolo

  Dňa 26. apríla 2018 reprezentovali našu školu traja žiaci v obvodnom kole súťaže „Slávik Slovenska 2018“. Dievčatá: Barbora Jančárová z II. B a Zina Bazárová zo VI. D spievali veľmi pekne, no kvôli silnej konkurencii v ich kategóriách nezaujali popredné miesta. V tretej kategórii súťažil Lukas Závadský zo VII. B triedy a umiestnil sa na treťom mieste. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole dňa 16. mája 2018.

  Veľká vďaka patrí aj Kristiánovi Schmidtovi z IX. D, ktorý ochotne a rád sprevádzal našich spevákov hrou na akordeóne.

 • Deň Zeme

  Dňa 22. apríla 2018 si ľudia vo viacerých krajinách pripomínajú Medzinárodný Deň Zeme. Tento deň upozorňuje ľudí na dôsledky ničenia životného prostredia a vyzýva k tomu, aby sme urobili niečo dobré pre svoju planétu a život na planéte. Všetci si uvedomujeme, že  naša Zem je živá planéta. Žije na nej obrovské množstvo rozmanitých rastlín a živočíchov. Človek je iba jedným z mnohých živočíšnych druhov obývajúcich Zem a naša existencia závisí od mnohých iných organizmov. Aby prežili, potrebujú čisté ovzdušie a vodu. Za posledných 100 rokov sa však atmosféra, v dôsledku rýchleho hospodárskeho rozvoja, naplnila škodlivými plynmi a znečistené sú aj rieky a oceány. Keďže nám osud Zeme nie je ľahostajný, je dôležité, aby sme problémom životného prostredia rozumeli. Chrániť ho totiž môžeme iba vtedy, keď mu rozumieme. Aj z toho dôvodu  tento deň – 24.4.2018 sme venovali aktivitám smerujúcim k ochrane životného prostredia. Absolvovali sme besedy o životnom prostredí, navštívili sme čističku odpadových vôd, zveľaďovali sme prostredie okolo našej školy, vyrábali sme ekodarčeky z odpadového materiálu, vyrábali sme vtáčie búdky. Veľmi zaujímavá bola návšteva žiakov našej školy v mobilnom planetáriu.

  Osud našej planéty nám nie je ľahostajný, myslime na našu Zem, chceme ju chrániť.

 • Recitačná súťaž

  Dňa 18. apríla 2018 sa uskutočnila recitačná súťaž Ars Poetica v ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci 7. až 9. ročníka. Našu školu reprezentovali dve žiačky, a to Karin Látková a natália Hatalová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

 • Športové popoludnie v ŠKD

  Po dlhej zime deti školského klubu spolu s pani vychovávateľkami si zašportovali v telocvični školy. Pani  vychovávateľky pripravili deťom zaujímavé športové disciplíny. Všetky deti sa snažili, nikto sa nevzdal. O peknom popoludní a šikovných športovcoch svedčia naše fotky.

 • Holandsko Exkurzia

  Žiaci mali možnosť vidieť veľmi veľa zaujímavostí, ako napríklad mestečko Zaanse Schans, ktoré je preslávené skanzenom holandskej architektúry zelenobielych domov s veternými mlynmi. V skanzene nám bola taktiež predvedená krátka ukážka výroby typických drevených drevákov. V ten deň sme navštívili aj malé mestečko na pobreží Severného mora- Volendam, kde nám v syrárni vysvetlili výrobu holandských syrov, ktoré sme neskôr mohli aj ochutnať. Na nasledujúci deň sme navštívili mesto Utrecht, ktoré je známe svojou vežou a katedrálou so zaujímavým príbehom. Popoludní sme si boli prezrieť najväčšiu kvetinovú záhradu na svete - Keukenhof, ktorá sa rozprestiera na 32 ha a nájdete v nej takmer 6 miliónov cibuliek kvetov. Posledný deň patril prehliadke hlavného mesta - Amsterdamu, kde sme absolvovali prehliadku brusiarne diamantov Coster Diamonds, ktorá je jednou z najstarších, stále fungujúcich brusiarní v Holandsku. Následne sme prešli cez Riijsk múzeum k grachtám a prezreli sme si plávajúci kvetinový trh a námestie Damm. Nakoniec sme si prezreli múzeum voskových figurín Madame Tussauds.

 • Školské kolo - Slávik Slovenska 2018

  Dňa 17. apríla 2018 si mladší i starší speváci z našej školy pripomenuli hodnotu kultúrneho dedičstva našich predkov v podobe ľudovej piesne a zúčastnili sa školského kola súťaže Slávik Slovenska 2018.  Interpretáciou dvoch ľudových piesní presvedčili žiaci prítomných i porotu svojím talentom o tom, že im ľudová kultúra nie je cudzia. Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota (pani učiteľky: PaedDr. Dana Hofericová, Mgr. Dana Fabianová, Mgr. Zuzana Žigrajová a Mgr. Jana Miklasová) vybrala tých najlepších, no pochvalným uznaním ocenila i hodnotné výkony začínajúcich speváckych talentov ľudovej piesne.

  Umiestnenie žiakov:

  1. I. kategória ( 1. - 3. ročník):
  1. 1. miesto: Barbora Jančárová  - 2. B
  2. 2. miesto: Karolína Takáčová – 3. C
  3. 3. miesto: Alexandra Lauková – 3. A
  1. II. kategória ( 4. – 6. ročník):
  1. 1. miesto: Zina Bazárová - . D
  2. 2. miesto: Adam Bobrík – 4. A
  3. 3. miesto: Matúš Greš – 4. C
  1. III. kategória: ( 7. – 9. ročník):
  1. 1. miesto: Adriana Vranová – 8. B
  2. 2. miesto: Lukas Závadský – 7.B
  3. 3. miesto: Alexandra Oluľárová . 8. D

  Pochvalné uznania získali:

  Sára Lišková (1. C), Martin Debnár (1. A), Paulína Pencáková (2.A) - Lucia Voľanská (6.B) a Veronika Paveleková (5. B).

  Všetkým srdečne gratulujeme. Umiestneným na prvom mieste držíme palce a prajeme veľa šťastia v reprezentácii našej školy v obvodnom kole dňa 26. apríla 2018.

 • Plavecké úspechy

  Plavecké úspechy

  V dňoch 13. apríla a 16. apríla 2018 sa žiačka IV.C triedy Vanesa Kobeľáková zúčastnila medzinárodných plaveckých pretekov ,,Pohár priateľstva" v Rimavskej Sobote, kde úspešne reprezentovala Slovensko, mesto Spišská Nová Ves a Klub plávania SNV. Získala cenné zlaté medaily a umiestnila sa na prvých miestach v nasledujúcich disciplínach:

  50m prsia

  50m kraul

  50m motýlik

  100m kraul

  200m kraul 

 • Deň vody

  Tak ako každý rok, aj tento rok sme si 22.marca pripomenuli  Svetový deň vody.  Cieľom Svetového dňa vody je nezabúdať  na dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Význam vody je nevyčísliteľný, potrebujú ju ľudia, zvieratá i rastliny. Bez vody by život na Zemi nemohol existovať. Aj naši žiaci na to nezabúdajú, a tak si  tento deň  pripomenuli  rôznymi aktivitami a činnosťami. Žiaci 1.stupňa  si nakreslili pekné obrázky o vode, zhotovili loďky, farebný vodný svet ,kvapky vody,rieku života,hádali „vodné hádanky“, testovali sa, čo všetko vedia o vode. Prácu si spestrili pracovnými listami, omaľovánkami  a prezentáciami na tému: Voda- základ života. Vyrobili plagát „Kolobeh vody v prírode „a to všetko doplnili ochutnávkou vôd rôzneho druhu. Voda je život a preto by sa mala stať naším každodenným sprievodcom. Ak si to uvedomíme, každý hlt vody bude pre nás najslastnejším pocitom, ktorý nám dá osvieženie, novú silu a prispeje k nášmu zdravému rastu.

  autor príspevku: Mgr. Dana Fabianová

 • 1. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády

  Dňa 22.marca 2018 sa v Košiciach na Filozofickej fakulte UPJŠ konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Náš žiak zo 7. A Peter Zelený získal vo svojej kategórii E 1.miesto.

  Ako by povedal slávny rímsky vojvodca Caesar: „Veni, vidi, vici!“ – „Prišiel som, videl som, zvíťazil som!“

  Petrovi srdečne blahoželáme!

 • 64. Hviezdoslavov Kubín

  V dňoch 21. február – 22. február 2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnili školské kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Prostredníctvom pripravených ukážok nám naši recitátori otvorili dvere do čarovného sveta kníh.

  Výsledky súťaže:

   

  I.kategória  - poézia                                           I. kategória  - próza

  1. Ela Molitorisová   III.A                                     1. Laura Mária Veisenpacherová    IV.B

  2. Sabina Mlynarčíková   III.A                             2. Alexandra Lauková    III.A               

  3. Kristína Belejová   III.C                                   3. Bruno Skuban   IV.A

   

  II. kategória (poézia)                                          II. kategória (próza)

  1. miesto: neudelené                                           1. miesto: Lea Siranková (VI.A)

  2. miesto: Kamila Kolesárová  (V.B)                  2. miesto: Veronika Fabiánová (VI.D)

  3. miesto: Alexandra Solárová  (VI.A)                3. miesto: Juraj Kotrík (V.C)

  3. miesto: Diana Kirschnerová  (V.D)

                           

  III. kategória (poézia)                                        III. kategória (próza)

  1. miesto: Zuzana Nováčková (VIII.A)                1. miesto: Klára Lačná (VIII.C)

  2. miesto: Natália Hatalová (VII.A)                      2. miesto: Peter Zelený (VII.A)

  3. miesto: Nina Mokrišová   (VIII.C)                    3. miesto:  Katarína Kosturáková (VIII.A)

 • Malý návrhár

  Piatkové popoludnie sa deti ŠKD zišli v malej telocvični našej školy. Spoločne si skúsili prácu módneho návrhára a módnej návrhárky. Deti si priniesli vlastný materiál z ktorého tvorili modely. Všetky deti boli kreatívne a šikovné. Vytvorili rôzne modely, ktoré predviedli na módnej prehliadke.

 • Návšteva múzea

  Dňa 15. februára 2018 sa žiaci 3. A triedy zúčastnili návštevy múzea. V rámci tématických plánov  sa žiaci na hodinách Vlastivedy oboznamujú s našimi dejinami. Práve aktuálna téma “Predmety ako svedkovia doby“ bola ideálnou voľbou na besedu v múzeu. Žiaci sa dozvedeli o pamiatkach a predmetoch, ktoré sú svedkami našej histórie a zúčastnili sa tvorivých dielní.

 • MŠO

  Dňa 14. februára 2018 sa uskutočnila Mestská športová olympiáda. Druháci základných škôl mesta Spišská Nová Ves si zmerali sily vo florbale. Výsledky Mestskej športovej olympiády – florbal Konečné poradie:

  1. ZŠ Nad Medzou

  2. ZŠ Komenského

  3. ZŠ Levočská

  4. ZŠ Ing. O. Kožucha

  5.-7. ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Hutnícka, ZŠ Lipová

  Tešíme sa prvému miestu, ktoré vybojovali žiaci druhého ročníka našej školy. Víťazom blahoželáme.

 • Dejepisno – literárna exkurzia - Liptov

  17. októbra 2018 bolo typické jesenné ráno a všetci šiestaci sme sa nevedeli dočkať literárno-dejepisnej exkurzie. Exkurzia začala tým, že sme nasadli do autobusu  Naša prvá zastávka bola v Gánovciach, išli sme cca 30 minút. Prekvapil nás pekný výhľad a veľká zima. Potom sme sa presunuli ku gánovskému travertínu, kde bolo nálezisko mozgovne neandertálca. Aj keď sme nevideli odliatok mozgovne neandertálca, videli sme miesto náleziska a travertín. Po Gánovciach sme sa presunuli na Havránok pri Liptovskej Mare, je to múzeum v prírode a miesto, na ktorom žili Kelti. Mali sme veľmi náučnú prezentáciu o živote Keltov v minulosti, ako si stavali obydlia a pod. Bolo tam super, veľmi pekná príroda a čerstvý vzduch. Ale naša cesta pokračovala ďalej. Išli sme do Liptovského Mikuláša, do Múzea Janka Kráľa, kde sme mali prednášku o ňom. Videli sme tam aj Jánošíkovu mučiareň. Po prednáške sme sa presunuli do rodného domu Milana Rúfusa v Závažnej Porube. Pani sprievodkyňa nám porozprávala veľa zaujímavosti zo života tohto známeho básnika. Sedeli sme u neho v obývačke a predstavovali veci, o ktorých hovorila. Keď sme odchádzali, naše boľavé a unavené nohy nasadli do autobusu a pomaly sme sa vracali domov. Domov sme prišli v podvečerných hodinách.

  Klaudia Belejová 6.A

 • Literárna exkurzia - Orava

  Literárna exkurzia - Orava

  Jedným z mnohých kritérií, ktoré plníme na hodinách literatúry je zachovávanie hodnôt minulých generácií a udržiavanie živých tradícií. Na tejto exkurzii sa žiaci 7. ročníka bližšie oboznámili so životom a dielom velikánov našej národnej literatúry - P.O. Hviezdoslavom a M. Kukučínom . Najprv sme navštívili rodnú obec Martina Kukučína – Jasenovú. Pri prehliadke jeho rodného domu sa žiaci dozvedeli zaujímavosti  so života a tvorby tohto významného slovenského spisovateľa. Spoznali tiež prostredie, z ktorého pochádzali námety pre jeho poviedkovú tvorbu. Neoddeliteľnou  súčasťou tejto expozície je aj ukážka ľudovej architektúry. Potom sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde sa nachádza Múzem P. O. Hviezdoslava. Rozsiahla expozícia dokumentuje život a tvorbu nášho najväčšieho básnika, ako aj predmety, ktoré boli jeho súčasťou. Po úvodnom slove lektorky si žiaci pozreli veľmi zaujímavé video o tvorbe Hviezdoslava a tiež exponáty, ktoré boli súčasťou básnikovho života.

 • Odovzdávanie certifikátu Športovej akadémie Mateja Tótha

  Odovzdávanie certifikátu Športovej akadémie Mateja Tótha

  Naša škola sa zapojila do projektu Športová akadémia Mateja Tótha, ktorý  v Spišskej Novej Vsi v apríli prezentoval majster sveta a olympijský víťaz v chôdzi na 50 km, Matej Tóth. S veľkou radosťou sme prijali informáciu, že sme získali sponzorskú podporu od sieti lekárni Dr. Max a vďaka tomu môžeme v našej škole otvoriť jednu tréningovú skupinu všeobecnej športovej prípravy  najmenších žiakov. Naše nadšenie sa prehĺbilo a škola zažila veľký deň, keď certifikát Športovej akadémie prišiel do školy odovzdať osobne Matej Tóth. Stretnutie s týmto výnimočným človekom zanechalo v žiakoch a učiteľoch nezabudnuteľný zážitok. Matej Tóth ochotne odpovedal na množstvo otázok, ktorými ho zahrnuli žiaci v besede, trpezlivo pózoval pred objektívmi fotoaparátov a rozdával podpisy. Pre malých atlétov športovej akadémie z 1.A bolo najväčším zážitkom spoločné krájanie torty s ich veľkým vzorom, majstrom sveta a olympijským víťazom, Matejom Tóthom, ktorému želáme ešte veľa športových úspechov.  

  trénerka ŠAMT Mária Uličná

  Fotogaléria - Športová akadémia Mateja Tótha

    

   

 • SVETOVÝ DEŇ  ZDRAVEJ VÝŽIVY

  SVETOVÝ DEŇ  ZDRAVEJ VÝŽIVY

  SVETOVÝ DEŇ  ZDRAVEJ VÝŽIVY si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta.  Aj na našej škole sme si spolu so žiakmi 1. stupňa pripomenuli  tento deň rôznymi aktivitami a činnosťami. Žiaci 0.ročníka si prečítali rozprávku „ O Žrútikovi“. O tom, čo sa im v rozprávke páčilo si porozprávali aj nakreslili. Prváci si pripravili košíčky plné ovocia a zeleniny, hádali hádanky, modelovali ovocie a zeleninu.  Naši druháci sa ukázali ako šikovní „čašníci“. Súťažili v nosení taniera plného ovocia a zeleniny. Svoje preteky si spestrili aj pracovnými listami na tému: Zdravé stravovanie. Hrou „Poznáš ma?“ si tretiaci vyskúšali so zaviazanými očami identifikovať hmatom ale aj  ochutnávaním rôzne druhy ovocia a zeleniny, zhotovili si jedálny lístok, naaranžovali misu plnú vitamínov. Žiaci 4. ročníka si priniesli chutné a zdravé nátierky rôzneho druhu, ktoré spoločne degustovali.  Svoju tvorivosť prejavili pri vytváraní „ Ovocníčkov“ z ovocia a zeleniny, na chodníku pred pavilónmi nakreslili veľké farebné jabĺčka. Aj ŠKD  sa zapojil do činností nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa. Športovali, ochutnávali, zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, dodržiavali zásady zdravej výživy .Všetci sme si  uvedomili, že zdravie je veľmi dôležité a preto sa budeme riadiť heslom: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť!“                                                                                                                       

 • EDRaŠ

  EDRaŠ

  Dňa 12.októbra 2017 sa na našej škole uskutočnil 8. ročník Európskeho dňa rodičov a školy.  Svoju tradíciu na Slovensku tento deň píše od roku 2002 a jeho cieľom je zapojiť rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí, vytvoriť nové partnerské vzťahy medzi rodičmi, pedagógmi a deťmi, otvoriť školu rodičom.  Rodičia, starí rodičia si zaspomínali na svoje školské časy, zúčastnili sa   vzdelávacieho procesu počas otvorenej vyučovacej hodiny. Ponuka pripravených aktivít v tento deň bola  pestrá . V rámci tvorivých dielní sme vyrábali darček pre žiakov partnerských škôl zapojených do projektu Erasmus+.  Pre žiakov našej školy boli pripravené  športové aktivity  - futbalový turnaj, šachový turnaj,  volejbalový turnaj, kde súťažili družstvá rodičov, učiteľov, žiakov školy. Pre žiakov, rodičov sme pripravili  mini dožinkovú slávnosť , ktorá  tvorí súčasť  nášho enviroprojektu „Cena Embraco za ekológiu“  podporeného spoločnosťou Embraco Spišská Nová Ves. Našou snahou bolo zážitkovou formou priblížiť spôsob získavania obživy v minulosti a prepojiť ho so súčasnosťou.  O histórii pestovania poľnohospodárskych plodín na Spiši nám porozprávala p. Dana Rosová, lektorka Slovenského technického  múzea  v Košiciach,  pobočky v Spišskej Novej Vsi. Na  dožinkovej  slávnosti sme  ponúkli našich hostí upečeným  domácim  chlebíkom a čajom  uvareným z byliniek  vypestovaných v našej  školskej záhrade.

    

  Fotogaléria - EDRaŠ                    

    

   

 • Exkurzia Dukla

  Exkurzia Dukla

  4. októbra 2017 naši deviataci boli na Dukle. Navštívili Svidník a jeho okolie, miesta, kde sa počas prvej a druhej svetovej vojny sústredili urputné boje. V zime 1914 - 1915 tu ruské vojská prekročili karpatské priesmyky a dostali sa na územie dnešného Slovenska. Neskôr sa tu rozpútala mohutná Karpato-duklianska operácia na jeseň roku 1944. Na vlastné oči videli miesta, kde sú pochované tisíce sovietskych, česko-slovenských aj nemeckých vojakov. Vo vojenskom múzeu vo Svidníku a v jeho areáli mali možnosť prezrieť si rôznu bojovú techniku: od mínometov, terénnych obrnených vozidiel, tankov až po lietadlá a všeličo iné. Z vyhliadkovej veže na Dukle bolo vďaka veľmi dobrej viditeľnosti možné pozorovať všetky strategické body, kde mali velitelia stanovištia a kadiaľ postupovali jednotky ozbrojencov. Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa zblízka s históriou našej krajiny, vidieť ako naši predkovia bojovali za slobodu svojho národa.

  Fotogaléria - Exkurzia Dukla

 • školský rok 2017/2018

   

   

   - Obrázok 1

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

PRINED - projekt