Obsah

 • Výročie školy

  Základná škola Nad Medzou patrí medzi moderné a úspešné školy v našom regióne nielen svojím vybavením, ale aj dosiahnutými výsledkami vo výchovno-vzdelávacom procese, výsledkami v rôznych súťažiach a prístupom pedagógov k žiakom i rodičom. Každý rok sa žiaci zapájajú do množstva pestrých aktivít pod vedením skúsených pedagógov. Najmenších privíta škola krásnou akciou Pasovanie prvákov, počas roka pripravujeme rôzne športové aj vedomostné súťaže, pravidelne k nám zavíta Mikuláš, organizujeme vianočnú burzu, karneval, pripomíname si Deň mlieka, Zdravej výživy, Deň vody, Deň detskej knihy, školských knižníc a množstvo iných. Vďaka projektom, najmä Erazmus+, sa už viacerí žiaci zúčastnili zahraničných pobytov. Medzi úspechy školy patria výborné umiestnenia mnohých žiakov, a to nielen vrámci okresu, ale aj víťazov krajských kôl, ba v športe sa družstvo školy stalo i majstrom Slovenska. V tomto školskom roku oslávila Základná škola Nad Medzou 55 rokov jej pôsobenia v terajších priestoroch prvej základnej školy v meste Spišská Nová Ves.

  Najvýraznejšie úspechy našich žiakov :

  (za posledných 5 rokov)

   

  Školský rok 2013/2014

  3. miesto krajské kolo – Šaliansky Maťko – Zuzana Nováčková

  3. miesto krajské kolo – Biologická olympiáda – Vanesa Grešová

  3. miesto krajské kolo – Technická olympiáda – Jakub Greš

  1. miesto krajské kolo – Geografická olympiáda – Branislav Pencák

  5. miesto celoslovenské kolo – Geografická olympiáda–Branislav Pencák

  1. miesto krajské kolo – mladšie žiačky – florbal

  1. miesto žiačky – volejbal

  2. miesto žiaci – cezpoľný beh

   

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2013 /2014 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na druhom mieste.

   

  Školský  rok 2014/2015

  2. miesto krajské kolo – Hviezdoslavov Kubín – próza- Samuel Peter Cibula

  2. miesto krajské kolo – Fyzikálna olympiáda – Branislav Pencák

  2. miesto krajské kolo – Chemická olympiáda – Branislav Pencák

  1. miesto krajské kolo – Geografická olympiáda – Branislav Pencák

  2. miesto celoslovenské kolo – Geografická olympiáda – Branislav Pencák

  2. miesto krajské kolo – Dejepisná olympiáda – Matúš Baláži

  2. miesto krajské kolo – Čo vieš o hviezdach – Radoslava Hatalová

  1. miesto krajské kolo – mladšie žiačky – florbal

  2. miesto krajské kolo – žiačky – malý futbal

   

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2014 /2015 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na druhom mieste.

   

  Školský  rok 2015/2016

  3. miesto krajské kolo – Čo vieš o hviezdach – Radoslava Hatalová

  1.miesto krajské kolo – ODYSSEUS- astronomická súťaž – Radoslava Hatalová, Katarína Žigrajová

  1. miesto krajské kolo – žiačky – florbal

   

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2015 /2016 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na prvom mieste.

   

  Školský rok 2016/2017

  1. 1. miesto krajské kolo – žiačky – florbal

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2015 /2016 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na prvom mieste.

   

  Školský rok 2017/2018

  3. miesto krajské kolo – Biologická olympiáda – Alex Molitoris

  3. miesto krajské kolo – Geografická olympiáda – Peter Zelený

  1. miesto krajské kolo  – Dejepisná olympiáda – Peter Zelený

  1. miesto krajské kolo – florbal – žiačky

  2. miesto krajské kolo – Gymnastický florbal – žiaci

   

  V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2016 /2017 v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na druhom  mieste.

 • Deň Zeme

  Aj planéta ZEM má svoj sviatok – DEŇ ZEME. Je to ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Ľudia svojimi aktivitami výrazne zasahujú do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme lúky, odstraňujeme brehové porasty, znečisťujeme prírodu odpadom. Je dôležité, aby si každý z nás uvedomil, že ako sa  budeme o našu prírodu starať , tak sa nám ona odvďačí.  Aj v našej škole si pripomíname tento deň. Máme rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a okolia našej školy. Okrem toho v tento deň organizujeme besedy o ochrane prírody a význame starostlivosti o prírodu.

  Nielen počas Dňa Zeme by sme si mali uvedomiť dôležitosť svojho správania sa ku krajine. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre ďalšie generácie.

  Deti ŠKD počas Dňa Zeme vyrábali ekologické výkresy, kde vyjadrili svoj názor na ochranu životného prostredia. Tieto plagáty potom spoločne vystavili v areáli školy. Počas tohto dňa riešili aj pripravené ekologické testy, ktoré boli zamerané na prírodu, zvieratá, separovanie a recykláciu odpadu. Spoločne s pani vychovávateľkami vyzdobili areál školy zeleňou.

  Všetci sme prežili krásny deň, z ktorého sme si odniesli množstvo zážitkov, ale hlavne poznatkov, ako sa aktívne zapájať do ochrany našej planéty.

 • Erasmus+ Portugalsko

  Na prelome marca a apríla sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili ďalšej mobility v projekte ,,Let s myth together". Tentokrát bolo hosťujúcou krajinou Portugalsko. V severoportugalskom starobylom meste Guimaraes nás srdečne privítali žiaci a učitelia Základnej školy. Pripravili bohatý a kultúrne zaujímavý program pre všetkých projektových partnerov z Talianska, Litvy, Bulharska, Poľska a Slovenska. Konverzácia v anglickom jazyku prepájala ľudí rôznych národností.Žiaci sa stali na pár dní súčasťou hosťujúcich rodín, čo im umožňovalo lepšie spoznať tamojšiu kultúru, zvyky a tradície. Počas celého trvania pobytu sme mali možnosť spoznať historické mestá Porto, Barcelos a Braga s ich pútavými mýtmi a legendami.Návrat domov bol plný pestrých zážitkov a hlbokých dojmov. Opäť sa nám potvrdilo, že spoznávanie iných krajín, kultúr a národností je osobnostne obohacujúce a zároveň ľudsky zjednocujúce.

 • Slávik Slovenska

  Dňa 10. apríla 2019 si mladší i starší speváci z našej školy pripomenuli hodnotu kultúrneho dedičstva našich predkov v podobe ľudovej piesne a zúčastnili sa školského kola súťaže Slávik Slovenska 2019.  Interpretáciou dvoch ľudových piesní presvedčili žiaci prítomných i porotu svojím talentom o tom, že im ľudová kultúra nie je cudzia. Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota (pani učiteľky: PaedDr. Dana Hofericová, Mgr. Dana Fabianová, Mgr. Zuzana Žigrajová a Mgr. Jana Miklasová) vybrala tých najlepších a ocenila hodnotné výkony začínajúcich speváckych talentov ľudovej piesne.

  Umiestnenie žiakov:

  I. kategória (1. –  3. ročník):

  1. miesto: Barbora Jančárová  - 3. B
  2. miesto: Sára Lišková - 2. C
  3. miesto: Martin Debnár - 2. A  

  II. kategória (4. – 6. ročník):

  1. miesto: Karolína Takáčová - 4. C
  2. miesto: Zuzana Vansáčová - 5. A
  3. miesto: Rebeka Mária Gradžilo - 5. A

  III. kategória: (7. – 9. ročník):

  1. miesto: Adriana Vranová - 9. B
  2. miesto: Zina Bazárová - 7.D
  3. miesto: Lucia Voľanská  - 7. B

  Všetkým srdečne gratulujeme. Umiestneným na prvom mieste držíme palce a prajeme veľa šťastia v reprezentácii našej školy v obvodnom kole dňa 26. apríla 2019.

 • Erasmus + KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Štruktúrovaná návšteva škôl / vzdelávacích inštitúcii a školiacich seminárov vo Fínsku

  Helsinki (31. marec - 6. apríl 2019)

  Prezentácia - Erasmus + KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, návšteva škôl a seminárov, Helsinki 31.3.-6.4.

  Fínsko, ktorého územie z viac ako 70 % pokrývajú nádherné lesy a ktoré má 188 000 jazier a aspoň 70 000 ostrovov, sa pýši štatútom najšťastnejšieho miesta na svete! Toto však nie je jediný dôvod, kvôli ktorému obdivujeme túto severskú krajinu. Jeden prvok, ktorý posilňuje a chráni fínske šťastie je vzdelávací systém, ktorý je sústavne hodnotený ako najlepší na svete.

  Slovenské školstvo je dlhodobo terčom kritiky zo strany spoločnosti a taktiež má skoro najhoršie výsledky v rebríčkoch testovania pätnásťročných žiakov PISA organizovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z predmetov matematika, čítanie a vedecké disciplíny. Fínske deti majú jedny z najlepších výsledkov spomedzi krajín OECD.

  Po schválení prihlášky národnou agentúrou sa pani učiteľky Ing. Svetlana Hamráčková a Ing. Katarína Špirková rozhodli vybrať si práve Fínsko a zistiť čo je tajomstvom úspechu fínskeho vzdelávacieho systému. Navštívili sme tieto konkrétne mestá Helsinki, Tampere a Valkeakoski. Počas tohto 7 dňového kurzu sme sa počas seminárov dozvedeli množstvo informácií o svetovo uznávanom školskom systéme tejto krajiny ako aj ich histórii a kultúre. Kurzu sa zúčastnilo 120 učiteľov z 12 krajín. Zo Slovenska sme tam boli dve. Taktiež sme navštívili 3 základné školy, univerzitu, metodické centrum pre vzdelávanie dospelých a verejné knižnice.

  Fínsky model vzdelávania môže vyznievať ako sci-fi pre slovenských učiteľov ako aj žiakov. Žiadne testy, málo úloh, učiteľ ako partner a mnoho iných zarážajúcich faktov. Spomenieme niekoľko z nich:

  - fínske deti chodia do školy rady, dôležité sú emócie – radosť z učenia sa. Do 12. roku sú hodnotené len slovne – povzbudivo. Učia sa v príjemnom prostredí – vybavenie, nábytok, atmosféra. Majú možnosť relaxu, hier a oddychu.

  - vyučovanie prebieha vo väčšine ako projektové a problémovéJe minimalizované memorovanie, dôraz sa kladie na aktivitu žiakov, nie učiteľa. Žiaci majú čas na prácu aj čas na relax.

  - majú len jediný povinný štandardizovaný test, ktorý robia všetky deti po dovŕšení 16 rokov.

  - na stredné školy sa chodí bez prijímacích skúšok, každý študent si môže vybrať školu a dostane šancu. Ak školu nezvláda, môže bez problémov prestúpiť na inú.

  - kladú dôraz na praktické (využitie v reálnom živote) a výchovné predmety: telesná výchova, hudobná výchova, práca s drevom, rôznymi prístrojmi a nástrojmi (píly, zveráky, frézy...), domáce práce – šijacie stroje, krosná, keramika, varenie a pečenie.

  Po ukončení kurzu sme pochopili, že úspech fínskeho vzdelávania je úplne jednoduchý. Začína to kvalitným učiteľom. Na pedagogickú univerzitu sa dostane 1 z 10 uchádzačov. Povolanie pedagóga je vysoko vážene. V spoločnosti je učiteľ porovnávaný s profesiou lekára, právnika či ekonóma. Z toho vyplýva, že je aj primerane finančne ohodnotený.

  Fíni pochopili, že súťaživosť a dôraz na výkon nevedie ku kvalitným vedomostiam a hlavne schopnosti žiakov presadiť sa v reálnom živote. Úspech fínskeho školstva spočíva v tom, že sa zameriava viac na vzdelávanie ako na testovanie. V školách vládne pozitívna atmosféra. Žiaci sú nútení myslieť kriticky a zodpovedne, aby sa vedeli vynájsť a orientovať sa v množstve informácii. Kvalita prevláda nad kvantitou a v duchu menej je viac je skutočne efektívnosť. Každý aj menej zdatný žiak má možnosť cítiť sa  rovnocenne a užitočne. Slušnosť, spravodlivosť a podpora medzi žiakmi a učiteľmi ako aj učiteľmi navzájom je samozrejmosťou. Jednoducho deti chodia do školy lebo chcú nie lebo musia.

  Tento štruktúrovaný kurz efektívne kombinoval pedagogické návštevy škôl / vzdelávacích ústavov, workshopov a seminárov. Umožnil stretnúť sa a komunikovať s učiteľmi, riaditeľmi škôl alebo riaditeľmi múzea či verejných knižníc, navštíviť vzdelávacie inštitúcie v rôznych sektoroch (základné, celoživotné vzdelávanie dospelých) a týmto zažiť silnú a jedinečnú školskú atmosféru čo bezprostredne viedlo nielen k možnosti vytvárania spoľahlivých partnerstiev k možným Erasmus + projektom KA2 ale hlavne zistiť, že školstvo môže fungovať na jednoduchých princípoch, ktoré sa s kolegami pokúsime aplikovať v triedach našej školy, keďže systém ako taký, učiteľ ovplyvniť nedokáže.

   

  Ing. Katarína Špirková

 • Testovanie 9 – 2019

  3. apríla 2019 prebehlo celonárodné testovanie žiakov deviateho ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, známe aj pod starším názvom Monitor. Naši deviataci si už po piatykrát mohli vybrať aj možnosť elektronického testovania. 11 žiakov testovalo svoje vedomosti elektronicky, konkrétne online formou. Títo žiaci sa hneď po ukončení testovania dozvedeli, ako úspešne zvládli test z matematiky aj zo slovenského jazyka. Traja žiaci sa tak tešili zo 100% - nej úspešnosti z matematiky. Sú to žiaci Ladislav Zekucia z IX.C, Samuel Vanko z IX.C a Tomáš Žifčák z IX.D.

 • Turnaj vo vybíjanej

  V športe vyhrávajú najlepší. Naši žiaci zabojovali, nepodcenili prípravu a mali tak možnosť vybojovať si vo finále víťazstvo vo vybíjanej žiakov a žiačok. Mestskej športovej olympiády 1. stupňa základných škôl vo vybíjanej žiakov a žiačok sa dňa 27. marca 2019 na ZŠ Levočská ul. a na ZŠ sv. Cyrila a Metoda zúčastnilo osem škôl a my sme radi, že napínavé finále chlapci strhli na svoju stranu a zaslúžene vyhrali 1. miesto. Ani dievčatá sa nedali zahanbiť a na ZŠ sv. Cyrila a Metoda si vybojovali krásne 2. miesto.

   

                                                                                                      PaedDr. Júlia Gondová, Mgr. Anna Balážová

 • Okresné kolo chemickej olympiády

  22. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D. Prácu v chemickom laboratóriu aj teoretické vedomosti si overili aj naši deviataci, konkrétne Kristína Hatalová z IX.C, Alex Molitoris z IX.A a Sára Dutková z IX.C. Všetci boli úspešní riešitelia okresného kola, Kristíne Hatalovej sa darilo najviac, obsadila 3.miesto a postupuje na krajské kolo.

 • 22. marec - Svetový deň vody

  Význam vody je nevyčísliteľný, potrebujú ju ľudia, zvieratá i rastliny. Bez vody by život na Zemi nemohol existovať. Cieľom Svetového dňa vody je nezabúdať  na dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Preto aj vyhlásená tohtoročná téma roku 2019 je Nenechať nikoho za sebou!  Voda pre všetkých! Jej hlavným posolstvom je heslo: „ Ktokoľvek ste, kdekoľvek ste, voda je vaše ľudské právo.“ Aj naši žiaci na to nezabúdajú, preto si  tento deň  pripomenuli  rôznymi aktivitami a činnosťami.  Žiaci si nakreslili pekné obrázky o vode, zhotovili  loďky, čelenky s kvapkami, farebný vodný svet, rozprávkové kvapky vody, testovali sa, čo všetko vedia o vode.  Prácu si spestrili pracovnými listami, omaľovánkami  a prezentáciami na tému: Voda- základ života. To všetko doplnili ochutnávkou vôd rôzneho druhu – minerálne, stolové, ochutené...         Takže vážme si vodu, voda nás sprevádza od narodenia, voda je život.                                  

                                                                                                                                        Mgr. Dana Fabianová

 • Venujte nám 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, tou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite túto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

  - skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

   

  Vyhlasenie o poukazaní 2% z dane - tlačivo na stiahnutie

   

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  Do 15. 2. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

  Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

  Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do školy triednemu učiteľovi najneskôr do 22. 4. 2019.

   

  Podávate si daňové priznanie sami?

  Riadne vyplňte daňové priznanie.

  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám  môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

         Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno alebo názov:

         Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou

    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

         Nad Medzou 1,  052 01 Spišská Nová Ves

    Právna forma:

         občianske združenie

    Identifikačné číslo (IČO/SID):

         35541849   

        Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania   (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

   

  Postup pre právnické osoby:

  Riadne vyplňte daňové priznanie.

  Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%)  z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).                                                      

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno alebo názov:

         Rodičovské združenie pri Základnej škole Nad Medzou

    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

         Nad Medzou 1,  052 01 Spišská Nová Ves

    Právna forma:

         občianske združenie

    Identifikačné číslo (IČO/SID):

         35541849   

  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

   

  V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

   

  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

  Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 • Veľký úspech vo volejbale

  1. miesto v okresnom kole chlapcov

  Dňa 21. marca 2019 sa konali okresné majstrovstvá vo volejbale žiakov na ZŠ Nejedlého. Turnaja sa zúčastnilo 6 základných škôl. Vďaka bojovnosti našich žiakov naša škola obsadila krásne 1. miesto a postúpila na krajské majstrovstvá.

   

                                                                                                              PaedDr. Mária Geršiová

 • Veľký úspech na krajskom kole olympiády z dejepisu

  Dňa 21.3. 2019 sa v Košiciach na Filozofickej fakulte UPJŠ konalo krajské kolo dejepisnej olympiády. Náš žiak Peter Zelený z 8.A získal krásne 2. miesto.  Za týmto úspechom sa skrýva nielen jeho nadšenie pre dejiny, ale najmä vytrvalá práca. Petrovi srdečne blahoželáme!

 • Ponožková výzva

  21.marec 2019 Svetový deň Downovho syndrómu - do ponožkovej výzvy v tento deň sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí si v tento deň obuli ponožky rôznej farby.  Prvýkrát bol 21. marec venovaný ľuďom s touto diagnózou v roku 2006 a od tohto momentu si ho každoročne pripomína viac ako 65 krajín sveta spolu so Slovenskom. Tak, ako deti s týmto syndrómom sú iné, jedinečné, tak aj my sme im vyjadrili podporu rôznymi ponožkami.

 • ŠKD má talent

  Dňa 4. marca 2019 sa v školskom klube konala súťaž talentov. Deti sa prihlásili s rôznymi číslami, ako napríklad scénický tanec, hra na hudobný nástroj, gymnastika spojená s tancom, vtipná scénka.

  Predviedli veľmi pekné výkony a porota to mala veľmi ťažké. Vyhrali všetci .....Máme šikovné deti.

 • 65. Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  14.marec popoludní sa v ZŠ Lipová ul. uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali žiaci z 1. a 2. miesta v školskom kole. Naši žiaci boli úspešní a získali prvé miesta s postupom na okresné kolo 4. apríla 2019 v GUS. Víťazom blahoželáme a prajeme úspešné reprezentovanie školy a v ďalšom kole.

   

  1.kategória - poézia:

  1. miesto - Sabína Mlynarčíková - postup na okresné kolo 4.4. v GUS - 4.A

   

  1. kategória - próza:

  1. miesto - Paulína Pencáková - postup na okresné kolo 4.4. v GUS - 3.A

  2. miesto - Alexandra Lauková - 4.A

   

  2. kategória - poézia:

  1. miesto - Rebeka Mária Gradžilo - postup na okresné kolo 4.4. v GUS - 5.A

   

  2.kategória - próza:

  1. miesto - Laura Mária Veisenpacherová - postup na okresné kolo 4.4. v GUS - 5.B

  3. miesto - Adam Šarík - 5.A

   

  3. kategória - poézia:

  1. miesta - Sára Dutková -  postup na okresné kolo 4.4. v GUS - 9.C

  2. miesto - Klára Lačná - 9.C

   

  3. kategória - próza:

  2. miesto - Lea Siranková - 7.B

 • Moje telo

  Stavbu tela máme všetci rovnakú, no nevyzeráme úplne rovnako. Medzi rôznymi mužmi, či ženami vidíme na prvý pohľad výrazné rozdiely, napríklad vo výške, hmotnosti, farbe očí či vlasov... Takto začala úvod prednášky pani doktorka ,ktorá žiakov III.A, III.B a III.C sprevádzala cestou ľudského tela. Obliekli nás do doktorských plášťov na hlavu nám dali čiapku v tvare mozgu...aby nám to viacej pálilo. Informáciu, ako napr. kostru človeka tvorí približne 206 kostí, majú rôzny tvar a rôznu veľkosť. Takéto aj iné vedomosti obohatili poznanie našich detí, počas marcovej exkurzie v Poprade.

 • 65. Hviezdoslavov Kubín

  V dňoch 27. február – 28. február 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnili školské kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy.                                                            

  Hviezdoslavov Kubín je ideálnou príležitosťou stretnúť v plnej kráse množstvo detí, ktoré našli záľubu v čítaní, tvorivom rozvíjaní a zanietenom predvádzaní umeleckého textu.

  Do súťaže sa zapojilo 38 recitátorov I. kategórie a 35 recitátorov II. kategórie.

  Výsledky :

  I.kategória  - poézia                                         I. kategória  - próza

  1. miesto: Sabina Mlynarčíková  IV.A                1. miesto: Alexandra Lauková IV.A

  2. miesto: Nina Kuchárová IV.B                         2. miesto: Paulína Pencáková III.A

  3. miesto: Ema Ďurčanská II.B                          3. miesto: Róbert Kráľ II.A

   

  II. kategória (poézia)                                       II. kategória (próza)

  1. miesto: Rebeka Mária Gradžilo  (5. A)         1. miesto: Adam Šarík   (5. A)                                 

  2. miesto: Arthur Antal (5. A)                            2. miesto: Laura Mária Veisenpacherová (5. B)

  3. miesto: Nikola Uhrínová (5. D)                     3. miesto: Ema Šefčíková (5. A)

                          

  III. kategória (poézia)                                       III. kategória (próza)

  1. miesto: Sára Dutková (9. C)                          1. miesto: Alexandra Okuľárová (9. D)

  2. miesto: Klára Lačná  (9. C)                            2. miesto: Lea Siranková (7. B)

  3. miesto: Ľubomíra Hodáková   (9. A)              3. miesto:  Soňa Cvengrošová (9. C)

 • 3D tlačiareň

  Najväčšia databáza 3D modelov - www.thingiverse.com

  Príspevok z 2% daní rodičov našich žiakov, zamestnancov a priaznivcov školy sme sa rozhodli zmysluplne a transparentne využiť na kúpu 2 ks značkových 3D tlačiarní.

  Prostredníctvom 3D tlačiarní sa nám skvalitnil vyučovací proces o interaktívne ukážky - 3D modely zvierat, objektov. Pridaná hodnota vyučovacích hodín biológie a chémie má svoj opodstatnený význam prostredníctvom nových, originálnych, prostriedkov podnecujúcich aktivitu detí. Deti si rôzne makety zvierat a vecí dokážu lepšie predstaviť, čím sa pre nich vyučovanie aj menej atraktívnych hodín stáva hodnotnejším.

  Za tlačením takýchto makiet zvierat a rôznych predmetov je práca nielen 3D tlačiarní, ale aj nášho tímu žiakov, ktorí sa už oboznámili s tlačiarňami v rámci záujmového útvaru. 

  Odmenou nám však nie sú len merateľné ukazovatele, ale predovšetkým spokojnosť našich žiakov.

  Na nasledujúce obdobie máme tiež smelé plány a budeme radi, ak sa stanete ich súčasťou.

 • Exkurzia v RTVS a natáčanie zábavno-súťažnej relácie „Daj si čas“

  Dňa 27. februára 2019 sa žiaci VI.B zúčastnili na exkurzii v nahrávacích štúdiách RTVS v Mlynskej doline v Bratislave, ako aj na samotnom natáčaní zábavno-vedomostnej relácie „Daj si čas“. Súťažili so žiakmi z Banskej Bystrice. Žiaci si  zvolili 4 súťažiacich, ktorí predviedli v 5 súťažných kolách svoje zručnosti a vedomosti. Zvyšní žiaci v publiku výdatne a húževnato podporovali svojich zástupcov. Vedomostné otázky sa týkali histórie z roku 1989, vesmíru a filmovej kultúry. Po ukončení súťaže bolo žiakom umožnené prezrieť si jednotlivé nahrávacie štúdia, vysielania správ, réžie a newsroom. Taktiež sa stretli so známymi osobnosťami televízie: Ivetou Malachovskou a Mariannou Ďurianovou, ale aj s technickým personálom štúdií.

                                                                                                                                         Ing. Katarína Špirková

 • Chemická olympiáda

  Chemická olympiáda - kategória D je primárne určená pre žiakov deviateho ročníka. Školskému kolu, ktoré sa uskutočnilo 8. februára 2019 predchádzalo domáce kolo, ktorého súčasťou je teoretická a praktická časť. Teší nás, že tohto roku riešilo test školského kola chemickej olympiády 14 žiakov, z ktorých bolo 13 žiakov úspešných riešiteľov.  Naše deviatačky a deviataci, možno budúci chemici, praktickú časť olympiády absolvovali s úsmevom na tvári, zistili, že chémia ako veda určite nie je nudná.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/ 44 13 990, 0915 934 866 - Riaditeľ školy
  053/ 44 13 992, 0948 934 866 - Višňovská, zástupcovia riaditeľa školy
  053/ 44 23 754, 44 24 362 - Tajomníčka školy
  053/ 42 99 754 - Ekonómka školy
  053/ 44 61 120 - Školská jedáleň

Fotogaléria

IT akadémia partner